Formueplejes aktiefonde blandt de 10 bedste i 2018

Trods turbulens på de finansielle markeder i 2018 indgår Formueplejes aktieporteføljer i top 10 over de bedste aktivt forvaltede aktiefonde i 2018. Det skriver Jyllands-Posten.

2018 var et hårdt år for nogle af landet største, aktivt investerede aktiefonde. Det skriver Jyllands-Posten i en analyse offentliggjort den 14. januar. Faktisk betød udviklingen, at hele 220 ud af 281 aktivt forvaltede aktiefonde ikke formåede at levere et højere afkast end deres benchmark. Formueplejes globale aktieporteføljer LimiTTellus og Globale Aktier har begge leveret et markant merafkast i forhold til benchmark og findes derfor også i top ti over de aktiefonde, der har klaret sig bedst i 2018.

Formuepleje LimiTTellus ligger på en flot tredjeplads, mens Globale Aktier har indtaget en ottendeplads ud af 281 fonde. Vel at mærke et resultat, hvor samtlige omkostninger ved investeringerne i LimiTTellus og Globale Aktier er medregnet.

En byggesten i Formueplejes kapitalforeninger

Søren Astrup, som er direktør, partner og medlem af Formueplejes investeringskomite, glæder sig af flere grunde over den flotte placering.

”Vi er en aktiv kapitalforvalter, som tager aktive investeringsbeslutninger og ikke blot klynger sig til et mere eller mindre tilfældigt indeks. På den måde, mener vi, vi skaber mere værdi for vores investorer, men det stiller omvendt også krav til, at vi kan levere et merafkast. LimiTTellus’ placering er en blåstempling af vores evne til at vælge de rigtige aktier og ikke blot løbe efter markedet og vælge de aktier, der i forvejen er steget mest, hvilket jo er tilfældet, når man er såkaldt passiv investor. Dertil bruger vi også i vores investeringskomite meget energi på at lave taktiske justeringer til vores markedseksponeringer. Det kan for eksempel være at være overvægtede eller undervægtede i forhold til markedet ved hjælp af en aktiefuture, eller at have et særligt fokus på amerikanske aktier, når vi vurderer, det skaber værdi,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”Aktieporteføljen i LimiTTellus har en værdi på ca. 12 mia. danske kroner, og den indgår som en byggesten i alle Formueplejes blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Det er det, der er den gode historie. Når LimiTTellus gør det godt, smitter det af på afkastet i alle Formueplejeforeningerne.”

Tilmeld dig Formueplejes nyhedsbrev og bliv opdateret på markederne

Risikostyring frem for alt

Selvom der altid vil være udsving på de finansielle markeder, er det Formueplejes mål at beskytte porteføljerne på en måde, så de i turbulente perioder er kapitalbevarende, og man undgår såkaldt halerisiko Det er vi ikke ene om, og der er mange tilgange til at sammensætte en god aktieportefølje med gode kapitalbevarende egenskaber, når markederne falder.

”Det særlige ved Formueplejes aktiestrategi er, at den er det, man kalder faktorneutral. Det vil sige, at vi i sammensætningen af porteføljens enkeltaktier har neutral eksponering mod aktiemarkedets forskellige faktorer såsom sektorer, regioner, selskabstørrelse, value og vækst. Altså har vi ikke noget tilt mod en eller flere bestemte stilarter. Hvor aktiemarkedet er tvunget til at have alle selskaber med, fokuserer vi i Formuepleje dog på kun at udvælge de allerbedste inden for hvert område. Den aktive styring består således i høj grad af det selskabsspecifikke valg, hvor der tages udgangspunkt i en lang række kvalitetsparametre,” siger Søren Astrup.

Disse parametre omfatter blandt andet kvalitet i selskabernes balance, gældsstruktur, driftsindtjening, overskudsdisponering som for eksempel aktietilbagekøb, ledelse, etc. 

”Det vigtigste er selvfølgelig prisfastsættelsen der kombineret med med risikostyringen gør, at Formuepleje aktiestrategi historisk har været i stand til at levere en solid performance både absolut og i relativt til aktiemarkedet som helhed,” forklarer Søren Astrup og fortsætter:

”En af de helt store styrker ved netop at have fokus på disse kvalitetsparametre er, at det giver en robust forventning omkring de forventede merafkast i fremtiden. Eller sagt med andre ord har vi sammensat porteføljen på en måde, så den over tid leverer et merafkast, når markedet stiger. Samtidig besidder strategien væsentlige formuebevarende egenskaber i forhold til aktiemarkedet, når netop de finansielle markeder er under pres”.

Vil du høre mere om Formueplejes koncept?

Vil du høre mere om, hvad det helt konkret vil betyde for dig at investere hos en kapitalforvalter med en strategi, der besidder formuebevarende egenskaber i nedmarkeder og skaber merafkast over tid?

Tilmeld dig et gratis og uforpligtende intromøde, hvor du kan møde en rådgiver, der kan svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med at tilrettelægge en investering skræddersyet ud fra dine behov.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>