Spring til indhold

21. april 2020

De seneste ugers kursstigninger er kommet meget hurtigt

Af Formueplejes investeringskomite

De seneste uger har budt på mildere vinde i de finansielle markeder, selv om antallet af arbejdsløse er eksploderet, og væksten i verdensøkonomien er hårdt ramt. Hjælpepakkerne fra centralbanker og regeringer samt håb om en vaccine imod Covid-19 får investorerne til at tro på, at den økonomiske nedtur bliver relativt kortvarig, selv om den bliver dyb.

April og den sidste halvdel af marts har budt på kraftige kursstigninger på aktiemarkederne fra bunden oven på kursfaldene som følge af Covid-19-pandemien. Den seneste måned er globale aktier således steget med 16,2 procent målt i danske kroner, mens vores investering i samme risikosegment, Formuepleje Penta, er steget med 28,2 procent.

Formuepleje Penta kan målt på tabsrisiko på 24 måneders sigt sammenlignes med en global aktieinvestering, men har i den korte periode også nydt godt af en normalisering af det danske realkreditmarked.

Der er flere forklaringer på, at markedsstemningen er vendt trods helt eller delvis nedlukning af mange lande og deraf følgende vækstnedgang og voldsomt stigende arbejdsløshed i blandt andet USA. Alligevel er der i de seneste uger blæst mildere vinde over de finansielle markeder.

Hvordan er det muligt, når vi på rekordtid har haft den største krise siden 1930’erne, og 22 millioner har meldt sig ledige i USA på få uger?

Hjælpepakker beroliger investorer

Hovedårsagen til de seneste positive uger er, at centralbankernes og regeringernes hjælpepakker tilsyneladende har virkning og samtidig er sket med meget hurtig reaktionstid og koordineret i et omfang, vi ikke har set tidligere. Alvoren er altså gået op for verdens beslutningstagere, og det er efter Formueplejes investeringskomites opfattelse en væsentlig forklaring på, at markederne har rettet sig over de seneste uger.

Særligt beslutningen fra USA’s centralbank Fed om at fortsætte med at købe obligationer op på ubestemt tid er en beslutning, der viser, at der bliver holdt en hånd under markedet indtil situationen er normaliseret igen, og det giver investorerne tryghed og dermed tro på fremtiden, og at der kommer en tid efter corona. På den måde kan investorerne tillade sig at afskrive 2020 eller i hvert fald dele af året og tilskrive nedgangen Covid-19 og i stedet kigge frem mod 2021.

Fredag rykkede gode nyheder fra det amerikanske biotekselskab Gilead aktiemarkedet i positiv retning, da virksomheden fortalte om meget positive data i en mulig Covid-19-vaccine og ingen komplikationer. En vaccine imod coronavirus vil være en gamechanger, men man skal også gøre sig klart, at ny medicin ofte tager lang tid at få på markedet.

Hjælpepakker udgør en langsigtet risiko

Når centralbankerne og regeringerne sender hjælpepakke efter hjælpepakke på banen, skal man dog gøre sig klart, at dette også indebærer en langsigtet risiko. På et tidspunkt kommer der en efterregning. Den skal man ikke tænke så meget over i den akutte situation, men der kommer en dag, hvor regningen også skal med i overvejelserne. Hjælpepakkerne er ikke gratis, men finansieres af øget statsgæld, hvor stater blot lader centralbankerne trykke flere penge. På længere sigt er det ikke en holdbar løsning, og det er ikke noget, man kan blive ved med.

I ly af de nævnte kursstigninger har Formuepleje for nylig taget toppen af aktieandelen, som nu ligger på halv overvægt i forhold til den normale aktieandel. Sker der yderligere kursstigninger fra de nuværende niveauer, kan investeringskomiteen forventes at sænke aktieandelen yderligere. Modsat kan også forventes, at aktieandelen øges, hvis kurserne falder.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver