Spring til indhold

Formueplejes fonde

I Formuepleje udbyder vi en lang række investeringsløsninger, der med forskellige afkast- og risikoegenskaber er målrettet langsigtet investering af både frie midler, pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Se alle fonde og afkast

Hvilken investering passer bedst til dig?

Hvor lang er din investeringshorisont, og hvilken risiko* vælger du i din investering?

Ved at angive dine ønsker og behov, får du vores bud på, hvilken investeringsløsning der passer bedst til din valgte profil.

Risikoklassificering

I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering kan afvige fra den risikoklassificering, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler.

Du kan finde dokument med central information for hver fond her. 
Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.  

Fonde med lav risiko

Aktier og obligationer

Mix Low (tidl. Optimum)

For at sammensætte den portefølje, der giver det højeste afkast til den laveste risiko, siger erfaringen , at den optimale, likvide portefølje består af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. Derfor er det også typisk fordelingen af aktivklasser i Mix Low, som er den af Formueplejes blandede fonde, der har den laveste risiko.
Læs mere om Mix Low

Obligationer

Obligationer

Obligationer er en udbyttebetalende afdeling, der er velegnet til dig, der ønsker at investere i danske stats- og realkreditobligationer med mulighed for i mindre omfang at investere i andre udenlandske obligationer.
Læs mere om Obligationer

Fonde med risiko under middel

Aktier og obligationer

Pareto

Pareto er en af Formueplejes kapitalforeninger. I denne løsning får du en investering, hvor vi bevarer det gode forhold mellem aktivklasserne, og derfor bygger investeringsstrategien på den optimale portefølje, som vi gearer én gang for at øge riskoen og dermed også det forventede afkast.
Læs mere om Pareto

Fonde med middel risiko

Aktier og obligationer

Safe

Safe er Formueplejes ældste og mest populære investeringsløsning, som kom til verden i 1988. Siden da har Safe leveret et attraktivt gennemsnitligt årligt afkast til sine investorer.
Læs mere om Safe

Obligationer

Global High Yield

Global High Yield er en investering til dig, der ønsker globale high yield-virksomhedsobligationer i din portefølje. Udvælgelsen af de enkelte obligationer foretages på baggrund af en grundig analyse af virksomhedernes gearing, indtjening og cash flow, samt gældsnedbringelse.
Læs mere om Global High Yield

Obligationer

EM Virksomhedsobligationer

Når du køber EM Virksomhedsobligationer i Formuepleje, får du del i en investering i virksomhedsobligationer, som er udstedt af selskaber, der hører hjemme i eller har en væsentlig del af deres aktiviteter inden for emerging- og frontier-markeder.
Læs mere om EM Virksomhedsobligationer

Aktier og obligationer

Mix Medium

Fonden er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer, typisk ligeligt fordelt. Mix Medium er en løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker en ugearet investering med middel risiko.
Læs mere om Mix Medium

Obligationer

Fokus

Når du investerer i Fokus, får du en investering i realkreditobligationer, hvor vi ligesom i flere af vores blandede fonde anvender gearing til at optimere det langsigtede risikojusterede afkast. Fokus kan dog alene optage lån i danske kroner eller euro.
Læs mere om Fokus

Fonde med risiko over middel

Aktier og obligationer

Epikur

I kapitalforeningen Epikur får du en investering, hvor den optimale portefølje er gearet tre gange. På den måde bevarer vi det gode forhold mellem aktier og obligationer og lander på en samlet tabsrisiko, der svarer til over middel. Denne tilgang giver også et højere forventet afkast.
Læs mere om Epikur

Aktier og obligationer

Mix High

Mix High er en blandet portefølje, som består af aktier og obligationer, typisk med en overvægt af aktier. Fonden er en løsning for dig, der har en længere investeringshorisont og ønsker en ugearet investering, hvor risikoen er over middel.
Læs mere om Mix High

Fonde med høj risiko

Aktier og obligationer

Penta

Penta er Formueplejes bedste bud på et alternativ til dig, der ønsker en langsigtet investering i globale aktier. Penta er i dag en af vores største og mest populære fonde, som gennem tiden har leveret et konkurrencedygtigt afkast til sine investorer. I Penta er den optimale portefølje gearet fire gange.
Læs mere om Penta

Aktier

LimiTTellus

LimiTTellus er en global aktieportefølje, der også indgår som byggesten i Formueplejes kapitalforeninger. Porteføljen består af globale aktier af høj kvalitet, og målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til en bred portefølje af globale aktier.
Læs mere om LimiTTellus

Bæredygtighed

Better World Environmental Leaders

Formuepleje Better World Environmental Leaders er en løsning for dig, der ønsker at investere i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling. Når vi udvælger aktierne til porteføljen, har vi et stærkt fokus på, at selskaberne skal gøre en aktiv forskel og sikre, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter.
Læs mere om Better World Environmental Leaders

Aktier

Better World Global Opportunities

Formuepleje Better World Global Opportunities prioriterer investeringer i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages højde for muligheder og risici.
Læs mere om Better World Global Opportunities

Aktier

Globale Aktier

Globale Aktier er en udbyttebetalende investeringsforening, som giver dig en investering i en bred portefølje af globale aktier. Strategien er fokuseret på meget aktiv udvælgelse af kvalitetsaktier med et attraktivt langsigtet potentiale og begrænset risiko.
Læs mere om Globale Aktier

Aktier

Globale Aktier – Akkumulerende

Globale Aktier - Akkumulerende er en akkumulerende investeringsforening, som giver dig en investering i en bred portefølje af globale aktier. Strategien er fokuseret på meget aktiv udvælgelse af kvalitetsaktier med et attraktivt langsigtet potentiale og begrænset risiko.
Læs mere om Globale Aktier – Akkumulerende

Aktier

Global Future

Global Future investerer globalt i børsnoterede selskaber, hvor fokus er på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont.
Læs mere om Global Future

* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.  

Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her

Køb og salg af investeringsbeviser

Invester selv

Køb og salg af investeringsbeviser

Der er flere muligheder for at handle med Formueplejes investeringsløsninger. Hvis du ønsker at handle for mere end 500.000 kroner, kan det være en billigere løsning for dig at handle via Formueplejes kundesekretariat. Det gør du nemmest via denne handelsguide, som hjælper dig med at udfylde de nødvendige blanketter.

Ønsker du at investere for mindre end 500.000 kroner, er du også meget velkommen, men så vil vi anbefale dig at handle via digitale platforme som Nordnet, Saxo TraderGO eller din egen netbank.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00.

Køb investeringsbeviser

Vigtig viden om dine investeringer

Omkostninger

Hvad koster det?

Vores kunder betaler et fast fee og i nogle af vores fonde også et resultathonorar, når vi efter alle omkostninger leverer et afkast over hurdlerate og over seneste High Water Mark. Skulle det ske, at vi leverer et afkast under hurdlerate, udløser det et negativt resultat­ho­no­rar til vores kunder.
Se alle omkostninger

Viden

Før du investerer

Før du investerer, er der en række forhold, du som investor skal være opmærksom på. Dem kan du læse mere om her.
Få et overblik

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser