Spring til indhold

Viden

Ophørspension

Ophørspension er for dig, som er selvstændig erhvervsdrivende, og ønsker at omsætte værdien i din virksomhed til din pension. Der gælder en række regler og betingelser i forbindelse med ophørspension. 

Hvad er ophørspension?

Ophørspension er en pensionstype, der giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at omsætte værdien af sin virksomhed til pension.

Ophørspensionen er en væsentlig pensionstype for virksomhedsejere, da den giver en række fordele i forbindelse med delsalg eller generationsskifte af virksomhed.

 

Hvem kan indskyde på en ophørspension?

Ophørspensionen kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende (personligt ejede firmaer, hovedaktionærer og medarbejdende ægtefæller) i forbindelse med virksomhedens ophør eller delsalg.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne indskyde på en ophørspension:

  • Man skal være fyldt 55 år på salgstidspunktet (underskriften på salgsdokumentet). Der er ingen øvre aldersgrænse.
  • Man skal være fuldt skattepligtig i Danmark.
  • Man skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 af de seneste15 år.
  • Virksomheden skal have drevet et aktivt erhverv, og maksimalt 50 procent af aktiver og afkast må stamme fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv pengeanbringelse (virksomheden må ikke være en pengetank).

 

Hvad kan der indskydes?

Den skattepligtige avance ved salget/delsalget kan indskydes, dog maksimalt 3.162.500 kroner (2024), og beløbet kan indskydes på enten en livrente eller en ratepension, også selvom man er fyldt 80 år.

Der er fuldt fradrag for indskuddet, som kan fradrages i afståelsesåret, blot indbetalingen foretages senest den 1. juli i det efterfølgende kalenderår.

Hvordan sker udbetalingerne?

Udbetalingerne kan tidligst starte 5 år efter første indbetaling. De sædvanlige regler for start- og slut-udbetalingstidspunkter gælder ikke for ratepensioner etableret som ophørspension, men reglen om minimum 10 års udbetalingsperiode er dog gældende. Anvender du en livrente, behøver du ikke vente 5 år, for så kan udbetaling starte straks. 

Skatter og afgifter

Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Hvis kontohaver dør før ophørspensionen er udbetalt, udbetales pensionen til den/de begunstigede minus 40 procent afgift samt eventuelt boafgift. Hvis der er tale om en livrente under udbetaling, er forudsætningen dog, at der er tilkøbt garanti.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om mulighederne for at optimere din økonomi

Viden

Sørg for at sikre din partners adgang til penge ved dødsfald

Når din ægtefælle dør, lukkes adgangen til de fælles bankkonti – indtil der er klarhed over, hvem der skal arve afdøde. Sørg derfor for, at begge parter har en konto i eget navn.
Læs om hvordan du er bedst forberedt

Viden

Generationsskifte

Et godt generationsskifte kommer ikke af sig selv. Det kræver forberedelse og kompetent økonomisk rådgivning, der kan hjælpe dig med at optimere dine skattemæssige forhold ved overdragelsen.
Lær mere om generationsskifte

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept