Spring til indhold

15. august 2019

Sørg for at sikre din partners adgang til penge ved dødsfald

Det er et følsomt emne, som for mange er svært at tale om: Når din ægtefælle dør, lukkes adgangen til de fælles bankkonti – indtil der er klarhed over, hvem der skal arve afdøde. Sørg derfor for, at begge parter har en konto i eget navn. ”På den måde risikerer man ikke at blive låst fra adgangen til sine penge ved partnerens bortgang. Er samtalen for svær at klare selv, står vi gerne til rådighed for rådgivning og hjælp. Vi har mange kunder i samme situation,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

Sørg for at sikre din partners adgang til penge ved dødsfald

Der kommer en dag for alle, hvor man erkender, at livet engang skal slutte – og at man ikke er udødelig.

”Det har ingen sammenhæng med hverken alder eller størrelsen på sparegrisen, så det er forskelligt, om man er 50, 60 eller 70 år, men pludselig indser de fleste, at de ikke er udødelige. Måske er en ven gået bort, eller man har selv været ved læge. Når nogen bliver ramt af denne indsigt, oplever vi ofte, at det også kommer til at involvere sådan nogle som os. Typisk er det manden i et ægteskab, der er ”finansminister” derhjemme, som får brug for at involvere hustruen og får lyst til at tage hende med til møder både hos os, hos banken og revisor. Emnet, der skal tales om, er, hvad der skal ske den dag, han ikke er her mere,” forklarer Helle Snedker.

En kedelig situation, som mange enker eller enkemænd uforvarende er endt i efter ægtefællens død, er en mur af spærrede kort og konti, så regninger og indkøb ikke kan klares på vanlig vis. Det er der heldigvis råd for, hvis man er en lille smule på forkant.

”Det allerførste råd, vi kan give, er, at man skal sørge for, at begge parter har deres egen konto i eget navn. Har man kun fælles konti, sker der nemlig det, at der glider en mur ned, og adgangen til alle fælles konti låses, indtil der er opnået klarhed om arveforhold.

Derfor er det vigtigt at få en konto i hver ægtefælles navn, så begge parter har midler at disponere over ved den andens bortgang.

Hvis man ellers har rigeligt med kontanter, er der i hvert fald ingen grund til at stå og mangle dem, fordi kontiene er låst,” siger Helle Snedker.

Bliv klar, mens begge tænker klart

Individuelle konti er dog kun den første og lette del af hele manøvren ved at sikre ægtefællen den dag, den anden falder bort. Uanset hvad kan der være god ræson i at nå til enighed om alle pengesager, mens begge er åndsfriske.

”Det er med at få det gjort i fredstid, mens begge parter er friske og åndsnærværende, så man ved, hvordan der skal disponeres, hvis den ene en dag ikke kan tænke klart længere. De ting er ikke noget, vi rådgiver om, men vi har gode samarbejdspartnere, som vi gerne henviser til,” nævner Helle Snedker.

Hendes mangeårige erfaring inden for rådgivning har vist hende, at især kvinderne har et arbejde at komme i gang med. Alt for ofte overlader de finanserne til husbonden og står efterladt tilbage på perronen, når han er væk. Og det kræver en ihærdig indsats at sætte sig ind i noget så komplekst som investeringer, man ikke tidligere har været inddraget i. Det kan være store porteføljer af individuelle aktier, som manden har plejet uden involvering fra hustruens side, eller måske større ejendomsinvesteringer, hvor hun ikke har fået indsigt. Derfor er det bedre at være med helt fra starten og få et indgående kendskab.

”Desværre ser vi ofte, at hustruen først rykker på det her, når kaptajnen er væk, men så er det for sent, og for nogen måske også for svært at sætte sig ind i det. Det er sjældent manden, der holder hustruen ude, men typisk hende selv, der har sagt, ”det klarer du, fatter” om pengesagerne. Så der ligger også en lille opsang til kvinderne i det her. Man kan lige så godt få det gjort fra start,” siger Helle Snedker, der medgiver, at det ikke er nogen let sag bare at sætte sig ned og tale frit om, hvad der skal ske økonomisk, når partneren ikke er her mere.

Men ”bare” fordi det er svært, er det ikke ensbetydende med, at man skal lade være. Opgaven går ikke væk, selv om man ignorerer den. Her kan rådgivningsteamet i Formuepleje måske være med til at facilitere den nødvendige hjælp.

”Det kan godt være følsomt og svært at tale om for parterne. Det er også derfor, at vi gerne stiller vores rådgivning og hjælp til rådighed. Vi har andre kunder i den samme situation, hvor vi kan sige, at de har valgt enten A, B eller C. På den måde kan vi være katalysator for nogle svære drøftelser. Vores fordel er, at vi kan skubbe følelserne til side og kun være involveret i at yde den bedst mulige rådgivning,” siger Helle Snedker og nævner, at eksempelvis Premium Elite-kunder i Formuepleje har fri adgang til to revisortimer om året på Formueplejes regning – så alle rådgivere rundt om kunden, kan mødes sammen med kunden én gang om året og skabe det nødvendige overblik.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver