Spring til indhold

Børneopsparing

Ønsker du at opleve glæden ved at give en del af din formue videre til børn og børnebørn? Der er mange muligheder for at spare op og investere på vegne af dem, og derfor er der god grund til at kigge nærmere på, hvordan du bedst kan give dine børn eller børnebørn en god økonomisk start på livet.

De bedste opsparinger til børn

At give børn og børnebørn et trygt økonomisk fundament i livet, må være mange forældre og bedsteforældres ønske, og det kan nemt opnås med brug af fornuftige opsparingsformer. Der er grundlæggende fire måder at spare op til børn og børnebørn på:

 • Den klassiske børneopsparing
 • Opsparing gennem gavereglerne
 • Aldersopsparing til børn
 • Aktiesparekonto til børn

Fælles for opsparingsmetoderne er, at de alle kan bringes i spil samtidigt, og at der for alle opsparingsmodeller er klare fordele ved at investere i en eller flere af Formueplejes fonde.

Den klassiske børneopsparing

Den klassiske børneopsparing

Den klassiske børneopsparing i et pengeinstitut er en særlig opsparingsform, hvor forældre eller bedsteforældre eksempelvis hver måned kan indsætte et beløb på opsparingen, der gennem investering og afkast kan være med til at skabe den bedste økonomiske start på barnets liv.

Børneopsparingen kan udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år og kan dermed være en solid økonomisk hjælp under studietiden, når barnet flytter hjemmefra eller når rejsedrømmen i ungdommen skal realiseres.

Fakta om den klassiske børneopsparing

 • Afkast fra investeringer er helt skattefrit 
 • Børneopsparingen kan oprettes, fra barnet er 0 til 14 år
 • Der må maksimalt oprettes én opsparing pr. barn (yderligere vil ikke være skattefri)
 • Der må maksimalt indbetales 6.000 kroner årligt, samlet set 72.000 kroner i hele opsparingsperioden
 • Både forældre og bedsteforældre kan oprette børneopsparingskontoen, og alle parter må indbetale
 • Indbetaling på børneopsparingen er ikke fradragsberettiget
 • Børneopsparingen er bundet i mindst 7 år, og kan udbetales fra barnet er 14 til 21 år
 • Det er barnet, der opspares til, som ejer kontoen
 • Det er muligt at investere børneopsparingen i aktier eller investeringsfonde
Investér i dine børns fremtid

Investér i dine børns fremtid

Stine og Carl bor i et mindre hus i Silkeborg, hvor de begge arbejder i en stor familieejet virksomhed. Parret har to mindre børn på henholdsvis 1 og 3 år. Udover deres egne drømme, så ønsker de også at give deres børn et økonomisk rygstød med på vejen, til en dag når de selv skal starte deres egen voksentilværelse.

Hvis Stine og Carl gør brug af den klassiske børneopsparing og løbende indbetaler og investerer de maksimalt tilladte 6.000 kr. (2024) årligt i 12 år, indtil de rammer indbetalingsloftet på 72.000 kr. (2024), så vil børnene på deres 21-års fødselsdag stå med hele 128.000 kr. i hånden, hvis afkastet er på 4 procent efter inflation.

Læs hele casen her

Fordele og ulemper ved den klassiske børneopsparing

 • Afkast er skattefrit uanset om det er aktie- eller kapitalindkomst
 • Pengene er bundet til barnet fylder mindst 14 år
 • Opsparingen kan investeres i værdipapirer
 • Det er muligt at starte opsparingen helt indtil barnet fylder 14 år, hvis der ikke er økonomisk råderum i barnets tidlige år

 • Der er en beløbsbegrænsning på 6.000 kroner om året og 72.000 kroner i alt
 • Pengene er bundet til det fyldte 14. år og ellers mindst 7 år. Pengene udbetales senest, når barnet fylder 21 år
 • Visse pengeinstitutter kan have begrænsninger på investeringsmulighederne
Opsparing via gavereglerne

Opsparing via gavereglerne

Udover den klassiske børneopsparing kan der også spares op til børn gennem gavereglerne. Og her er der en særlig skattemæssig fordel, hvis bedsteforældrene er villige til at hjælpe med indbetaling. For hvis bedsteforældrene indskyder penge på et depot i barnets navn, og de penge investeres i fonde, der beskattes som kapitalindkomst, så vil et eventuelt afkast kunne benytte barnets personfradrag – og dermed være skattefrit op til frikortsgrænsen.

Med en gavegrænse i 2024 på 74.100 kroner og muligheden for at samtlige af barnets bedsteforældre hver kan indbetale dette beløb som pengegave til barnet hvert år, er der potentiale for, at barnet vil kunne få en særdeles stærk økonomisk start på livet. 

Fordele og ulemper ved opsparing gennem gavereglerne

 • Bedsteforældrene kan hver indbetale 74.100 kroner (2024) om året. Er alle fire bedsteforældre formuende, kan der sættes fire gange 74.100 kroner ind om året
 • Der kan oprettes flere parallelle ordninger
 • Afkast i form af kapitalindkomst er skattefrit op til frikortets grænse, der ændres fra år til år
 • Der er lave administrationsomkostninger til bank og værdipapirdepot

 • Medmindre kontoen spærres, kan pengene frit hæves af barnet
 • Investeringer i individuelle aktier og aktiebaserede investeringsbeviser er ikke skattefrie inden for frikortgrænsen, og det betyder her, at et eventuelt afkast kun vil blive dækket af barnets frikort, hvis der er tale om kapitalindkomst
 • Der er ikke samme skattemæssige fordel, hvis forældrene indbetaler, da afkastet af pengene i så fald kan blive beskattet hos forældrene

Opsparing hvor skatten er lavest

Det kan have rigtigt stor betydning for dine investeringer, hvordan de beskattes. Afkastskatten kan nemlig variere meget fra opsparingsform til opsparingsform – og netop skatten er jo afgørende for, hvor meget man får ud af sine investerede kroner.

Når man forsøger at holde afkastskatten så lav som mulig, så kan aldersopsparingen og aktiesparekontoen også bringes på banen. Her beskattes et evt. afkast nemlig kun med henholdsvis 15,3 procent og 17 procent, og begge opsparingsformer kan derfor give mening at gøre brug af, inden der investeres gennem et almindeligt depot, hvor afkastet som minimum beskattes med 27 procent.

Aldersopsparing til børn

Aldersopsparing til børn

Med aldersopsparing til børn er det muligt for forældre at indbetale på denne ordning, som gennem langsigtet investering og renters rente-effekten kan blive til rigtig mange penge den dag, barnet skal pensioneres. Aldersopsparingen kan oprettes allerede fra barnet er 0 år, hvor både forældre og bedsteforældre samlet kan indbetale op til 9.100 kroner årligt (2024). Uanset typen af afkastet, beskattes det med PAL-skatten på 15,3 procent.

Den helt store fordel ved denne type opsparing er, at den har lang tid til at vokse, og at aldersopsparingen derfor vil komme dine børn til gode sent i livet, når de skal pensioneres. Som reglerne er lige nu, kan aldersopsparingen udbetales på én gang eller i mindre portioner, når barnet går på pension – og modregnes ikke i folkepensionens tillæg. 

Læs mere om aldersopsparingen
Aktiesparekontoen som opsparing

Aktiesparekontoen som opsparing

Aktiesparekontoen er blevet mere og mere populær blandt investorer, men faktisk er kontoen også attraktiv som en del af den samlede opsparing til børn og børnebørn. Her kan både bedsteforældre, forældre og andre gavegivere nemlig sætte penge ind og på den måde skabe en fordelagtig opsparing til barnet. Aktiesparekontoens største fordel er selvfølgelig den – set i forhold til mange andre investeringer – attraktive beskatning af afkastet på 17 procent.

Der kan investeres i aktier og aktiebaserede investeringsbeviser, og kontoen bliver beskattet efter lagerbeskatningsprincippet. Der er ingen aldersbegrænsning på aktiesparekontoen, og det er derfor muligt for både børn og voksne at investere i aktier i dette fordelagtige skattemiljø. Der kan dog kun oprettes én aktiesparekonto pr. person, og du kan fylde op til den årlige grænse, der ændrer sig fra år til år.

Læs mere om aktiesparekontoen

Opsparing til børn som en del af et generationsskifte

Udover de mere klassiske måder at spare op til børn, er der flere ting du kan gøre for at give dele af formuen videre til næste generation – både i forhold til ejendomme, frie midler, pensioner eller virksomheder.

I forhold til fast ejendom findes der muligheder for at sende dem en generation eller to ned på gunstige vilkår – og på den måde vil en eventuel værdistigning også kunne tilfalde de yngre generationer.

Børn over 18 år kan deruduover også låne af deres forældre eller bedsteforældre på attraktive vilkår i form af anfordringslån, som kan gøres både afdrags- og rentefrie. Lånet kan f.eks. bruges til køb af ejendom eller til køb af værdipapirer, hvor afkastet så tilfalder børnene. Lånet kan evt. nedbringes via det årlige afgiftsfrie beløb – dette må dog ikke aftales på forhånd.

Læs mere om generationsskifte her
Personlig rådgivning om børneopsparing

Personlig rådgivning om børneopsparing

Har du lyst til at vide mere om de forskellige regler for børneopsparing, og hvordan du giver børn den bedste økonomiske start på livet, yder Formuepleje personlig rådgivning om mulighederne samt investering af børneopsparing.

Der er desuden flere måder at optimere opsparingen på vegne af børn og børnebørn via arveforskud og testamente.

Kontakt en af vores rådgivere