Afkast & Risiko
Få hjælp til at oplyse og beregne skatten for 2015 på dine akkumulerende investerings- og kapitalbeviser.
Bestyrelserne for investeringsforeningerne Absalon Invest og Formuepleje har vedtaget, at der udstedes fonde uden ret til udbytte for regnskabsåret 2015.