Spring til indhold

Ejendomsteamet

Formuepleje Ejendomme er sat i verden for at skabe værdi for investorer gennem formidling, forvaltning og udvikling af boligejendomme. Derfor har alle i vores dedikerede ejendomsteam mange års erfaring med at håndtere projekter fra indkøb til drift og rapportering.

Ejendomsteamet

Formueplejes Ejendomsteam består af:

Insert alt text

Ejendomsdirektør

Kristian Voldsgaard

Kristian Voldsgaard er ejendomsdirektør og partner i Formuepleje. Han har været ejendomsmægler siden 2006 og har ejet og drevet syv ejendomsmæglerbutikker, et erhvervscenter og en projektafdeling fra 2008-2020. Kristian er fra 2012-2019 kåret til Danmarks mest sælgende ejendomsmægler seks gange. Han har via sit store netværk i gennemsnit solgt 800 ejerlejligheder og investeringsejendomme om året og har siden 2015 primært beskæftiget sig med erhvervsejendomme og projektudvikling. Som ejendomsdirektør er Kristian ansvarlig for udviklingen af Formuepleje Ejendommes portefølje og generelle drift.
Insert alt text

CFO i Formuepleje Ejendomme

Henrik Demant

Henrik Demant er CFO i Formuepleje Ejendomme og har af uddannelse en cand.merc. i Finance fra Aarhus Universitet, valgfag på MBA-niveau. Han har tidligere været involveret i børsnoteringen af en ejendomskoncern, hvor han også har været økonomidirektør. Henrik har stor erfaring i ledelse og finansiel styring af internationale private equity-fonde samt børsnoterede selskaber. Som CFO har Henrik ansvaret for al økonomi og den finansielle strategi.
Insert alt text

Ejendomschef i Formuepleje Ejendomme

Pernille Lyngsø

Pernille Lyngsø er ejendomschef i Formuepleje Ejendomme. Hun har fra 1989-2019 arbejdet som ejendomsmægler og erhvervsmægler. Som ejendomschef varetager Pernille al dialog med administratorer og øvrige samarbejdspartnere. Hun har ansvaret for optimering af vores ejendomme og lejemål - herunder at sikre lav tomgang og optimering af drift i forhold til omkostninger og indtægter.
Insert alt text

Udlejningschef i Formuepleje Ejendomme

Michael Karlsen

Michael Karlsen er udlejningschef i Formuepleje Ejendomme. Han er tidligere indehaver af flere ejendomsmæglerbutikker og har 25 års erfaring inden for salg, markedsføring og kommunikation. Som udlejningschef har Michael ansvar for udlejning af lejemål for at sikre og videreudvikle Formueplejes ejendomsportefølje - ved at sikre høj udnyttelse af lejepotentiale i vores ejendomme.
Insert alt text

Real Estate Investement Manager

Henrik Borch

Henrik Borch er Real Estate Investment Manager og Cand.merc. i Finance. Han har i perioden 2015-2021 været ejendomskonsulent i to af Danmarks største erhvervsmæglere, hhv. Sadolin & Albæk A/S og Colliers International Danmark A/S. Henrik har senest været chef for Colliers’ vurderings- og rådgivningsafdeling i Aarhus. Han har derfor et stort kendskab til ejendomsmarkedet og har rådgivet nogle af de største danske og udenlandske ejendomsinvestorer om ejendomsdispositioner i Danmark. Som Real Estate Investment Manager er Henrik ansvarlig for håndtering af købsprocesser og investormateriale.

Advisory Board

Som ved enhver anden investering er det afgørende, at alle beslutninger træffes på baggrund af indgående ekspertise og kendskab til markedsudviklingen. Derfor har Formuepleje tilknyttet et Advisory Board, som blandt andet sikrer, at Formueplejes investeringskomite har en kompetent sparringspartner og altid har adgang til den nyeste viden og analyser omkring aktivklassen. Advisory Boardet rådgiver blandt andet investeringskomiteen om følgende områder:

 • Den generelle udvikling i ejendomsmarkedet, herunder udviklingen i priser, afkast, investorer, regionale udviklingstendenser og internationale udviklingstendenser
 • Konkrete ejendommes attraktivitet og velegnethed som investeringsobjekt
 • Opstilling af investeringskriterier, herunder kriterier for ejendomstyper, lokationer, anvendelse og andre væsentlige forhold
 • Markedskontakt til mæglere og ejere af ejendomme
 • Valg af rådgivere og samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration, ejendomsdrift, ejendomsvurdering, ejendomsjura og andre samarbejdsrelationer Advisory Boardet består af fire profiler, som er nogle af de mest erfarne og højt specialiserede folk inden for ejendomsopkøb og -udvikling i Danmark. De alle har et omfattende og solidt netværk inden for branchen samt et indgående lokalkendskab til forskellige områder i hele landet.

Advisory Boardet består af:

 • Lone Bøegh Henriksen, ejendomsmægler MDE og indehaver af 10 home-forretninger
  Ejendomsmægler Lone Bøegh Henriksen har drevet selvstændig ejendomsmæglerforretning i mere end 30 år. Hun har meget stor erfaring inden for rådgivning og sparring omkring udvikling af nye boliger samt vurdering af investeringer på projekt- og porteføljeniveau. Derudover er hun en betydelig aktør i København og Storkøbenhavn på salg og udlejning af projektboliger. Hun rådgiver i dag en lang række pensionskasser samt andre indenlandske og udenlandske aktører på dette område.
 • Henrik Jensen, administrerende direktør for De Forenede Ejendomsselskaber A/S
  Henrik Jensen har mere end 25 års erfaring fra blandt andet den svenske finans- og livsforsikringskoncern Skandia og den danske ejendomsvirksomhed De Forenede Ejendomsselskaber. Han har indgående kendskab til alle aspekter af fast ejendom, herunder køb, salg, drift og finansiering og særligt varetagelse af investorernes interesser.
 • Erik Andresen, medejer af Nordicals A/S
  Erik Andresen er uddannet bankmand og har en karriere bag sig på 20 år i Nordea og sluttede der som erhvervschef i Aarhus. Igennem 15 år, indtil ultimo 2017, har han været ejer af og direktør for Nybolig Erhverv Aarhus. Han har taget ejendomsmægleruddannelsen og er RICS-certificeret. Senest har Erik Andresen købt en andel af Nordicals A/S.
 • Lars-Erik Larsen, forhenværende adm. direktør i ejendomsselskabet Domis Ejendomme samt forhenværende ejendomsdirektør i Formuepleje
  Lars-Erik Larsen har mange års erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet som erhvervskundechef i Jyske Bank. I 2010 var Lars-Erik Larsen medstifter af ejendomskoncernen Domis og adm. direktør. I 2017 var Lars-Erik Larsen medstifter af Formuepleje Ejendomme og ejendomsdirektør indtil februar 2019.

Bestyrelsen for Formuepleje Ejendomme

Vi er drevet af gode investeringer – for både din og vores egen skyld. Derfor har vi allieret os med nogle af Danmarks dygtigste mennesker, som hjælper os med at drive en fornuftig forretning og foretage fordelagtige investeringer.

 • Jesper Hentze Andersen er arbejdende bestyrelsesformand i Mita-Teknik A/S og har mere end 25 års erfaring med virksomhedsdrift fra stillinger som salgsdirektør, kundechef og administrerende direktør.
  Udover formandsposten i Mita-Teknik A/S varetager Jesper investeringer i værdipapirer, skove, ejendomme og egenkapital. Han er desuden aktiv i Investor Boards i forbindelse med investeringer gennem Investor Hub Viborg.
 • Carsten With Thygesen er uddannet cand. silv., E*MBA og HD(F) og har mere end 30 års erhvervserfaring – blandt andet som afdelingsdirektør i Realkredit Danmark A/S, koncerndirektør i Hedeselskabet og som administrerende direktør i HedeDanmark A/S. Han har siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række investerings- og ejendomsselskaber samt erhvervsdrivende fonde, herunder som næstformand i Realdania i perioden 2009-2020. Her var han samtidig formand for investeringskomitéen i perioden 2013-2019. Han er desuden bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus og stifter og CEO for Special Asset Management-selskabet Cresco Capital Services A/S.
 • Lars Sylvest er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har mere end 35 års erhvervserfaring, blandt andet som finanschef i Alfa-laval-koncernen, kontorchef i Privatbankernes Erhvervsafdeling samt 25 år som koncernfinansdirektør i Grundfos-koncernen – herunder som administrerende direktør for Grundfos Finance.
  Siden 1995 har Lars fungeret som bestyrelsesmedlem i en række industrielle og finansielle virksomheder – herunder selskaber med investering i fast ejendom. Derudover har han i 25 år siddet i Nykredits Styrelsesråd/Repræsentantskab.
 • Lars-Erik Larsen har beskæftiget sig med ejendomsbranchen i over 20 år. Først via den finansielle sektor, blandt andet som erhvervskundechef i Jyske Bank med kendskab til finansiering og de løsninger, der anvendes ved investering i fast ejendom. Efterfølgende har han forvaltet omfattende bevillingsbeføjelser i Jyske Banks kreditafdeling til alle typer ejendomme. Lars-Erik var i 2010 medstifter af ejendomskoncernen Domis, hvor han indtil 2018 fungerede som administrerende direktør. I 2017 var Lars-Erik med til at stifte Formuepleje Ejendomme og var ejendomsdirektør indtil 2019.

Investeringskomiteen

Formueplejes investeringskomité består af:

 • Niels B. Thuesen, adm. direktør, Formuepleje Holding A/S
  Niels B. Thuesen har omfattende investeringserfaring efter mere end 30 år med kapitalforvaltning, heraf tæt på 30 år i topledelsen – blandt andet i BankInvest. Ansat hos Formuepleje siden juli 2012.
 • Søren Astrup, direktør, Formuepleje A/S
  Søren Astrup har vidtrækkende investeringserfaring efter 20 år med kapitalforvaltning og er blandt andet tidligere investeringsdirektør for Formuepleje og porteføljemanager i SydInvest. Ansat hos Formuepleje siden januar 2003.
 • Henrik Franck, investeringsdirektør, Formueplejekoncernen
  Henrik Franck har massiv investeringserfaring fra næsten 30 år med kapitalforvaltning og er blandt andet tidligere investeringsdirektør for PFA og JØP. Ansat hos Formuepleje siden januar 2013.
 • Frank Reisbøl, direktør, Formueplejekoncernen
  Frank Reisbøl er en erfaren investeringsprofil efter næsten 35 år med finans og investering og er blandt andet tidligere leder og administrende direktør for Banque Carnegie Luxembourg. Ansat hos Formuepleje siden 2020.

Vil du vide mere?

Bliv investor

Formuepleje Ejendomme 5 A/S er åben for tegning. Bestil udbudsmaterialer, vedtægter, tegningslister, m.m.

Bestil materiale

Bliv opdateret

I Formuepleje lancerer vi løbende nye muligheder for at investere i ejendomme, og fondene er kun åbne for tegning i korte perioder.

Hold dig opdateret

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare dem. Bestil et uforpligtende opkald og høre mere om vores nye fond og dine muligheder for at investere.

Ring mig op