Spring til indhold

Aldersopsparing

Aldersopsparingen er en af de mest attraktive opsparingsmuligheder, men er desværre ofte overset af mange pensionsopsparere. For de fleste har det stor betydning at have overblik over sin pensionsopsparing og de muligheder, der er. Derfor er der god grund til at kigge nærmere på aldersopsparingen og dens fordele.

Hvad er en aldersopsparing?

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en selvstændig pensionsopsparing, der både kan oprettes i din bank eller via din arbejdsgiver.

På en aldersopsparing kan der hvert år indbetales et fastsat beløb, der fra politisk side justeres årligt. Desuden stiger indskudsgrænsen fra du har syv år til din folkepensionsalder, så du her har mulighed for at sætte ekstra tryk på dine indbetalinger.

Ved investering gennem aldersopsparingen er den største fordel, at afkast beskattes meget lempeligt med kun 15,3 procent efter lagerprincippet. 

Hvorfor skal du have en aldersopsparing?

Hvorfor skal du have en aldersopsparing?

For hovedparten af opsparerne skal fordelen ved pensionsopsparing findes i den lave beskatning på afkast, der aktuelt er 15,3 procent. I forhold til de andre skattemiljøer er dette yderst attraktivt, da frie midler beskattes som aktie- eller kapitalindkomst op til 42 procent.

Det er værd at bemærke, at fordelen ved den lave afkastbeskatning gør aldersopsparingen attraktiv for såvel unge som ældre opsparere. I forhold til børn og børnebørn kunne dette være relevant i forhold til eventuelle planer om at give noget af sin formue videre i levende live.

Indskud og fradrag

Pensionsindskud har historisk været forbundet med fradragsmuligheder - primært med fokus på muligheden for nedbringelse af topskatten. Derfor står ratepensioner og livrenter i dag for en stor en del af pensionsindskuddene af såvel indskuds- som fradragsmæssige årsager.

Aldersopsparingen, som har afløst kapitalpensionen, står i skyggen af de øvrige pensionsordninger, hvilket virker paradoksalt, da ordningen indeholder en lang række fordele. 

Der er ikke fradrag på indskud på aldersopsparingen, men til gængæld skal der ikke betales skat af udbetalinger. 

Hvis du har mere end syv år til folkepensionsalderen, må der maksimalt indskydes 8.800 kroner årligt (2023) på aldersopsparingen. Har du mindre end syv år til folkepensionsalderen, må du indsætte 56.900 kroner (2023) på pensionen årligt. 

Fordele og ulemper ved aldersopsparingen

 • Lavere beskatning af afkast, idet PAL-skatten er 15,3 procent. Ved alternativ opsparing i frie midler beskattes afkastet med mindst 27 procent ved samlet negativ kapitalindkomst og maksimalt 42 procent ved samlet positiv kapitalindkomst. Ved aktieindkomst er skatten også 27/42 procent
 • Fleksibel udbetaling - sum, rater, deludbetalinger eller udskydelse i 20 år efter pensionsudbetalingsalder
 • Udskydes aldersopsparingen i 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, kan den udbetales i rater i op til 10 år. Aldersopsparingen kan når som helst udbetales helt eller delvist
 • I modsætning til ratepension og livrenter er der ingen modregning i pensionstillæg
 • Man kan selv sammensætte sine investeringer via depot i sin bank
 • Begunstigelsesmuligheder ved arv uden om boet
 • Kreditorbeskyttelse
 • Indbetaling frem til 20 år efter du har opnået din pensionsudbetalingsalder

 • Indbetalinger er ikke fradragsberettiget
 • Kan ikke omlægges til en ratepension eller livrente
 • Modregnes i efterløn
Optimér din pension med en aldersopsparing

Optimér din pension med en aldersopsparing

Asta og Jørn har tre børn, som alle er flyttet hjemmefra. Parret bor i et parcelhus i en forstad til Aalborg, hvor der efterhånden er god plads, eftersom de kun er to tilbage på matriklen.

Parret indbetaler begge til pension via deres job. Derudover kan det være en fordel for dem at oprette en aldersopsparing ved siden af. På en aldersopsparing kan de indbetale et beløb, de kan undvære frem til pensionsalderen. Fordelen er ikke kun afkastbeskatningen, der er væsentlig lavere end på et åbent depot – det fordelagtige ved en aldersopsparing er også, at de ikke skal betale skat, når pengene engang skal udbetales.

Læs hele casen her

Pas på modregning

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilken pensionsform du vælger. Mange pensionsopsparere kan med fordel vælge aldersopsparing fremfor ratepensioner eller livrenter – blandt andet fordi der sker en modregning i dit pensionstillæg ved udbetaling af netop ratepensioner og livrenter.

Hvis du indskyder din opsparing på ratepensioner og livrenter, og ikke betaler topskat, kan modregningen i dit pensionstillæg ved udbetaling faktisk medføre, at du risikerer at spare op med tab.

Denne problemstilling er relevant for mange lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner og indkomst under topskattegrænsen, som på grund af det manglende fradrag på aldersopsparing, har fået omlagt deres pensionsindskud fra kapitalpension til ratepensioner eller livrenter.

Få sparring på din økonomi

Få sparring på din økonomi

Vil du gerne blive klogere på, hvilke muligheder du har for at investere igennem en aldersopsparing?

Så har du mulighed for at bestille en opringning fra en af vores formuerådgivere til en uforpligtende snak om aldersopsparingen, dens fordele, og hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Læs mere og bestil en opringning
Pension

Få mere viden om din pension

Hos Formuepleje rådgiver vi hele vejen rundt om vores kunders økonomi - og et af de vigtigste og mest komplekse områder er pensionsplanlægning.

Vi har gjort det nemt for dig at få det nødvendige overblik og viden om din pension, da vi ved, hvor vigtigt det er, at du planlægger og gennemgår dine pensionsløsninger, så du kan skabe den bedste tilværelse som pensionist.

Læs mere om pensionsopsparing