Spring til indhold

Viden

Aldersopsparing

Aldersopsparingen er en af de mest attraktive opsparingsmuligheder, men er desværre overset af mange pensionsopsparere. For de fleste er det af høj betydning, at have overblik over sin pensionsopsparing og de muligheder, der er. Derfor er der god grund til at kigge på aldersopsparingen og dens fordele.

Mangel på interesse for aldersopsparing kan skyldes, at udbyderne i finanssektoren har en interessekonflikt med deres kunder, fordi aldersopsparing - set med udbyderens øjne - er mindre attraktivt. Men tilbageholdenhed i forbindelse med aldersopsparing opstår også på grund af misforståelser hos investorerne omkring de skattemæssige forhold. Faktum er, at aldersopsparingen er mere attraktiv end den gamle kapitalpension. Men hvad er aldersopsparing?

Alle bør have en aldersopsparing

Hvis ikke du allerede har en aldersopsparing, er der masser af gode grunde til, at du bør oprette en hurtigst muligt. En af fordelene er nemlig, at du med en aldersopsparing har mulighed for at placere nogle penge et sted, hvor beskatningen kun er på 15,3%. Det fortæller senior formuerådgiver Torben Egtved meget mere om i denne korte video.

Hvad er en aldersopsparing

Aldersopsparing er en pensionsopsparing, hvor der ikke er fradrag for indskud og dermed heller ikke beskatning ved udbetaling. Opsparingen udbetales typisk på én gang, men kan også udbetales i mindre portioner ad gangen, som kan udskydes i helt op til 20 år fra pensionsalderen. Ved investering af aldersopsparingen er den største fordel, at afkast beskattes meget lempeligt med kun 15,3 procent efter lagerprincippet. Derudover modregnes udbetaling af aldersopsparing ikke i offentlige ydelser. 

 

Fordele og ulemper ved aldersopsparing 

Ligesom kapitalpensionen, ratepensionen og livrenten har aldersopsparingen en række fordele og ulemper, som man skal holde sig for øje, når man planlægger sin pension.

Fordele:

 • Lavere beskatning af afkast, idet PAL-skatten er 15,3 procent. Ved alternativ opsparing i frie midler beskattes afkastet med mindst 27 procent ved samlet negativ kapitalindkomst og maksimalt 42 procent ved samlet positiv kapitalindkomst. Ved aktieindkomst er skatten også 27/42 procent
 • Fleksibel udbetaling - sum, rater, deludbetalinger eller udskydelse i 20 år efter pensionsudbetalingsalder
 • Udskydes aldersopsparingen i 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, kan den udbetales i rater i op til 10 år. Aldersopsparingen kan når som helst udbetales helt eller delvist
 • I modsætning til ratepension og livrenter er der ingen modregning i pensionstillæg
 • Man kan selv sammensætte sine investeringer via depot i sin bank
 • Begunstigelsesmuligheder ved arv uden om boet
 • Kreditorbeskyttelse
 • Indbetaling frem til 20 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder

Ulemper:

 • Indbetalinger er ikke fradragsberettiget
 • Kan ikke omlægges til en ratepension eller livrente
 • Modregnes i efterløn

Opsparing og fradrag

Pensionsindskud har historisk været forbundet med fradragsmuligheder - primært med fokus på muligheden for nedbringelse af topskatten. Derfor står ratepensioner og livrenter i dag for en stor en del af pensionsindskuddene af såvel indskuds- som fradragsmæssige årsager.

Aldersopsparingen, som har afløst kapitalpensionen, står i skyggen af de øvrige pensionsordninger, hvilket virker paradoksalt, da ordningen indeholder en lang række fordele. Omlægningen fra kapitalpension til aldersopsparing kom efter en sløv start kommet op i gear, og muligheden for omlægningen med skatterabatten på 2,7 procent var mulig indtil udgangen af 2015. Den rabat burde alle med en gammel kapitalpension, hvor der står mere end cirka 100.000 kroner, have udnyttet. Trods konverteringen af kapitalpensioner til aldersopsparinger er indbetalingerne på aldersopsparingerne dog begrænset.

Ikke fradrag ved aldersopsparing

En af årsagerne til den manglende interesse for aldersopsparingen er, at indskud på en aldersopsparing ikke er fradragsberettiget, hvorimod der så ikke skal betales skat af aldersopsparingen, når udbetalingen påbegyndes. I 2018 blev der indført nye pensionsregler, som betyder, at hvis man har mere end syv år til folkepensionsalderen, må der maksimalt indskydes 8.800 kroner årligt (2023) på aldersopsparingen. Har man mindre end syv år til folkepensionsalderen, må man indsætte 56.900 kroner (2023) på pensionen årligt. Har man startet udbetaling af løbende pensioner efter 01.04.2018 er indskud begrænset til 8.800 (2023).

Det har skabt en del forvirring omkring fordelagtigheden af aldersopsparingen, når man ikke længere har fradragsmuligheden. Faktum er, at aldersopsparingen i skattemæssig henseende er en bedre ordning end kapitalpensionen, hvor fradragsværdien var cirka 37 procent, og beskatningen ved udbetaling var 40 procent. Denne ugunst på 3 procent findes ikke ved aldersopsparingen.

Lav beskatning på pension

For hovedparten af opsparerne skal fordelagtigheden ved pensionsopsparing findes i den lave beskatning på afkast, der aktuelt er 15,3 procent årligt efter lagerprincippet. I forhold til de andre skattemiljøer er dette yderst attraktivt, da frie midler beskattes som aktie- eller kapitalindkomst op til 42 procent.

Det er værd at bemærke, at fordelagtigheden ved den lave afkastbeskatning gør aldersopsparingen attraktiv for såvel unge som ældre opsparere. I forhold til børn og børnebørn kunne dette være relevant i forhold til eventuelle planer om at give sin formue videre i levende live i form af gaver med mere.

Pas på modregning

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilken pensionsform der vælges. Specielt modregningen i pensionstillæg, som er tilfældet ved ratepensioner og livrenter, betyder, at mange pensionsopsparere med fordel kan vælge aldersopsparingen. Indskydes der på ratepensioner og livrenter for opsparere, som ikke betaler topskat, kan modregningen i pensionstillægget ved udbetaling faktisk medføre, at man risikerer at spare op med tab. Denne problemstilling er relevant for mange lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner og indkomst under topskattegrænsen, som på grund af det manglende fradrag på aldersopsparing har fået omlagt deres pensionsindskud fra kapitalpension til ratepensioner eller livrenter.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om mulighederne for at optimere din økonomi

Personlig rådgivning

Får du den rigtige rådgivning?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om forventet afkast, risiko og investerings- horisont.
Book et møde

Viden

Alle kan få fordel af en Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen gør det nemt og skattemæssigt fordelagtigt at investere for nye såvel som erfarne investorer.
Få indblik i fordelene

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept