Spring til indhold

Better world Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders er en investeringsløsning til dig, der ønsker at investere i den grønne omstilling. I Better World Environmental Leaders består porteføljen kun af aktier, der specifikt har fokus på, at det grønne aftryk er til stede i deres aktiviteter. 

Om Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders har bæredygtig investering som sit mål, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 9 i Disclosureforordningen. Afdelingen ønsker dermed at bidrage til en positiv miljøpåvirkning.

Better World Environmental Leaders er en akkumulerende investeringsforening, der investerer i aktier i globale selskaber, hvis aktiviteter er at levere løsninger til bekæmpelse af lokal og global miljøforurening, og at effektivisere anvendelsen af klodens knappe naturressourcer. Investering kan også ske i selskaber, som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad kan forventes at drage fordel af den forventede vækst i ressourceeffektivitet og miljømarkeder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI All Countries World Daily Net Total Return USD Index omregnet til DKK.

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et særligt bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061068624
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko* og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

 

* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.  

Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i globale aktier. Afdelingen har en bæredygtige investeringsmålsætning om at investere i miljøløsninger og selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi.

Det vil sige, at Afdelingen investerer i selskaber, der er aktive indenfor de voksende markeder for ressourceeffektivitet og miljø samt selskaber med eksponering inden for miljøprodukter og/eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige fødeog landbrugsvarer. Minimum 20% af den underliggende omsætning skal generes indenfor disse områder. Mere konkret kan dette typisk være selskaber med eksponering inden for affaldshåndtering, ren og effektiv transport, landbrugsteknologi, fødevareemballering, effektiv IT og cloud computing, vanddistribution og infrastruktur mm.

Minimum 90% af de samlede investeringer vil være i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt formål og minimum 0 % af de samlede investeringer i bæredygtige investeringer med et socialt formål. Afdelingen kan ikke garantere en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystem. 

For at sikre, at de enkelte bæredygtige investeringer ikke i væsentlig grad skader nogle af de øvrige bæredygtige investeringsmål, gennemgår alle investeringer en grundig analyse. Analysen har fokus på kvaliteten af ledelsen og de vigtigste negative indvirkninger på miljømæssige og sociale forhold herunder håndtering af disse. I analysen lægges vægt på robuste politikker, processor og ledelsesincitamenter samt tilstrækkelige åbenhed og rapportering. Tidligere sager inddrages også. Analysen munder ud i en samlet ESG-score, og selskaber, der ikke opnår en tilstrækkelig høj score, bliver automatisk ekskluderet fra universet.

Datakvaliteten er fortsat en udfordring, men forventes at blive bedre de kommende år. Der er opsat kontrolfunktioner ved den eksterne porteføljerådgiver og ved Formueplejes bæredygtighedskomite, som løbende overvåger de væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne og det bæredygtige investeringsmål.

Aktivt ejerskab er en naturlig del af investeringsprocessen. Det aktive ejerskab sker dels som et led i investeringsprocesserne i forbindelse medprincippet om ikke at gøre væsentlig skade og ved negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorerne, dels i samarbejde med andre investorer i forbindelse med brud på internationale normer og dels ved afgivelse af stemmer på generalforsamlingerne.

Læs mere om governance.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Få sparring på din økonomi

Hvis du gerne vil vide mere om Formuepleje, og hvad vi kan gøre for dig og din økonomi, kan du bestille en uforpligtende samtale med en rådgiver.
Bliv ringet op