Spring til indhold

Vores ansvar

Formuepleje er en af Danmarks største bankuafhængige kapitalforvaltere. Derfor har vi et ansvar at løfte overfor vores medarbejdere, vores kunder og overfor de samfund, vi driver forretning i.

Da Formuepleje skaber værdi ved at dirigere kapital mod attraktive virksomheder over hele verden, har vores forretningsmæssige valg indflydelse på jordens klima, på miljøet i bredeste forstand og på menneskers rettigheder overalt, hvor vi investerer.

Det er Formueplejes holdning, at vores investorers villighed til at stille kapital til rådighed for virksomheder ikke blot er et bidrag til økonomisk vækst og udvikling i verden, men også en forudsætning for udviklingen af en fri, retfærdig og bæredygtig verden.

Politik for ansvarlig investering 

Formuepleje har vedtaget en politik, der indebærer, at vi løbende screener de virksomheder, vi investerer i, for klimapåvirkning, overholdelse af menneskerettigheder, overholdelse af arbejdstageres rettigheder, miljøpåvirkning og for etisk virksomhedsledelse. Screeningen foretages i samarbejde med Sustainalytics, der er en af verdens største uafhængige udbyder af ESG-screening.

Du kan læse Formueplejes politik for ansvarlige investeringer her.

Følger FN's principper for ansvarlige investeringer 

Formuepleje har ikke blot en politik for ansvarlige investeringer. Vi er også tiltrådt FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Dermed har vi dels forpligtet os til at overholde en række globale standarder for ansvarlige investeringer, dels til at rapportere åbent om vores tiltag og fremskridt på området.

Læs mere om UN PRI her

Aktivt ejerskab

I Formuepleje anser vi aktivt ejerskab som en naturlig del af vores investeringsproces. Aktivt ejerskab kan ske både direkte ved afgivelse af stemmer på generalforsamlinger og indirekte ved kontakt til selskaber (engagement). Aktivt ejerskab giver mulighed for at påvirke og reducere konkrete investeringsmæssige risici og samtidig præge selskaberne i en retning, der fremmer en bæredygtig udvikling.

Se rapport om aktivt ejerskab 2022.

Se rapport om aktivt ejerskab 2021.

Læs vores politik for aktivt ejerskab her.

Better World Environmental Leaders

Better World Environmental Leaders er en investeringsforening, der har eksisteret siden efteråret 2018. Den investerer i aktier i globale selskaber, der leverer løsninger til bekæmpelse af miljøforurening og til effektivisering i anvendelse af klodens knappe naturressourcer. Der er tale om en mørkegrøn fond som har bæredygtighed som målsætning og opfylder Disclosureforordningens artikel 9.

Se mere om afdelingen her.

Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities er en investeringsforening, der har eksisteret siden sensommeren 2019. Her investeres på tværs af sektorer i globale børsnoterede selskaber med bæredygtige konkurrencefordele for at opnå et langsigtet afkast. Investeringsprocessen har fokus på overgangen til en bæredygtig global økonomi. Der er tale om en lysegrøn fond, som fremmer miljømæssige karakteristika og opfylder Disclosureforordningens artikel 8.

Se mere om afdelingen her.

Fastlæggelse af kundens bæredygtighedspræferencer

I denne beskrivelse giver vi en gennemgang af de nye regler vedrørende fastlæggelse af bæredygtighedspræferencer for dig som kunde jf. MiFID II.

Læs mere om bæredygtighedspræferencer.

Negativ påvirkning af bæredygtighedsfaktorer

I det omfang data er tilgængelige, opgør vi de enkelte selskabers påvirkning af de vigtigste bæredygtighedsfaktorer, eksempelvis CO2-udledning.

Selskaber, der ikke håndterer store udledninger af CO2 tilfredsstillende, kan udgøre en risiko for værdien af investeringen.

Se Formueplejes erklæring om opgørelsen af investeringernes negative påvirkning af bæredygtighedsfaktorerne her.

Vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne 2022

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op