Spring til indhold

Fastlæggelse af bæredygtigheds-præferencer

I denne beskrivelse giver vi en gennemgang af de nye regler vedrørende fastlæggelse af bæredygtighedspræferencer for dig som kunde jf. MiFID II.

Som kunde hos Formuepleje vil du fremover blive mødt med nye spørgsmål, som skal hjælpe med at afklare din præference for bæredygtighed i dine investeringer. Formuepleje har implementeret de nye regler i egnethedstest (og egnethedserklæringen), og derfor vil du uanset om du er ny eller eksisterende kunde hos Formuepleje fremover vil blive mødt af tre nye spørgsmål.

De nye regler er en del af en større lovpakke fra EU vedrørende bæredygtige investeringer, og de kan opleves som komplekse og svære at forstå.

Tre spørgsmål om bæredygtighed

I vores rådgivning vil vi fremover stille dig tre spørgsmål om dine præferencer for bæredygtighed i dine investeringer:

  1. Er det vigtigt for dig, at en vis andel af investeringerne tager yderligere hensyn til bæredygtighed? (jf. EU’s definition)
  2. I hvor høj grad ønsker du, at din investering udgør bæredygtige investeringer? (jf. EU’s definition)
  3. I hvor høj grad ønsker du, at din investering opfylder definitionen på miljømæssigt bæredygtige investeringer? (jf. EU-lovgivning)

Før vi taler om dine præferencer for bæredygtighed i din portefølje, vil vi dog som hidtil også tale meget om dit valg af risikoprofil, for din risikoprofil er altid prioriteret højere end din præference for bæredygtighed. Vi vil med andre ord bestræbe os på at inddrage dine valg i forhold til bæredygtighed, men kun hvis det kan ske under hensyntagen til din valgte risikoprofil. Hvis det ikke kan lade sig gøre, giver vi dig besked, og hvis du ønsker det, vil du få mulighed for ændre på dine bæredygtighedspræferencer.

Better World-afdelingerne

Formuepleje har i øjeblikket to foreninger, som har ekstra fokus på bæredygtighed, nemlig Better World Environmental Leaders og Better World Global Opportunities. Alle Formueplejes foreninger investerer i øvrigt i henhold til politik for ansvarlige investeringer, hvilket betyder, at ESG-forhold og ESG-analyser, samt bæredygtighedsrisici inddrages i investeringsprocessen. Formueplejes børsnoterede foreninger tager i investeringsprocessen ligeledes hensyn til negative bæredygtighedsfaktorer.

Formuepleje frasorterer selskaber, der bryder med internationale principper og/eller beskæftiger sig med ulovlige og kontroversielle våben. Formuepleje udøver aktivt ejerskab. Det vil sige, at vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger samt forsøger at præge selskabernes adfærd gennem engagement. Der foretages løbende screeninger af alle foreningers porteføljer, som løbende behandles af Formueplejes ESG-komité.

Definitionen på bæredygtige investeringer fremgår af disclosureforordningens artikel 2, nr. 17. På nuværende tidspunkt er det kun i Better World Environmental Leaders, at der garanteres en minimumsandel af bæredygtige investeringer. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke også kan være bæredygtige investeringer i øvrige fonde – det er dog ikke noget vi garantere en minimumsandel af.

Definitionen på miljømæssigt bæredygtige investeringer fremgår af taksonomiforordningens artikel 2, nr. 1. Definitionen på miljømæssigt bæredygtige investeringer er snæver, og der findes i øjeblikket ikke tilstrækkelige data, da virksomhederne endnu ikke er begyndt at rapportere. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt på en retvisende måde at dokumentere, hvor stor en andel af miljømæssigt bæredygtige investeringer, en investeringsforening har.

Formuepleje Better Word Environmental Leaders er en såkaldt Artikel 9-fond med fokus på miljømæssigt bæredygtige investeringer. Vi har en forventning om, at afdelingen gør sig godt og matcher denne definition. På grund af mangelfulde data er det dog for usikkert at rapportere på minimums-andelen af bæredygtige investeringer i porteføljen. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke garantere investorer en minimumsandel i miljømæssige bæredygtige investeringer.

Bæredygtighed i Formuepleje

Klik på billedet for at se det i en større version.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op