Spring til indhold

Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities investerer i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Afdelingen har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig økonomi, hvor der tages højde for muligheder og risici.

Om Better World Global Opportunities

Better World Global Opportunities er en akkumulerende investeringsforening, der investerer på tværs af sektorer i globale børsnoterede selskaber med bæredygtige konkurrencefordele for at opnå et langsigtet afkast, og er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosureforordningen. Afdelingen har til formål at investere i selskaber, som leverer konsistente afkast, som demonstrerer over-gennemsnitlige frie cash flow med stor forudsigelighed, og hvor selskabets langsigtede muligheder ikke nødvendigvis afspejles i dagskursen. Afdelingens investeringsproces har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig global økonomi, hvor der tages højde for både risici og muligheder.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI ACWI NR omregnet til DKK.  

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0061146529
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko* og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.  

Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingens investeringsstrategi sigter mod at investere i selskaber, der er godt positioneret i overgangen til en mere bæredygtig global økonomi samt at søge at udnytte mulighederne, der opstår i forbindelse hermed. Med baggrund i en stærk ESG-integration søger afdelingen at investere i selskaber med bæredygtige konkurrencemæssige fordele. Dette sker ved anvendelse af en særlig bæredygtighedsscreening, samtidig med en grundig vurdering af, om et selskabs attraktive økonomiske karakteristika og langsigtede muligheder er afspejlet i dets aktiekurs.

Bæredygtighedsscreeningen fremmer investering i aktiviteter, der har gode investeringsmuligheder og lave risici i relation til overgangen til en mere bæredygtig økonomi. Derudover inddrages de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, og der anvendes et særligt fossilt brændsel kriterium.

Afdelingen investerer i globale aktier. 90% af investeringerne vil opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. Op til 10% af investeringerne kan være i kontanter eller likvide midler, som ikke vil være i overensstemmelse med de bæredygtige karakteristika, der fremmes af afdelingen.

Der gives ikke tilsagn om en minimumsandel i bæredygtige investeringer og afdelingen har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Datakvaliteten er fortsat en udfordring, men forventes at blive bedre de kommende år. Der er opsat kontrolfunktioner ved den eksterne porteføljerådgiver og ved Formueplejes bæredygtighedskomite, som løbende overvåger de væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne og det bæredygtige investeringsmål.

Aktivt ejerskab er en naturlig del af investeringsprocessen. Det aktive ejerskab sker dels som et led i investeringsprocesserne i forbindelse medprincippet om ikke at gøre væsentlig skade og ved negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorerne, dels i samarbejde med andre investorer i forbindelse med brud på internationale normer og dels ved afgivelse af stemmer på generalforsamlingerne.

Intet bæredygtigt investeringsmål
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Læs mere om governance.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Få sparring på din økonomi

Hvis du gerne vil vide mere om Formuepleje, og hvad vi kan gøre for dig og din økonomi, kan du bestille en uforpligtende samtale med en rådgiver.
Bliv ringet op