Spring til indhold

Før du investerer

Før du investerer, er der en række forhold, du som investor skal være opmærksom på. Vi har her samlet informationerne, så du får et godt overblik.

Kundekategorisering

Alle kunder skal kategoriseres i en af tre kategorier, som er beskrevet i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Inddelingen i de tre kategorier sker ud fra objektive kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er berettiget til som investor. Det vil sige hvilke informationer, oplysninger og hvilken rådgivning, du har krav på at få fra os. Som udgangspunkt kategoriseres du som detailkunde, medmindre andet meddeles eller aftales med dig.

Investeringsrådgivning

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til dig om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Når Formuepleje yder investeringsrådgivning, skal vi indhente de nødvendige oplysninger om dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation, herunder din evne til at bære tab, investeringsformål samt din risikovillighed. Vi indhenter disse oplysninger til brug for en egnethedsvurdering, så vi kan handle i din bedste interesse.

Med udgangspunkt i dine oplysninger vil vi anbefale dig den investeringsløsning, vi vurderer, egner sig for dig og som er i overensstemmelse med din risikovillighed og evne til at bære et tab. Formuepleje overvåger ikke løbende eller periodisk, om dine investeringer passer til din investeringsprofil, medmindre dette aftales specifikt i forbindelse med indgåelse af en rådgivningsaftale. Formuepleje yder investeringsrådgivning på et ikke-uafhængigt grundlag, da rådgivningen vil tage udgangspunkt i investeringsløsninger leveret af juridiske enheder, der har nære forbindelser til Formuepleje.

Bæredygtige investeringer

Formuepleje har løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesserne og et ønske om at bidrage positivt til en mere bæredygtig og miljøvenlig samfundsudvikling. Læs mere her.

Egnethedserklæring

Når Formuepleje har udøvet investeringsrådgivning, skal vi ifølge lovgivningen udfærdige en egnethedserklæring til dig. Der er tale om et skriftligt referat af den investeringsrådgivning, du har modtaget. Du vil modtage erklæringen på mail, og vi opfordrer dig til at læse erklæringen igennem umiddelbart efter modtagelsen.

Oplysninger om finansielle instrumenter

Alle Formueplejes børsnoterede fonde er målrettet og velegnede for alle kundekategorier. På denne side findes en generel beskrivelse af finansielle instrumenters funktion og forventet udvikling under forskellige markedsforhold, herunder både positive og negative forhold, samt de særlige risici, der er forbundet med de relevante instrumenter.

Omkostninger

Oplysninger om omkostninger ved investering i produkter anbefalet eller udbudt af Formuepleje kan findes på den enkelte fonds ”dokument med central information”, faktaark og på denne side om fonde og afkast. Herudover kan du på omkostningsberegneren, se omkostninger ved køb i både procent og i kroner for en valgt investering.

Kategorisering af investeringsprodukter

Investeringsprodukter er kategoriseret som enten komplekse eller ikke-komplekse. Komplekse produkter er eksempelvis fonde, som ikke lever op til de europæiske regler om risikospredning, fonde der anvender gearing, eller produkter med ringere likviditet end mere traditionelle investeringsprodukter – f.eks. investering i unoterede aktier. Kategoriseringen af produkter udbudt af Formuepleje fremgår af faktaarket. 

Investorinformation

I forbindelse med udbud af investeringsfonde udarbejdes "Dokument med central information” (PRIIP KID). Dokumentet kan sammen med prospekt og faktaark findes på formuepleje.dk eller rekvireres vederlagsfrit på info@formuepleje.dk.

Elektronisk post

Som kunde i Formuepleje vil du være omfattet af ”Vilkår for elektronisk post (e-Boks)”. Dette indebærer, at du vil modtage dokumenter fra Formuepleje i din e-Boks. Du vil bl.a. kunne modtage handelsbekræftelser, rapporter, investeringsoplæg, egnethedserklæringer m.v.

Yderligere oplysninger

Der henvises i øvrigt til selskabets Almindelige Forretningsforbindelser, der kan findes her.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op