Spring til indhold

Investering med virksomhedsmidler

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller ejer af en mindre virksomhed, bør du overveje, om du sparer op de rigtige steder, eller om du går glip af skattemæssige fordele.

Placering af dine virksomhedsmidler

Placering af dine virksomhedsmidler

Der er mange muligheder for at investere gennem din virksomhed, og der er forskellige fordele forbundet med de enkelte løsninger. 

Investering af virksomhedsmidler kan være relevant for dig der har overskud i din virksomhed, har en virksomhedsskatteordning, har fået nogle penge med fra et salg af en virksomhed eller ønsker at planlægge en virksomhedsoverdragelse – uanset konstruktion kan vi i Formuepleje hjælpe dig med at skabe overblik over dine muligheder for at få mest muligt ud af dine penge.

Før du går i gang

Alle selskaber der ønsker at investere, skal have en LEI-kode. Denne kode bruges som et identifikationsnummer på de finansielle markeder, og den kan erhverves på nettet gennem flere forskellige LEI-kodeudstedere.

Som Premium Elite-kunde i Formuepleje kan du få en gratis LEI-kode, som administreres og betales af os.

Før du går i gang med at investere dine midler, bør du også lægge en investeringsplan, der passer til dig. Det kan vores rådgivere hjælpe dig med, og derudover indgår vi gerne i samarbejde med din revisor og advokat - det mener vi nemlig, skaber det bedste udgangspunkt for at kunne rådgive omkring din samlede økonomi.

Billede
Investér gennem virksomhedsskatteordning

Investér gennem virksomhedsskatteordning

Virksomhedsskatteordningen (VSO) kan være en fordel for dig, når du skal investere dine opsparede midler, fordi du får mulighed for at sprede investeringerne og på den måde optimere forholdet mellem afkast og risiko.  

Har du sparet midler op i en virksomhedsskatteordning uden at investere pengene, risikerer du at gå glip af potentielle gevinster, fordi pengene ikke får lov til ”at arbejde”. Det er ærgerligt, for der er mulighed for at skabe et godt afkast af VSO-midlerne – reglerne er enkle, og det kræver ikke lang tid at sætte sig ind i mulighederne. 

Hvad kan du investere i gennem VSO?

Du kan altid investere i investeringsforeninger og fonde underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens §19 om skattefrie investeringsselskaber – såkaldte akkumulerende (lagerbeskattede) investeringsløsninger.  

Oveni er virksomhedsskatteordningen løbende blevet forbedret, så der er kommet flere interessante muligheder til. 

Du kan for eksempel investere i enkeltaktier, unoterede aktier og aktiebaserede fonde, så længe du først indskyder pengene på en kapitalforsikring – en såkaldt §53A-opsparing.

Vidste du...

At afkastet på investeringer, der er foretaget gennem en VSO kun beskattes med 22 procent.
Havde du i stedet investeret gennem et almindeligt depot, ville dit afkast som minimum
være blevet beskattet med 27 procent og helt op til 42 procent.

 

 

 

Fordele ved virksomhedsskatteordningen

Der er flere fordele ved ikke at hæve hele virksomhedens overskud og lade det gå til privatforbrug – men i stedet investere en del af midlerne via VSO’en: 

 • Du betaler kun en foreløbig acontoskat på 22 procent af det opsparede beløb (2023-tal) 
 • For erhvervsdrivende med svingende indkomst kan der også være et andet argument for at vælge VSO’en: Lader man overskuddet blive i virksomheden frem for at lade det glide ind i privatøkonomien, hvor beskatningen er hårdere, kan ordningen bruges til at udjævne beskatningen år for år. 
 • Du opnår en likviditetsbesparelse – modsat hvis du hæver hele overskuddet og betaler helt op til 56 procent i skat af den sidst tjente krone. 
 • Jo længere tid, du kan vente med at trække pengene ud af VSO’en, jo større fordel får du, fordi topskattegrænsen stiger år for år. 
Undgå topskat med VSO

Undgå topskat med VSO

Asger er 47 år og arbejder som selvstændig fysioterapeut. Virksomheden går godt og leverer hvert år et fornuftigt overskud – også efter han har udbetalt løn til sig selv. Asger har en privat pensionsopsparing, men han har ikke før gjort sig tanker om at investere gennem sin virksomhed.

Han kan sagtens vælge at investere noget af virksomhedens opsparede overskud gennem virksomhedsskatteordningen. På den måde kan han nemlig udjævne sin indkomst over tid og minimere den topskat han betaler. Hvis Asger f.eks. tjener 900.000 kr. før skat, kan han vælge kun at hæve 568.900 kr., for at holde sig under grænsen for topskat (2023). Hermed står der 331.100 kr. på virksomhedens konto, som han kan nøjes med at betale acontoskat på 22 % af og investere gennem VSO.

Læs hele casen her

Investér dine VSO-midler i Formueplejes fonde

Formueplejes lagerbeskattede investeringsløsninger giver dig mulighed for at investere VSO-midlerne, så du får mere ud af virksomhedens overskud. 

Du kan investere dine VSO-midler i følgende af Formueplejes fonde:

Kapitalforeninger

 • Formuepleje Epikur 
 • Formuepleje Fokus 
 • Formuepleje Pareto 
 • Formuepleje Penta 
 • Formuepleje Safe 

Investeringsforeninger

 • Formuepleje LimiTTellus 
 • Formuepleje Globale aktier - Akkumulerende
 • Formuepleje Better World Environmental Leaders
 • Formuepleje Better World Global Opportunities 
 • Formuepleje Mix Low 
 • Formuepleje Mix Medium 
 • Formuepleje Mix High
Læs mere om vores fonde her
Få sparring på din økonomi

Få sparring på din økonomi

Vil du blive klogere på, hvilke muligheder du har for at investere dine virksomhedsmidler?

Så har du mulighed for at bestille en opringning fra en af vores formuerådgivere til en uforpligtende snak om fordele og faldgruber – og hvad du kan gøre, for at få mest muligt ud af din virksomheds overskud. 

Læs mere og bestil en opringning