Spring til indhold

Disclaimer

Formuepleje.dk indeholder oplysning om Formuepleje Gruppen. Formuepleje er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for investeringsfonde er klageinstans.

Indholdet af nærværende hjemmeside er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til Formuepleje Gruppen. Hjemmesiden henvender sig alene til danske investorer. Hjemmesiden kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre før køb eller salg af investerings- og kapitalbeviser.

Før investering i andele i en af foreningerne bør investor grundigt gennemlæse dokumenter med central-/væsentlig investorinformation, prospekter/investoroplysninger og vedtægter for den relevante afdeling. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, findes her.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Formuepleje påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold, tryk- og slåfejl med videre. Formuepleje fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med disponeringer alene foretaget på grundlag af materialet.

Formuepleje er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder IT-nedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Ophavsret og varemærker

Formuepleje har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden formuepleje.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på formuepleje.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. Formuepleje giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden forudgående skriftlige samtykke.

Der kan uden Formueplejes samtykke linkes til hjemmesiden. Formuepleje er ikke ansvarlig for fra hvilke hjemmesider eller i hvilken sammenhæng der linkes til hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder endvidere links til hjemmesider drevet af tredjemand. Formuepleje er ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmeside.

Morningstar

Angående sider leveret af Morningstar: Information, data, analyser og meninger (“Information”) indeholdt her (1) er Morningstars ejendom (2) må ikke kopieres eller videreformidles til tredjepart, (3) udgør ikke investeringsrådgivning (4) skal udelukkende ses som almindelig oplysning (5) kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede.

Disse informationer læses på eget ansvar. Morningstar er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke investeringsbeslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op