Spring til indhold

Disclaimer

Formuepleje.dk indeholder oplysning om Formueplejekoncernen (”Formuepleje”) og foreninger forvaltet af Formuepleje A/S (”Foreningerne under forvaltning”). Hjemmesiden er udarbejdet som en generel orientering og formidling af information om Formuepleje og Foreningerne under forvaltning.

Indholdet på hjemmesiden kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir, og kan heller ikke betragtes som anbefaling eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investor opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre før køb eller salg af investerings- og kapitalbeviser.

Før investering i en af Foreningerne under forvaltning bør investor grundigt gennemlæse dokumenter med central information, prospekter/investoroplysninger og vedtægter for den relevante afdeling. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, findes her.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges.  Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold, tryk- og slåfejl med videre. Formuepleje kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden.

Formuepleje er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder IT-nedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Personoplysninger, som indtastes i forbindelse med udfyldelse af formularer mv. på hjemmesiden (fx tilmelding til nyhedsbreve mv.) eller tilknyttede tjenesteydelser, eller som i øvrigt registreres i forbindelse hermed, behandles af Formuepleje i overensstemmelse med Formueplejes Privatlivspolitik.

Formuepleje vil gerne give dig den bedst mulige oplevelse og det mest relevante indhold, når du besøger vores hjemmeside. Derfor anvender vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig, og om hvordan du og andre besøgende bruger hjemmesiden. Du kan finde flere oplysninger om cookies under i Formueplejes Cookiepolitik.

Hjemmesiden henvender sig alene til danske investorer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.  Hjemmesiden og eventuel brug heraf er underlagt dansk ret. Formuepleje og Foreningerne under forvaltning er under tilsyn af Finanstilsynet, og Ankenævnet for investeringsfonde er klageinstans.

Ophavsret og varemærker
Formuepleje har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden formuepleje.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på formuepleje.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. Formuepleje giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden Formueplejes forudgående skriftlige samtykke.

Der kan uden Formueplejes samtykke linkes til hjemmesiden. Formuepleje er ikke ansvarlig for fra hvilke hjemmesider eller i hvilken sammenhæng der linkes til hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder endvidere links til hjemmesider drevet af tredjemand. Formuepleje er ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmeside.

Morningstar
Angående sider leveret af Morningstar: Information, data, analyser og meninger (“Information”) indeholdt her (1) er Morningstars ejendom (2) må ikke kopieres eller videreformidles til tredjepart, (3) udgør ikke investeringsrådgivning (4) skal udelukkende ses som almindelig oplysning (5) kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede.

Disse informationer læses på eget ansvar. Morningstar er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Verificer alt information før der gøres brug heraf og tag ikke investeringsbeslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op