Spring til indhold

Hjælp til selvangivelsen 2023

Når du investerer, skal du også betale skat. Men den skat du skal betale af dine investeringer afhænger af, om du ejer beviser i lagerbeskattede eller realisationsbeskattede fonde.

Beskatning af investeringer

Beskatning af investeringer

Du skal som udgangspunkt ikke selv beregne eller anføre noget beløb på selvangivelsen, da SKAT har alle oplysninger.

Årsopgørelsen for 2023 er først tilgængelig i tast-selv hos SKAT medio marts 2024. Læs mere nedenfor eller se informationer i denne PDF.

Du kan finde primo og ultimo kurser for 2023 på alle Formueplejes fonde nederst på siden.

Beskatning af Formueplejes fonde

  Lagerbeskatning Realisationsbeskatning
Kapitalindkomst

Mix Low
Pareto
Safe
Mix Medium
Epikur
Mix High
Penta
Fokus

Obligationer
Global High Yield
EM Virksomhedsobligationer

Aktieindkomst

LimiTTellus
Better World Environmental Leaders
Better World Global Opportunities
Globale Aktier - Akkumulerende

Globale Aktier

Lagerbeskattede fonde

Lagerbeskattede fonde

Ved beskatning efter lagerprincippet beskattes du af årets gevinst, uanset om beviserne er solgt eller ej. Lagerbeskatningen følger kalenderåret.

For indkomståret 2023 er det kursudviklingen i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023, der skal selvangives. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem værdien den 1. januar 2023 og værdien pr. 31. december 2023. Gevinst/tab for personer beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. 

SKAT beregner og anfører automatisk et beløb som gevinst/tab på dine lagerbeskattede beviser i Formuepleje. Denne beregning skal derfor betragtes som et værktøj til at beregne eventuel restskat og til kontrol af, at SKAT har de korrekte oplysninger om dine lagerbeskattede investeringer.

Det beløb, du skal betale skat af på dine lagerbeskattede investeringer, kan udregnes således:

  1. Værdi af beviser pr. 31.12.2023*
  2. Plus eventuelle salg af beviser i 2023
  3. Minus eventuelle køb af beviser i 2023
  4. Minus værdi af beviser pr. 1.1.2023

    = Beskatningsgrundlag
Realisationsbeskattede fonde

Realisationsbeskattede fonde

Ejer du realisationsbeskattede fonde, betaler du først skat af gevinsten, når du sælger, eller når du modtager udbytte.

Reglerne for beskatning af avance og tab ved salg af beviser afhænger af, om der er tale om beviser i obligationsbaserede eller aktiebaserede fonde. Det vil sige, at sælger du investeringsbeviser, beskattes avancen som enten aktie - eller kapitalindkomst. Investeringsforeningen trækker 27 pct. acontoskat af udbetalt udbytte i året, som modregnes i din slutskat.

Har du et tab på aktiebaserede fonde ved et salg, kan tabet modregnes i anden aktieindkomst, altså kursgevinster og/eller udbytte fra andre børsnoterede aktier eller andre aktiebaserede investeringsbeviser. Eventuelt resterende tab fratrækkes i din ægtefælles aktieindkomst eller fremføres til modregning i det efterfølgende år. I obligationsbaserede fonde medregnes realiseret avance og tab på investeringsbeviserne i kapitalindkomsten.

Når du beregner avancen på dine beviser, skal du opgøre anskaffelsessummen efter gennemsnitsmetoden. Har du købt investeringsbeviser i samme fonde, men ad flere omgange og til forskellige kurser, skal du beregne en gennemsnitlig anskaffelsessum.

SKAT kan beregne skattepligtige avancer på de fleste aktier og investeringsbeviser købt fra og med 1. januar 2010, fordi SKAT efter denne dato modtager oplysninger fra banken, hver gang du køber eller sælger aktier og investeringsbeviser. Du skal derfor som udgangspunkt ikke selv anføre noget på din selvangivelse.

Investering for pensionsmidler

Investering for pensionsmidler

Når du har investeret dine pensionsmidler skal du ikke selv foretage beregninger eller indberetninger. Det er dit pengeinstitut, der beregner og afregner skatten på pensionskonti i januar måned.

Afkastet af pensionsmidler er derfor din årsopgørelse uvedkommende og beskattes med en pensionsafkastskat på p.t. 15,3 procent.

Primo og ulitimo kurser for 2023

Fonde

Skattekurs pr. 1.1.2023

Skattekurs
pr. 31.12.2023

Udbytte
i 2023

Formuepleje Mix Low

128,04

138,03

 

Formuepleje Pareto

145,30

158,24

 

Formuepleje Safe

165,50

185,59

 

Formuepleje Epikur

188,00

217,53

 

Formuepleje Penta

199,66

239,16

 

Formuepleje Fokus

85,71

95,95

 

Formuepleje LimiTTellus

216,95

246,81

 

Formuepleje Globale Aktier, akk.

118,70

137,06

 

Formuepleje Globale Aktier

115,75

121,38

Kr. 11,10

Obligationer

89,67

93,34

 

Global High Yield

85,58

92,72

Kr. 1,70

EM Virksomhedsobligationer

82,55

87,21

 

Formuepleje Mix Medium

241,70

265,12

 

Formuepleje Mix High

301,90

335,23

 

Better World Environmental Leaders

139,63

157,42

 

Better World Global Opportunities

140,65

162,27

 

Formueplejes anvisning om beregning af de skattemæssige konsekvenser ved beskatning af Formueplejeprodukter skal anses som vejledende og erstatter ikke professionel eller juridisk rådgivning. Beregningerne tilstræbes at være korrekte, men Formuepleje påtager sig ikke ansvar for beregningernes nøjagtighed eller fuldkommenhed, ligesom Formuepleje ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner, der foretages på baggrund heraf. Alle spørgsmål omkring korrekt udfyldelse af selvangivelsen og de skattemæssige konsekvenser skal stilles til din revisor eller SKAT.

Tjek din forskudsopgørelse

Tjek din forskudsopgørelse

Vil du være sikker på ikke at få skattemæssige overraskelser, når året ender, kan du vælge at tilrette din forskudsopgørelse efter den forventede nettokursudvikling.

På denne side kan du læse mere om forskudsopgørlsen og få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du tilretter din forskudsopgørelse.

Læs om forskudsopgørelsen her

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op