Spring til indhold

Generationsskifte

Et generationsskifte handler om at kunne give mest muligt bedst muligt videre – og samtidig minimere skatte- og arveafgifter, så vidt det er muligt. Det handler om at planlægge hvordan og hvornår, det giver bedst mening at give dele af formuen videre til de næste generationer - både på en økonomisk fordelagtig måde og selvfølgelig også på en måde, der passer til dig og din familie.

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte forbindes typisk med overdragelse af en virksomhed til næste generation.
I Formuepleje ser vi dog på generationsskifte i et lidt større perspektiv. Vi arbejder nemlig med overdragelse af alle aspekter af formuen.

Et generationsskifte i vores regi kan dermed både omhandle:

  • Overdragelse af virksomhed
  • Frie midler
  • Fast ejendom
  • Pension

Et godt generationsskifte kommer ikke af sig selv. Det kræver god planlægning og kompetent økonomisk rådgivning. Særligt i forhold til de forskellige skatte- og arveregler ved overdragelsen af både din virksomhed og din formue – og samtidig med fokus på et samlet overblik over din økonomi.

Sådan hjælper du dine børn og børnebørn mest effektivt

Et generationsskifte kræver mange overvejelser og forberedelser, og det er derfor vigtigt at komme i gang i god tid. Når du er kunde i Formuepleje, rådgiver vi dig om alle forhold, der er relevante for netop din økonomi, og der er rigtig meget, du kan gøre, for at give din formue videre på en effektiv måde der både er til glæde for dig og din næste generation.

Få et indblik i de forskellige faser ved overdragelse af din virksomhed her:

  • Overvejelserne: Inden du giver dit livsværk videre, skal du gøre op med dig selv, hvad det helt konkret er, du ønsker, der skal ske. Er der tale om et ejermæssigt- eller ledelsesmæssigt skifte? Hvem skal tage over efter dig? Din ægtefælle? Næste generation? Og er det overhovedet noget, de ønsker?
  • Forberedelserne: I denne fase lægger vi sammen en plan for selve overdragelsen af virksomheden, og hvornår det starter og slutter. Det er også her, de nødvendige tilpasninger foretages, så generationsskiftet i sidste ende kan gennemføres rent praktisk.
  • Gennemførelsen: Generationsskiftet gennemføres og gerne i samarbejde med relevante rådgivere som eksempelvis revisorer og advokater.
  • Tiden efter generationsskiftet: På mange punkter er dette punkt faktisk det vigtigste. Hvis du allerede på forhånd har gjort dig nogle overvejelser om, hvordan du som virksomhedsejer ønsker at stå, når generationsskiftet er gennemført, kan det gøre processen omkring overdragelsen langt nemmere. Tag derfor en beslutning om, hvordan tingene skal se ud bagefter – både for dig, der giver et livsværk fra dig, og for den der skal føre det videre. Når du har oparbejdet en værdifuld virksomhed og efter et generationsskifte står med en pose penge, bør du også lægge en plan for, hvordan du fremover plejer din formue.

Ved et generationsskifte er kompleksiteten ofte høj, og det kræver derfor, at du involverer din revisor eller advokat for den mest optimale løsning for dig og den næste generation.

Generationsskifte

Generationsskifte af frie midler

I sidste ende skal dine arvinger, udover ægtefæller, betale arveafgift på et tidspunkt. Men hvis du planlægger familieoverdragelsen i god tid, kan du minimere det beløb, der skal betales. For det første er det vigtigt at vide, at der er et bundfradragsbeløb, der ikke bliver beskattet.

Hvis arven derfor er 333.100 (2024) kroner eller mindre, og overdragelsen holdes inden for familien, er skatten 0 procent. Jo mere af din formue du kan få foræret væk inden arven overdrages, jo mindre skat skal dine arvinger betale. Det er her afgiftsfrie gaver kommer ind i billedet.

Afgiftsfrie pengegaver

Afgiftsfrie pengegaver

Afgiftsfrie gaver er skattefri gaver. Det kan for eksempel være pengegaver i form af kontanter eller værdipapirer og obligationer. Du kan give op til 74.100 (2024) kroner til børn, børnebørn, oldebørn, forældre og bedsteforældre om året. Gaver til ægtefæller bliver ikke beskattet, uanset størrelse. Hvis du er i god tid, kan du måske nå at give en betydelig del af arven videre og nå frem til et så lavt beløb som muligt, når arven endeligt skal gives videre.

Der findes en særlig skattemæssig fordel i overdragelsen af frie midler mellem bedsteforældre og deres børnebørn. For hvis pengene hos børnebørnene investeres i fonde, der beskattes som kapitalindkomst, så vil et eventuelt afkast kunne benytte barnets personfradrag - og dermed være skattefrit op til frikortsgrænsen. 

Anfordringslån til de yngre generationer

En anden måde at give nogle af de frie midler videre til de næste generationer, kunne være gennem et anfordringslån. 

Børn over 18 år kan låne af deres forældre eller bedsteforældre på attraktive vilkår i form af anfordringslån, der kan gøres både afdrags- og rentefrie. Lånet kan f.eks. bruges til køb af ejendom eller til køb af værdipapirer, hvor afkastet så tilfalder børnene.

Lånet kan eventuelt nedbringes via det årlige afgiftsfrie beløb – dette må dog ikke aftales på forhånd.

Overdragelse af pensioner

Overdragelse af pensioner

Kigger vi på pensioner, er der også rigtig gode muligheder for at lave nogle begunstigelser af børn eller børnebørn. Da pensioner ikke er en del af ens bo, har du mulighed for at sende pengene direkte ned til de yngre generationer.

Ved at begunstige børnebørnene direkte kan du springe et led over, og på den måde kan du spare 15 procent i arveafgift, i forhold til hvis arven først skulle have været forbi deres forældre for derefter at havne hos børnebørnene.

Overdragelse af fast ejendom

Overdragelse af fast ejendom

I forhold til fast ejendom, både huse, lejligheder eller sommerhuse, findes der muligheder for at sende dem en generation eller to ned på gunstige vilkår – og på den måde vil en eventuel værdistigning også kunne tilfalde de yngre generationer.

Når de nye ejendomsvurderinger er på plads, er der mulighed for at benytte sig af den nye offentlige vurdering -20% og indtil da, kan de nuværende offentlige vurderinger -15% benyttes, når der bliver handlet ejendomme inden for familien.

Vi samarbejder gerne med din revisor og advokat

Der er mange muligheder for at begynde at give noget af formuen videre, mens man stadig selv er i live,  men det kræver god planlægning og indsigt i de mange skatte- og arveregler.

Og det er her Formuepleje kan komme ind i billedet. Vi har nemlig stor erfaring med at give et overblik over de forskellige muligheder forbundet med generationsskifte – og vi samarbejder gerne med både din advokat og revisor, sådan at vi er sikre på, at alle forhold omkring din økonomi kommer i spil.

Når man snakker generationsskifte, er der også en anden væsentlig faktor; nemlig glæden ved at kunne give en formue videre i levende live og se hvor stor en forskel det kan gøre i arvingernes liv.

Start dit generationsskifte med os

Start dit generationsskifte med os

Vil du gerne blive klogere på generationsskifte, og hvordan du bedst muligt kan skifte, bevare og øge din formue til glæde for dig selv og dine kommende generationer?

Så har du mulighed for bestille en opringning fra en af vores formuerådgivere, der sidder klar til at hjælpe med konkrete analyser og sparring på, hvordan en formue bedst kan gives videre.

Kontakt en af vores rådgivere

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op