Spring til indhold

Viden

Generationsskifte – giv mest muligt bedst muligt videre

Generationsskifte handler om at kunne give mest muligt bedst videre og samtidigt minimere skatte- og arveafgifter, så vidt det er muligt. Målet er at give leder- og ejerskab videre på en måde, hvor der tages bedst muligt hånd om både økonomiske og følelsesmæssige investeringer.

Hvad er generationsskifte?

I Formuepleje ser vi på generationsskifte i et lidt større perspektiv, da vi arbejder med, hvordan man bedst muligt kan overdrage alle aspekter af sin formue i levende live.

Når en formue skal overdrages til kommende generationer, er det vigtigt at tage stilling til følgende aspekter:

  • Virksomheder
  • Fast ejendom
  • Frie midler
  • Pension

Et godt generationsskifte kommer ikke af sig selv. Det kræver forberedelse og kompetent økonomisk rådgivning, der kan hjælpe dig med at optimere dine skattemæssige forhold ved overdragelsen af både virksomhed og formue.

Ved du hvordan du hjælper børn og børnebørn mest effektivt?

Når du er kunde i Formuepleje, rådgiver vi dig om alle forhold, der er relevante for netop din økonomi. Et af de forhold er generationsskifte. Du kan nemlig gøre rigtig meget for at give din formue videre til næste generation på en effektiv måde, der både er til glæde for dig og dine yngre familiemedlemmer. I denne korte video fortæller senior formuerådgiver Anders Bjørnager om mulighederne, og hvordan han og Formueplejes rådgiverteam kan hjælpe dig godt videre.

Overdragelse af virksomhed

Et godt ejer- og generationsskifte af virksomhed er vigtigt for at sikre, at dit livsværk bliver givet bedst muligt videre. Der er god grund til at foretage overdragelsen af virksomheden, mens ejeren stadig er i live. En af fordelene er, at du som ejer kan være med til at påvirke skiftet, og dermed have indflydelse på, hvad der skal ske med virksomheden, når du ikke længere er her.

Samtidig giver det nogle skattemæssige fordele at overdrage virksomheden i levende live. Hvis man ingen forberedelse har gjort sig, og blot venter til livets sidste dag, kan man risikere, at arvingerne skal betale en arveafgift (også kaldet boafgift) på 15 procent. Arveafgiften kan minimeres, hvis du tager hånd om generationsskiftet i god tid.

Forskellige faser i overdragelse af en virksomhed

Et generationsskifte kræver mange overvejelser og forberedelser, og det er derfor vigtigt at komme i gang i god tid.

  • Overvejelserne: Inden du giver dit livsværk videre, skal du gøre op med dig selv, hvad det helt konkret er, du ønsker, der skal ske. Er der tale om et ejermæssigt- eller ledelsesmæssigt skifte? Hvem skal tage over efter dig? Din ægtefælle? Næste generation? Og er det overhovedet noget, de ønsker?
  • Forberedelserne: I denne fase lægges der en plan for selve overdragelsen af virksomheden, og hvornår det starter og slutter. Det er også her, de nødvendige tilpasninger foretages, så generationsskiftet i sidste ende kan gennemføres rent praktisk.
  • Gennemførelsen: Generationsskiftet gennemføres og gerne i samarbejde med relevante rådgivere som eksempelvis revisorer og advokater.
  • Tiden efter generationsskiftet: På mange punkter er dette punkt faktisk det vigtigste. Hvis man allerede på forhånd har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan man som virksomhedsejer ønsker at stå, når generationsskiftet er gennemført, kan det gøre processen omkring overdragelsen langt nemmere. Tag derfor en beslutning om, hvordan tingene skal se ud bagefter – både for den, der giver et livsværk fra sig, og for den der skal føre det videre. Når man har oparbejdet en værdifuld virksomhed og efter et generationsskifte står med en pose penge, bør du også lægge en plan for, hvordan du fremover plejer din formue.

Hvordan kan du undgå arveafgift ved overdragelse af virksomhed?

Der er flere måder, du kan foretage generationsskiftet på, mens du er i live. Den, du vælger, har blandt andet betydning for, i hvor høj grad arveafgiften kan undgås.

Hvis du overdrager virksomheden til din ægtefælle eller registrerede partner, er afgiften på 0 procent. Denne løsning kan være særlig fordelagtig, hvis du samtidig giver arveforskud eller skattefrie gaver. Hvis generationsskiftet er til forældre, oldebørn, børnebørn eller børn, er arveafgiften 15 procent. Her skal du også tage stilling til, hvordan afgiften skal afregnes. Du kan vælge at afregne skatten direkte i forbindelse med overdragelsen af virksomheden, eller du kan vælge overdragelse ved succession, hvor arvingen overtager din skatteposition.

Overdragelse af frie midler

I sidste ende skal dine arvinger, udover ægtefæller, betale arveafgift på et tidspunkt. Men hvis du planlægger familieoverdragelsen i god tid, kan du minimere det beløb, der skal betales. For det første er det vigtigt at vide, at der er et bundfradragsbeløb, der ikke bliver beskattet. Hvis arven derfor er 308.800 kroner eller mindre, og overdragelsen holdes indenfor familien, er skatten 0 procent. Jo mere af din formue du kan få foræret væk inden arven overdrages, jo mindre skat skal dine arvinger betale. Det er her afgiftsfrie gaver kommer ind i billedet.

Afgiftsfrie gaver er skattefri gaver. Det kan for eksempel være pengegaver i form af kontanter eller værdipapirer og obligationer. Du kan give op til 69.500 (2022) kroner til børn, børnebørn, oldebørn, forældre og bedsteforældre om året. Gaver til ægtefæller bliver ikke beskattet, uanset størrelse. Hvis du er i god tid, kan du måske nå at give en betydelig del af arven videre, og nå frem til et så lavt beløb som muligt, når arven endeligt skal gives videre.

Overdragelse af pensionsmidler

Da pensioner ikke er en del af ens bo, er der også her gode muligheder for at lave nogle begunstigelser af børn eller børnebørn. Du har derfor mulighed for at sende pengene direkte til de næste generationer, og det er særligt fordelagtigt at sende dem direkte ned til børnebørn, da man dermed springer et led over og på denne måde sparer de 15 procent i arveafgift.

Start tankerne med Formuepleje

Start tankerne med Formuepleje

Hvis du vil vide mere om generationsskifte og beskatning af arv, er vi klar til at hjælpe med konkret analyse og rådgivning, der styrker mulighederne for at skifte, bevare og øge formue til glæde for dig selv og dine kommende generationer.  

Vi deltager også gerne i dialogen med revisorer og advokater for at sikre, at alle forhold omkring din økonomi kommer i spil, så de beslutninger, du og din familie skal tage, kan ske på så oplyst et grundlag som muligt. Vi hjælper også gerne med investeringsrådgivning. Vores formuerådgivere har bred erfaring med langsigtet investering og sidder klar til at hjælpe dig.

Kontakt en af vores rådgivere

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Få en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Mød os

Mød en rådgiver og hør, om vores løsninger er noget for dig. Deltag i et af vores mange intromøder, som afholdes over hele landet.

Book et intromøde

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Læs om flere muligheder med Formuepleje

Et generationsskifte

Kundeportræt

Et generationsskifte

Siden Hanne Elsner i 2003 overtog ansvaret for Fuglebjerg Kistefabrik, har hun arbejdet hårdt og, som hun selv siger, brugt sin sunde fornuft for at udvikle fabrikken til det, den er i dag.
Mød Hanne
Alle kan få fordel af en Aktiesparekonto

Viden

Alle kan få fordel af en Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen gør det nemt og skattemæssigt fordelagtigt for dig at investere, uanset om du er ny eller erfaren investor.
Få indblik i Aktiesparekontoen
Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept