Spring til indhold

Omkostninger

Som investor i Formuepleje betaler du kun for kapitalforvaltning - ikke for handler og diverse følgeforretninger, som ofte er betydelige og kan være svære at gennemskue.

Noget af det, der adskiller Formuepleje fra andre kapitalforvaltere, er blandt andet, at vi har resultathonorar i mange af vores fonde.

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, er forskelligt fra fond til fond og kan ses på omkostningsoversigten, ved at klikke på fanebladet "Omkostninger".

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til Formuepleje og rapporterer om dem til investorerne.

Resultathonorar

Omkostningerne i flere af Formueplejes fonde består af et fast fee og et resultathonorar, som beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode.

Et resultathonorar til Formuepleje udløses altså, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar, og hvis afkastet i fonden overstiger en såkaldt hurdlerate, som angiver forventningerne til markedsafkastet det kommende år. I det tilfælde, at afkastet ikke overstiger den definerede hurdlerate, udløser det et negativt resultathonorar til dig som kunde. 

Formueplejes honorarmodel - kort fortalt

Transparens og interessefællesskab er vigtige kerneværdier hos Formuepleje – også når det gælder vores indtjening og afkast. Når du har valgt Formuepleje til at passe din opsparing, er prisen afhængig af hvor gode investeringsresultater, vi leverer. Se mere i denne video, hvor kundedirketør Helle Snedker fortæller om vores honorarmodel, og hvad du præcist kan forvente af din investering hos os. 

I tabellen nedenfor kan du se, hvad det vil betyde for dig i følgende mulige scenarier:

Scenarie

Omkostning

Fonden giver et afkast, der svarer til hurdleraten (efter alle omkostninger)

Fast fee

Fonden giver et afkast, der ligger over hurdleraten og over seneste High Water Mark (efter alle omkostninger)

Fast fee plus 10% af afvigelsen fra High Water Mark

Nyt High Water Mark = Indre værdi opskrevet med hurdleraten

Fonden giver et afkast, der ligger under hurdleraten (efter alle omkostninger)

Fast fee minus 10% af afvigelsen fra High Water Mark

Ovenstående gælder kun for de fonde, der anvender resultathonorar. Det vil sige Mix Low, Mix Medium, Mix High, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus og Fokus.

Du kan altid finde uddybende information om omkostningerne i Formueplejes investerings­løsninger (og hvordan de beregnes) i fondenes prospekt og/eller investoroplysninger. Disse dokumenter finder du på siden for hver enkelt fond under punktet ”Downloads”.

Har du spørgsmål til omkostningerne ved at være kunde i Formuepleje, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Særligt om honorar

Formuepleje A/S modtager honorar for investeringsrådgivning fra flere fonde. 

Læs mere om mulighederne hos Formuepleje

Fonde og afkast

Vores investeringsløsninger er for alle

Vores investeringsløsninger er designet til lansigtet opsparing. Det betyder, de er velegnede for alle investorer med en langsigtet investeringshorisont.
Se vores udvalg af fonde

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, stræber vi altid efter at levere det højest mulige afkast til den lavest mulige risiko.
Læs mere om vores investeringskoncept

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver