Spring til indhold

Global Future

Global Future investerer globalt i børsnoterede selskaber. Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Den har en meget langsigtet investeringshorisont, hvor der forsøges at tage højde for de store samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor i de kommende årtier.

Om Global Future

Afdelingen henvender sig til investorer, som minimum kan investere 10 millioner kroner.

Global Future er en akkumulerende investeringsforening, der investerer globalt i børsnoterede selskaber. Der er tale om en forholdsvis koncentreret investeringsstrategi, men hvor der dog tilstræbes en vis spredning på sektorer og regioner. Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Der er tale om en meget langsigtet investeringshorisont, hvor der forsøges at tage højde for de store samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor i de kommende årtier. Afdelingen er klassificeret som et finansielt produkt ifølge artikel 8 i Disclosureforordningen.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark MSCI ACWI NR omregnet til DKK.

Der er ikke overensstemmelse mellem afdelingens benchmark og afdelingens bæredygtige karakteristika. Afdelingen benytter ikke et bæredygtighedsbenchmark.

ISIN-kode: DK0062499737
Benchmark: Globalt aktieindeks - MSCI AC NR

Tabsrisiko* og investeringshorisont

Tabsrisiko:
Høj
Horisont:
Min. 5 år

 

* I Formuepleje benytter vi en egenudviklet model til risikoklassificeringen af vores fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Du kan læse mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering her.  

Du skal være opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Du kan finde dokument med central information for hver fond her

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

De specifikke miljømæssige og sociale egenskaber, der fremmes af strategien, sker ved at integrere bæredygtighed i investeringsprocessen. Bæredygtighedsprofilen for hvert enkelt selskab analyseres nøje, og denne analyse skal både afdække mulige risikoelementer samt afdække selskaber, der har gode muligheder for at positionere sig fordelagtigt i forhold til overgangen til et mere bæredygtigt samfund og økonomi.

Afdelingen er aktivt forvaltet og den overordnede målsætning er at opnå et konkurrencedygtigt afkast, der er bedre end afdelingens benchmark. Investeringsstilen er primært baseret på en ”bottom-up” proces, hvor det enkelte selskab nøje analyseres med henblik på at finde vedvarende konkurrencemæssige fordele, som på sigt vil udmønte sig i en bedre driftsmæssig udvikling end det generelle marked. Denne driftsmæssige overlegenhed ventes at resultere i afkastmæssige fordele. ESG-forhold spiller en væsentlig rolle i den fundamentale selskabsanalyse, idet det vurderes, at selskaber, der er bedst positioneret til den bæredygtige agenda, vil have konkurrencemæssige fordele, hvilket derfor igen forventes at have en positiv indflydelse på afkastet.

Afdelingen investerer i globale aktier. 90% af investeringerne vil opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. Op til 10% af investeringerne kan være i kontanter eller likvide midler, som ikke vil være i overensstemmelse med de bæredygtige karakteristika, der fremmes af afdelingen.

Der gives ikke tilsagn om en minimumsandel i bæredygtige investeringer, og afdelingen har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Datakvaliteten er fortsat en udfordring, men forventes at blive bedre de kommende år. Der er opsat kontrolfunktioner ved den eksterne porteføljerådgiver og ved Formueplejes bæredygtighedskomite, som løbende overvåger de væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne og det bæredygtige investeringsmål.

Aktivt ejerskab er en naturlig del af investeringsprocessen. Det aktive ejerskab sker dels som et led i investeringsprocesserne i forbindelse medprincippet om ikke at gøre væsentlig skade og ved negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, dels i samarbejde med andre investorer i forbindelse med brud på internationale normer og dels ved afgivelse af stemmer på generalforsamlingerne.

Intet bæredygtigt investeringsmål
Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Læs mere om governance.

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få mere viden om vores fonde

Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelser

Formuepleje A/S sender, når det er relevant og påkrævet af gældende lovgivning, meddelelser til Nasdaq Copenhagen.
Se alle fondsbørsmeddelelser

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept

Mød os

Få sparring på din økonomi

Hvis du gerne vil vide mere om Formuepleje, og hvad vi kan gøre for dig og din økonomi, kan du bestille en uforpligtende samtale med en rådgiver.
Bliv ringet op