Formuepleje Ejendomme

Invester i den stigende urbanisering

Befolkningen i Danmark er vokset de seneste 35 år, og siden 2008 har væksten været ekstra stærk. Væksten har gjort, at flere danskere er flyttet fra land til by. Denne urbanisering skaber et øget behov for boliger, får huspriserne til at stige og flere ønsker at leje en bolig.

Formuepleje mener, at ejendomsmarkedet på langt sigt er attraktivt at investere i - også selvom ejendomspriserne er steget meget de seneste år. Derfor valgte vi i efteråret 2017 at lancere vores første ejendomsfond. 

Som en del af en portefølje med for eksempel aktier, investeringsforeninger og obligationer, kan en investering i ejendomme være med til at sprede risikoen og bidrage til et langsigtet, inflationsbeskyttet afkast.

Konceptet

Som investor i Formueplejes ejendomsfonde får du del i en attraktiv investering, der bygger på de samme værdier og høje krav til kvalitet, som vores øvrige investeringsfonde har været kendt for i mere end 30 år.

Vores ejendomsfonde adskiller sig fra branchestandarden ved at lægge vægt på følgende grundprincipper:

  • Interessesammenfald med investorerne: Vi arbejder med resultathonorar for hele tiden at sikre, at vi altid deler investorernes interesse i at nå et attraktivt, langsigtet afkast. Det betyder, at det honorar, du betaler til os, hænger direkte sammen med det afkast, vi leverer til dig.
  • Uafhængighed af bankinteresser: Formuepleje er – og har altid været – uafhængige af bankinteresser. Det betyder, at vi lader vores afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke nogen for at anbefale vores produkter.
  • Transparens: I Formuepleje er der ingen skjulte omkostninger, og vi er helt åbne omkring vores indtjening, honorarer, risici og aftaleforhold.

Ejendommene

Formueplejes ejendomsfonde investerer udelukkende i boligudljeningsejendomme af høj kvalitet i de mest attraktive boligområder i primært København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Ejendommene vil primært findes i vækstområder, der er nøje udvalgt på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik og Institut for Fremtidsforskning. Vækstområderne er særligt attraktive at investere i, da det ofte er muligt at opnå lejestigninger, som ligger over inflationen, hvilket forøger afkastet til investorerne.

Læs mere om Formueplejes ejendomsinvesteringer