Formuepleje Ejendomme

Invester i den stigende urbanisering

Formuepleje lancerer Formuepleje Ejendomme 4 A/S

Formuepleje har mandag den 6. januar 2020 åbnet for tegning af sin fjerde ejendomsfond. Tegningsperioden slutter den 31. januar 2020.

Som investor i Formuepleje Ejendomme får du:

  • Med en minimumsinvestering på 750.000 kroner får du del i et marked, som normalt er forbeholdt professionelle investorer

  • Du får et stabilt forventet afkast på omkring 7% om året med indbygget inflationssikring

  • Du får anvisningsret i nyere boligejendomme i nogle af Danmarks største studiebyer

  • Du spreder risikoen på dine investeringer

  • Vi finansierer ejendommene med traditionelle langfristede realkreditlån med fast rente

  • I Formuepleje arbejder vi med resultathonorar. Derfor deler vi altid din interesse i at minimere omkostninger og skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt

Information om Formuepleje Ejendomme 4

Har du spørgsmål omkring Formuepleje Ejendomme, hvordan du bliver investor eller andet, er du velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.  

Konceptet

Som investor i Formueplejes ejendomsfonde får du del i en attraktiv investering, der bygger på de samme værdier og høje krav til kvalitet, som vores øvrige investeringsfonde har været kendt for i mere end 30 år.

Vores ejendomsfonde adskiller sig fra branchestandarden ved at lægge vægt på følgende grundprincipper:

  • Interessesammenfald med investorerne: Vi arbejder med resultathonorar for hele tiden at sikre, at vi altid deler investorernes interesse i at nå et attraktivt, langsigtet afkast. Det betyder, at det honorar, du betaler til os, hænger direkte sammen med det afkast, vi leverer til dig.
  • Uafhængighed af bankinteresser: Formuepleje er – og har altid været – uafhængige af bankinteresser. Det betyder, at vi lader vores afkast tale for sig selv, for vi betaler ikke nogen for at anbefale vores produkter.
  • Transparens: I Formuepleje er der ingen skjulte omkostninger, og vi er helt åbne omkring vores indtjening, honorarer, risici og aftaleforhold.

Ejendommene

Formueplejes ejendomsfonde investerer udelukkende i boligudljeningsejendomme af høj kvalitet i de mest attraktive boligområder i primært København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Ejendommene vil primært findes i vækstområder, der er nøje udvalgt på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik og Institut for Fremtidsforskning. Vækstområderne er særligt attraktive at investere i, da det ofte er muligt at opnå lejestigninger, som ligger over inflationen, hvilket forøger afkastet til investorerne.

Læs mere om Formueplejes ejendomsinvesteringer