Spring til indhold

4. april 2023

Ingen grund til bekymring om værdien af obligationsfonde

Af direktør for kunderådgivning, partner Henry Høeg

Problemerne i banksektoren i både USA og Europa har skabt bekymring om værdiansættelsen af obligationsfonde. Som investor i Formueplejes fonde er der dog ikke noget at være bekymret for. Læs med her og forstå hvorfor.

De seneste uger er der skabt uro om værdiansættelsen af obligationsbeholdninger hos en række banker, særligt i USA, hvor krakket i Silicon Valley Bank sendte rystelser gennem de finansielle markeder.

Også på det europæiske kontinent har den schweiziske storbank Credit Suisse været i problemer.

En udfordring har været værdiansættelsesmetoden, som har påvirket bankernes kapitalberedskab, når mange kunder på kort tid har valgt at trække penge ud af bankerne.

I kølvandet på denne uro og usikkerhed er det nærliggende at stille sig selv spørgsmålet, om sådanne problemer også kan opstå for kunder i investeringsforeninger og obligationsfonde hos danske kapitalforvaltere?

Det er der et kort og klart svar på: Nej.

Der er ingen grund til at bekymre sig om værdiansættelsen af obligationsfonde, når man investerer i danske investeringsforeninger som for eksempel hos Formuepleje.

Alle obligationer og obligationsfonde opgøres til aktuel kurs hver dag året rundt - stort set minut for minut. Det betyder, at den enkelte obligationsfonds værdi i markedet, som er offentlig tilgængelig hele tiden, er reel og retvisende.

Der kan derfor ikke opstå samme situation, som vi ser ved de såkaldte ”bank runs”, hvor en stor mængde salgsordrer ”kunstigt” kan presse kursen ned.

Vær opmærksom på fonde med illikvide aktiver

Man skal dog være opmærksom på flere forhold, når der investeres i fonde, hvor man tillader investering i både likvide aktiver som fx obligationer og illikvide aktiver som fx ejendomme.

Selvom disse fonde værdiansættes løbende til en kurs, de kan handles til, kan en koncentration af enkeltaktiver betyde, at der kan ske kurspåvirkning, hvis mange kunder ønsker at sælge på samme tid.

Hos Formuepleje har vi ingen fonde med en blanding af likvide og illikvide aktiver. Samtidig har vi en meget stram styring og overvågning af koncentrationen af papirer i vores fonde, så vores kunder er bedst muligt sikret mod, at kurserne ikke kan påvirkes, selv hvis mange skulle ønske at sælge inden for et kort tidsrum.

Sagt med andre ord er vores børsnoterede investeringsløsninger designet til at beskytte kunderne mod massebevægelser, der kunne tænkes at påvirke kurserne.

Tal med en rådgiver, hvis du er bekymret

Men der findes altså få fonde på markedet, som på papiret ser ud til at have en dagsaktuel og retvisende kurs – men som indeholder en potentielt risikofyldt blanding af illikvide og likvide aktiver.

Skulle der ske noget ekstraordinært, hvor mange kunder pludselig ønsker exit fra disse fonde, kan der ved denne type fond være risiko for, at værdien ikke er reel eller at man ikke kan handle til den rette kurs.

Er man bekymret for, om man har investeret i denne type obligationsfond andetsteds, kan der være god grund til at kontakte en formue- eller investeringsrådgiver og få gode råd til, hvordan man bør forholde sig, sådan som markederne ser ud lige nu.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver