Spring til indhold

30. januar 2020

Lykken er ... en belåning på 40 procent

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Mange drømmer om at blive gældfri, men med det nuværende rentemiljø er det oplagt at overveje belåning af sin bolig med op til 40 procent. Mange særdeles kreditværdige kunder sigter målrettet mod at blive gældfri, men belåner du din ejendom med op til 40 procent, kan det ofte være en bedre ide, og i flere tilfælde kan du ende med at få penge – for at låne penge.

Mens mange fortsat går rundt og tænker, at lykken er at blive gældfri, er der god grund til at se på, om den drøm nu også er så tiltrækkende, som den lyder. Regner man på det, finder man faktisk ud af, at det ikke altid er tilfældet.

Lidt kækt kan man sige, at lykken ikke er at blive gældfri, men at belåne sin bolig med 40 procent. Har man mulighed for at gøre det, stiller man sig i en attraktiv privatøkonomisk situation.

Vi ser stadig mange særdeles kreditværdige kunder, der har realkreditlån, som ikke afspejler det nuværende rentemiljø med negative renter – og/eller den belåningsgrad der i dag er gældende for deres ejendom. Det kan godt betale sig at kigge på, om det giver anledning til at lave noget om.

Det kræver nok en uddybning – så den kommer her:

Hvis du belåner din bolig med 40 procent, slipper du for eksempel med en bidragssats på 0,27 procent, mens den er 0,82 procent for den del af belåningen, der ligger mellem 40 og 60 procent og 1,35 procent for den del, der ligger over 60 procent. Der kan være mindre forskelle fra institut til institut, men de oplyste satser er hentet fra Realkredit Danmark og forudsætter månedlig terminsbetaling.

Undersøg og overvej dine muligheder nøje

Det gør realkreditinstitutterne ikke meget ud af at fortælle om, men har du mulighed for at belåne din faste ejendom med 40 procent, kan du altså slippe med at få selve lånet til minusrente og en meget lav bidragssats, der betyder, at det i praksis gør lånet gratis. Nogen kan endda få penge for at låne. Det er helt klart værd at undersøge, hvis man har muligheden for det.

At gøre sig gældfri i sin bolig er nemlig ikke uden risiko for tab, selv om det lyder besnærende i de flestes ører.

Med fastforrentede lån kan man forsikre sin friværdi, fordi kursen på et realkreditlån kan falde ved rentestigninger, og så mindsker man sin gæld på den måde. Gør man sig gældfri, afskærer man sig fra det, og hvis renten så skulle gå hen og stige, vil ejendomspriserne alt andet lige falde, og så har du faktisk lidt et tab.

Derfor er det klogt ikke at lægge alle æg i den aktivklasse, som hedder fast ejendom og slet ikke i det nuværende negative rentemiljø. Kan du få et lån med en minusrente kombineret med den meget lave bidragssats på 0,27 procent, stiller du dig selv meget gunstigt. Det er derfor, man med et smil på læben og lidt kækt, men på ingen måde ukorrekt, kan sige, at lykken er en belåningsgrad på 40 procent.

De penge du sparer, kan du så igen bruge så optimalt som muligt – nemlig ved at investere pengene langsigtet.

Klummen er også bragt i Erhverv+ den 30. januar

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver