Spring til indhold

11. oktober 2021

Investorfokus vil ændre sig markant i de kommende regnskaber

Af Otto Friedrichsen

Den amerikanske regnskabssæson starter i denne uge og vil understrege mange virksomheders gunstige driftsforhold gennem stærke vækstrater. Modsat tidligere vil investorerne dog søge svar på den nuværende markedsuro ved at fokusere på virksomhedernes forventninger inden for tre forhold: Omkostninger (inflation), forsyningskæder og logistik (udbud) og salgsforventninger (efterspørgsel). 

Mange aktieinvestorer har over de seneste uger været i vildrede og forsøgt at navigere i et aktiemarked, der påvirkes af flere på hinanden ofte uafhængige faktorer. Gældssituationen i kinesiske ejendomsudviklere, global vækstopbremsning fra de meget høje vækstniveauer efter covid-19, udmeldinger fra centralbankerne, rentestigninger, eskalerende energipriser og ikke mindst amerikanske politikeres håndtering af det nuværende gældsloft er blot nogle af de forhold, der sætter linjen for de daglige bevægelser i aktiemarkedet.

Midt i den massive nyhedsstrøm er det som aktieinvestor værd at notere sig, at den amerikanske regnskabssæson for årets tredje kvartal starter i denne uge. Aktiemarkedet kan på kort sigt være påvirket af mere eller mindre rationelle forhold eller blive styret af de mange overskrifter, der på daglig basis kan påvirke mange investorers kortsigtede beslutninger.

Det afgørende på længere sigt er dog, hvordan virksomhederne formår at administrere den kapital, vi som aktionærer stiller til rådighed og herunder ikke mindst virksomhedernes forventninger til den fremtidige indtjening. Netop derfor er regnskabsaflæggelserne ofte en fremragende mulighed for at få information direkte fra frontlinjen, som man som investor kan forholde sig til.

Der er sket et skifte i investorernes fokus

Gennem en længere periode har det primære fokus for mange virksomheder og aktionærer været vækstrater, investeringsaktivitet og aktietilbagekøb. Men der er sket et skifte, og derfor er det i denne regnskabssæson tre overordnede forhold, der vil løbe med opmærksomheden: Omkostninger (inflation), forsyningskæder og logistik (udbud) og salgsforventninger (efterspørgsel).   

På de obligatoriske målepunkter bliver den samlede regnskabsaflæggelse fra de amerikanske selskaber igen i tredje kvartal rigtig stærk – både hvad angår de absolutte vækstniveauer for omsætningen og indtjeningen, men også i et historisk perspektiv. De årlige vækstrater bliver dog naturligt lavere end det ekstreme andet kvartal, hvor udviklingen blev sammenlignet med samme periode i 2020. Den årlige amerikanske indtjeningsvækst i tredje kvartal ventes aktuelt at ende på knap 30 pct., mens den årlige omsætningsvækst ventes at lande på cirka 15 pct.

Iøjnefaldende har det været, at analytikerne løbende har opjusteret indtjeningsforventningerne gennem hele året, og at indtjeningsniveauet gennem kvartalet er blevet hævet med 3 pct. (dog primært i juli og august). Det i sig selv er bemærkelsesværdigt, da det nu er femte kvartal i træk, at forventningerne bliver hævet. Normalt plejer analytikerne at sænke deres forventninger til indtjeningen forud for regnskabsaflæggelserne.

Den positive revidering stammer blandt andet fra væsentlige marginforbedringer, hvilket også kan ses ved, at det amerikanske aktieindeks over året faktisk er blevet billigere målt på price earnings. Eller sagt med andre ord: Den forventede indtjening til hele 2021 er simpelthen steget mere end aktiekurserne.

Ovenstående er kendt af mange investorer og vil ikke flytte aktiekurserne væsentligt, medmindre indtjeningsresultatet afviger markant. Derimod vil fokus i langt højre grad skifte mod selskabernes omkostningsstruktur, hele logistikken om at kunne skaffe varer og sidst, men ikke mindst, hvordan efterspørgslen ventes at udvikle sig – her specielt i forhold til selskabets mulighed for at kunne skaffe varer til forbrugeren.

Den globale forsyning er under pres

Det er med andre ord det direkte budskab fra virksomhederne om inflationsudviklingen og herunder evnen til at vælte omkostningerne over til forbrugeren samt udbud/efterspørgsels-situationen, der kommer til at diktere reaktionen i aktiemarkedet for nuværende.

Forholdene for mange virksomheder har været og er fortsat gunstige, men følgeeffekterne af covid-19 har indfundet sig i form af massivt pres på de globale forsyningskæder. Højere input-omkostninger i form af råvarer og transport, der udfordrer de virksomheder, som ikke kan sende omkostningen videre til forbrugeren. Manglende varelagre og forsinkelser i transport udfordrer virksomheder, der forsøger at imødegå en ellers stærk efterspørgsel.

Derfor vil investorfokus ændre sig fra det, der vil vise sig som en stærk regnskabssæson på de realiserede data og over på forventningsdelen, der koncentrerer sig om mange af de (midlertidige) udfordringer, der vil sætte retningen for virksomhederne og aktiemarkedet i den kommende tid.

Artiklen har også været i bragt på finans.dk/Jyllands-Posten mandag 10. oktober 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver