Spring til indhold

19. juni 2021

Få et godt afkast og bliv en glad pensionist

Af senior formuerådgiver, partner Hans Fink

Succes med formuen efter gennemført generationsskifte afhænger i høj grad af indsatsen i planlægningsfasen tidligere i processen. Der er en række optimeringsmuligheder, som skal køres i stilling i god tid.

Når man pensionerer sig selv, kunne man måske håbe at slippe for arbejdet med budgetter og optimering. Men faktisk er det netop i forbindelse med salg af virksomheden, at et de vigtigste budgetter i din karriere skal udarbejdes:

Hvor stort bliver dit provenu? Og hvor meget har du brug for, hvis du skal have den levestandard, du og/eller din ægtefælle har planlagt? Det er i den forbindelse en god ide at lave et privatøkonomisk budget, så du kender dine udgifter fremover.

Det skal så sammenholdes med mulighederne for indtægter i form af brug af frie midler, udbetaling af offentlige pensionsydelser og privat pensionsopsparing.

Her får du formentlig brug for hjælp, for de forskellige ydelser udgør for de fleste en uvejsom jungle. Din revisor eller formuerådgiver kan hjælpe med at bane vej og pege på optimeringsmuligheder, så formuen kan strækkes så langt som muligt.

Et af de mest benyttede optimeringsværktøjer er ophørspension. Her kan du slippe billigere i skat i forbindelse med afhændelse af virksomheden og få midlerne udbetalt over en årrække efter en 5-årig bindingsperiode. Indtil da skal du så leve af frie midler og folkepension eller andre alternativer.

Tæring efter næring - eller omvendt?

Det giver en god mavefornemmelse, hvis man regner sig frem til, at der er penge nok til de næste mange år. Det kan øge motivationen for at yde arveforskud til børn og børnebørn, eller det kan muliggøre et endnu større forbrug end planlagt.

Mangler der derimod midler, og har du allerede optimeret på opsparingsmulighederne, skal der altså kigges på det privatøkonomiske budget igen. Kan du eksempelvis mindske huslejen ved at optimere på finansieringen af din fremtidige bolig? Hvis næste generation er hjulpet godt i vej via generationsskiftet, kan det være, at dine børn kan hjælpe til, så økonomien hænger sammen.

Pas godt på formuen

Står du med en større likvid formue efter generationsskiftet, er det vigtigt at få den til at give et afkast, der står mål med risikoen. Endnu vigtigere er det måske, at du passer godt på de penge, du har brugt en hel karriere på at tjene.

Når formuen udgør din primære indtægtskilde, er det vigtigt, at en passende andel holdes likvid, så du kan komme til at bruge af midlerne. Har du alternativt meget lang tidshorisont med nogle af midlerne, kan du overveje illikvide investeringer som f.eks. ejendomme.

Den del af formuen, der består af beskattede midler (frie midler), er udsat for den hårdeste beskatning på op til 42 %. Dertil kommer eventuel modregning i pension mv.

Frie midler kan med fordel fordeles på aktiver, der giver kapital- og aktieindkomst, så du udnytter den lave sats for indkomst op til hhv. 46.800 og 56.500 kroner. Desuden bør du lave en aktiesparekonto, hvor afkastet kun beskattes med 17 %, og der ikke sker modregning i offentlige ydelser.

Har du ratepension eller livrente, er tidshorisonten lang. Det betyder, at du roligt kan investere med stor risiko og dermed forvente et højt afkast. Fordelen er desuden, at pensionsafkastskatten blot udgør 15,3 %, hvilket er den laveste beskatningssats i det samlede danske investeringsunivers.

Ønsker du samlet set en middel risiko, kan du altså investere de frie midler med lav risiko og pensionsmidlerne med høj risiko. På den måde kan du operere med flere portioner penge, og det gør dig i stand til at investere med forskelligt risikoniveau alt afhængigt af, hvilken portion det handler om.

Vælg kapitalforvalter med omhu

Der er mange udbydere af kapitalforvaltning, og der er meget stor forskel på, hvor godt et job, de udfører. Du kan ikke sætte lighedstegn mellem historiske og fremtidige præstationer, men der er en tendens til, at det er de samme, der bliver ved med at ligge i top. Du kan se en sammenligning af investeringsforeninger hos analyseinstituttet Morningstar.

Udover afkast er det også vigtigt for mange, at der er en god dialog og løbende sparring at få hos kapitalforvalteren. Det kan være i forhold til at sikre, at dine investeringer passer til din risikoprofil. Det kan også være i forbindelse med udbetaling af dine pensionsmidler, så du sælger af værdipapirerne i den rigtige rækkefølge.

Et godt planlagt generationsskifte giver ro – også på dine forbrugsmuligheder. Men det kræver også en indsats, fordi der er mange begreber, skattemiljøer og skattesatser at holde styr på, som ovenstående gerne skulle vise.

Artiklen er også bragt i Effektivt Landbrug fredag den 18. juni 2021, se linket her

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver