Spring til indhold

11. juni 2020

Lad dine feriepenge komme samfundet til gode

Af Helle Snedker

Det trækker mere og mere op til, at et flertal af Folketingets partier er stemt for at sende danskernes opsparede penge i omløb. Det drejer sig om 55-60 milliarder kroner efter skat. Sker det, bør danskerne droppe opsparingsiveren og forbruge pengene. Kan man ikke det, skal de som minimum investeres frem for bare at ryge ind på indlånskontoen. Det vil være ægte samfundssind.

Meget tyder på, at danskerne inden for en overskuelig fremtid får de opsparede feriemidler, der ellers først stod til udbetaling lige før pensionsalderen, udbetalt. Fremtrædende økonomer anbefaler det, og der tegner sig også et folketingsflertal for at gøre det, ligesom den socialdemokratiske regering efterhånden også virker til at vende tomlen op.

Pengene skal medvirke til at skubbe gang i samfundsøkonomien igen oven på coronakrisen. Da man i første omgang besluttede at indefryse midlerne – i øvrigt uden nævneværdig modstand – skete det netop i frygt for, at man ville overophede økonomien, ligesom samfundsøkonomien ville tage et voldsomt dyk, hvis alle danskere pludselig skulle holde 10 ugers ferie som følge af den nye ferielov.

Nu har coronakrisen vendt op og ned på det hele, og der er pludselig opstået behov for at sende omfattende økonomiske stimulanser i befolkningens retning. Det er baggrunden for, at en udbetaling af midlerne er et af de værktøjer, der bringes i spil for at give det dalende privatforbrug et kærkomment skub i ryggen.

Sker det, vil det frigive omkring 60 milliarder kroner til danskerne for de fem ugers ferie med tilhørende midler, der p.t. er indefrosset. Om det er den korrekte beslutning, skal jeg ikke tage stilling til i klummen her, men til gengæld har jeg nogle holdninger til, hvad danskerne bør gøre med de penge, hvis de altså frigives. Måske skulle jeg dog hellere starte med, hvad de IKKE bør gøre.

Penge i omløb er samfundssind

Først og fremmest er det vigtigt, at pengene ikke stryger direkte ind på en indlånskonto, hvor de ikke gør nogen nytte og til ingen rente. De skal altså ikke spares bevidstløst op, men omsættes til forbrug, hvor de vil gøre mest gavn. Ønsker man ikke det, eller har man ikke behov for det, bør man i stedet investere pengene.

Man kan dog godt frygte, at danskerne tyer til at spare pengene op i stedet for at sende dem i omløb. De seneste tal fra Nationalbanken viser, at vi er tæt på runde 1.000 milliarder kroner stående på indlånskonti. Helt præcist er tallet 982 milliarder kroner, så likviditeten er sådan set på plads i forvejen, og mange danskere har i forvejen rigeligt med midler til at forbruge både med og uden frigive feriemidler.

Udbetalingen af de opsparede feriemidler skal derfor mere end noget andet stimulere danskernes købelyst. Forhåbentlig kan det give et tiltrængt skub i den retning.

I dette forår er det som følge af corona som bekendt blevet meget populært at tale om at vise samfundssind, og den bedste måde at vise det på, hvis feriemidlerne frigives, er ved enten at forbruge eller alternativt investere pengene. Kort sagt skal pengene sendes på arbejde, hvor de gør bedst nytte. Og det er ikke på en indlånskonto uden forrentning, eller til negativ forrentning.

Forbruger man dem i stedet, er man med til at holde økonomien i gang og bevare arbejdspladser, og præcis samme princip gælder, hvis man investerer dem, hvor man ydermere har en pæn chance for at øge værdien af pengene, hvis man ellers placerer dem korrekt og med en tilstrækkelig lang investeringshorisont.

Gode erfaringer fra SP-midler

En passende investeringshorisont er typisk minimum tre år, og naturligvis skal du huske at sætte dig ordentligt ind i, hvad du investerer i. For mange vil det i den anledning være en god anledning til at kigge på aktiesparekontoen, hvor der fra 1. juli forventeligt kommer til at gælde et nyt loft på 100.000 kr. pr. person.

Da vi efter skat fik frigivet godt 26 milliarder kroner i SP-midler tilbage i 2009 for at holde hjulene i gang, blev cirka 60 procent omsat til forbrug, mens resten blev sparet op. Det har altså en effekt, hvis feriepengene frigives. Så husk samfundssindet og forbrug eller invester pengene, hvis ellers folketingsflertallet beslutter sig for at gøre som de dygtige økonomer anbefaler.

Måske kan det endda blive til både-og i stedet for enten-eller – så du både kan øge forbruget nu ved et ekstra restaurantbesøg, en tur i teatret og en opgradering af garderoben og samtidig investere dig til muligheden for at en endnu bedre rejse om 3-5 år.

 Klummen blev også bragt i Erhverv+ den 11. juni 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver