Spring til indhold

11. september 2023

Dårlige nyheder sender aktierne op

Af Otto Friedrichsen

Over de seneste uger er der opstået en lidt underlig situation på de finansielle markeder, hvor dårlige makroøkonomiske nøgletal har medført en positiv reaktion i aktiemarkedet. Her har vi siden toppen tilbage i slutningen af juli og ind i august, set fald på cirka 6 procent drevet af blandt andet selskaber inden for teknologi og forbrug. Siden midten af august er cirka halvdelen af det tabte dog genvundet. Igen drevet af de samme områder.

Vi har særligt set en lang række arbejdsmarkedsrelaterede nøgletal, der over en bred kam begynder at indikere et svagere arbejdsmarked med nedgang i antallet af vikarer, stigende arbejdsløshed, sektorkoncentration i forhold til jobskabelsen, nedgang i opslåede nye stillinger og en stigning i annoncerede fyringer. Det er Ikke noget, der på de nuværende niveauer ændrer ved det faktum, at bl.a. det amerikanske arbejdsmarked står stærkt, det peger blot på en mulig vending i forhold til de seneste års styrkelse af beskæftigelsen.

Også rækken af temperaturmålinger af global økonomi, for eksempel de såkaldte PMI-indikatorer, har vist fortsat svaghed i fremstillingserhvervene, om end det har været mindre end ventet. Serviceerhvervene har tidligere været den understøttende faktor for specielt den amerikanske vækst og de seneste nøgletal viser at det er de fortsat. Men også her, har der ved de seneste observationer vist sig områder med en overraskede tilbagegang. For eksempel i Europa.

Så hvorfor sender indikationer på makroøkonomisk svaghed aktiemarkedet op?

Forklaringen skal findes i de forhold, der gennem de seneste halvandet år har styret de finansielle markeder. Vækst og inflation samt centralbankernes reaktionsmønster.

En robust amerikansk vækst, og ikke mindst en alt for høj inflation, har det seneste halvandet år tvunget dem til at hæve renterne. Den amerikanske centralbank har hævet renten fra rundt 0 til nu over 5 procent. En bevægelse, der i historisk sammenhæng er blandt de kraftigste og hurtigste pengepolitiske stramninger i nyere tid.

En række faktorer, og herunder i særdeleshed normaliseringen af forsyningskæderne efter pandemien i 2020, har bevirket, at inflationen er blevet reduceret. Men den er fortsat for høj i forhold til centralbankernes styringsredskaber. Derfor er renterne indtil for ganske nyligt fortsat opad.

At de seneste nøgletal for arbejdsmarkedet viser tegn på svaghed og at vækstindikatorerne bremser op, betragtes derfor af investorerne som en sandsynlighed for at centralbankerne stopper yderligere rentestigninger.

Der ingen forventninger om at hverken centralbanken i Europa eller USA kommer til at hæve renten ved de næste møder den 14. og 20 september. Derudover er forventningerne til fremtidige rentestigninger aftaget betydeligt over de seneste uger til noget der ligner 50 procent sandsynlighed for endnu en rentestigning ved årsskiftet.

En rentetop i sigte, en fortsat fornuftig amerikansk vækst og et arbejdsmarked, der trods de seneste nøgletal, fortsat må karakteriseres som værende robust – samlet understøtter det aktuelt flertallet af aktieinvestorerne i udsigten til et hovedscenarie med en økonomisk blød landing, hvor rentemodvinden herfra bliver mindre, inflationen kommer ned og vækst samt arbejdsmarked kun i begrænset omfang bliver negativt påvirket.

For den langsigtede investor er det dog værd at hæfte sig ved, at hårde økonomiske landinger er startet med perspektiverne for en blød. Rentestigningerne virker med en betydelig forsinkelse og givet den nuværende pengepolitiske cyklus, begynder de klassiske tegn på opbremsning at vise sig.

Det store spørgsmål er, om de dårlige nyheder bliver så dårlige, at det også bliver dårligt nyt for aktier. Under alle omstændigheder kan det give god mening at tage et forsigtigt perspektiv mod risikoaktiver over de kommende kvartaler.

Artiklen har også været bragt på finans.dk mandag den 11. september 2023

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver