Spring til indhold

25. februar 2021

Formuepleje forventer, at inflationsfrygt og rentestigninger er forbigående

Af Formueplejes investeringskomite

Stigende inflation er blevet et tema på de finansielle markeder i februar. Det har drevet de lange renter op i USA og har trukket danske renter med op. Derudover er renteforskellen mellem stats- og realkreditobligationer steget i Danmark. Rentestigningerne har medført, at Formueplejes obligationsfond Fokus har givet et negativt afkast på 9,1 procent år-til-dato. Eftersom Fokus indgår i Formueplejes kapitalforeninger er afkastet også her påvirket negativt.

Accelererende økonomisk vækst og stigende inflationsfrygt har i den seneste måned ført til højere renter globalt set. Det påvirker i særlig grad obligationsmarkederne, men det globale aktiemarked er også berørt, hvor blandt andet de store amerikanske teknologiaktier oplever kursfald.

Rentestigningerne er kommet hurtigt i de seneste par uger, og alene i februar er kursen på en 30-årig 1% realkreditobligation faldet med 4,5 kurspoint. Det er et meget markant kursfald på kort tid.

I Formueplejes foreninger har vi mange konverterbare realkreditobligationer i porteføljen, der giver et højere løbende afkast, men til gengæld kan de bevæge sig mere, når der er kortvarige ændringer i renteniveauet. Det er præcist det, vi har oplevet i starten af 2021. Det går blandt andet ud over indre værdi i de fonde, hvor der indgår realkreditobligationer.

Rentestigningerne har således medført, at Formueplejes obligationsfond Fokus år-til-dato har givet et negativt afkast på 9,1 procent efter et fald på 2,5 procent i dag. Eftersom Fokus indgår i Formueplejes kapitalforeninger (Pareto, Safe, Epikur og Penta) er afkastet i disse også påvirket negativt. Det er det modsatte billede af 2020, hvor Fokus opnåede et positivt afkast på 7,93 procent.

Perioder med udsving kan forekomme

Det er naturligvis aldrig tilfredsstillende, når vi oplever tab på obligationsinvesteringerne. Men det er vigtigt at understrege, at obligationsporteføljen er investeret på en horisont på 12 måneder, og det må forventes, at der i perioder vil være udsving på rentemarkederne som i de seneste uger.

Rentestigningerne betyder også, at rentekurven er blevet stejlere, hvilket har den betydning, at vi investerer i obligationer med en højere rente, og at tabet derfor forventes at blive indhentet igen.

Det er også Formueplejes vurdering, at rentestigningerne, herunder ikke mindst de rentestigninger vi har set på de danske realkreditobligationer, er overgjorte. Dels fordi vi mener, at inflationsfrygten er overdrevet og midlertidig, og dels fordi vi over de seneste uger, hvor dansk realkredit er faldet uforholdsmæssigt meget, har set et højere udbud fra især låntagere. Vores forventning er, at dette vender rundt, idet der er udsigt til, at udbuddet igen vil aftage, og samtidig vil der forventeligt være stor efterspørgsel efter danske realkreditobligationer, når den store genplaceringstermin til 1. april finder sted.

Formueplejes investeringskomite sender i de kommende dage det månedlige UDSYN FRA INVESTERINGSKOMITEEN. Temaet for det næste Udsyn vil være den aktuelle inflationsfrygt i de finansielle markeder.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver