Spring til indhold

16. marts 2020

Derfor bliver handlen midlertidigt suspenderet

Igen mandag var handlen med Formueplejes investeringsløsninger midlertidigt suspenderet. Det sker, når der ikke kan stilles korrekte priser, hvis for eksempel de amerikanske myndigheder suspenderer handlen på deres markeder. ”Når handlen med Formuepleje-beviser suspenderes, er det udelukkende for at sikre, at priserne, der handles på, er 100 procent retvisende. Har vi den mindste tvivl om det, er vi nødt til at tage dette drastiske skridt,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

På grund af store udsving i de finansielle markeder var handlen med Formuepleje-beviser mandag igen midlertidigt suspenderet det meste af dagen.

Det er højst usædvanligt, men med de store udsving, der p.t. er på de finansielle markeder, er der nogle limits i både op- og nedadgående retning, hvor handlen stoppes, og børserne sættes på pause.

”Når vi suspenderer prisstillelsen, er det kun i de tilfælde, hvor der er stor usikkerhed omkring priserne på enkeltaktiverne i porteføljerne. Der er klare retningslinier for, hvornår prisstillelsen må suspenderes, og dem følger vi naturligvis. Nasdaqs Surveillance følger med i vores gøren og laden, og Finanstilsynet skal orienteres hver gang. Derudover vil man også kunne konstatere, at når handlen suspenderes, er det typisk hele branchen som gør det,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og tilføjer:

”Når handlen med Formuepleje-beviser suspenderes, er det udelukkende for at sikre, at de priser, der handles på, er helt retvisende. Det er med andre ord en form for investorbeskyttelse, selv om det set i lyset af de blodrøde markeder formentlig kan være er svært at se logikken i.”

Alle aktivklasser kan rammes af midlertidig suspendering

De midlertidige suspenderinger kan finde sted inden for både aktier, obligationer og virksomhedsobligationer. 

”Når der er såkaldt limit-down (eller limit-up) på amerikanske futures, kan vi for eksempel ikke stille retvisende indre værdier i vores porteføljer med amerikanske aktier. I forhold til vores realkreditobligationer har vi i lighed med andre ikke stillet priser mandag. Det er igen ganske usædvanligt. I forhold til virksomhedsobligationer gælder, at det tilsvarende har været meget vanskeligt at indhente priser, som investorerne kan handle på. Det er bestemt min forventning, at situationen omkring de hyppige suspensioner af investeringsforeninger i Danmark kun vil vare ganske kort. Markederne er voldsomt stressede lige nu, og de daglige kursudsving er helt usædvanlige,” forklarer Søren Astrup.

Mod slutningen af mandag eftermiddag blev handlen i de rent aktiebaserede afdelinger igen åbnet for handel, mens vi i Formuepleje – ligesom i øvrige investeringsforeninger i Danmark – undlod at genoptage handlen i afdelinger med obligationer og virksomhedsobligationer.

”Derfor har vi ikke stillet priser i for eksempel Penta, Epikur, Safe, Pareto, Optimum, Global High Yield mm, men jeg regner bestemt med, at vi er oppe og køre i morgen. Man skal bare forstå, at det er meget usædvanligt marked, vi ser for tiden, hvor de her store udsving kommer og kan sætte handlen midlertidigt i bero,” slutter Søren Astrup.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver