Spring til indhold

23. december 2020

Foreløbige forventninger til udbyttesatser

Af Formuepleje

Formuepleje har i alt syv udbyttebetalende investeringsløsninger, og forventningerne til årets udlodning ligger nu klar i disse foreninger. Oversigten fremgår nederst i denne artikel, mens de endelige udbytter skal godkendes på generalforsamlingen til foråret.

De forventede udbytter i Formueplejes syv udbyttebetalende investeringsløsninger er klar. Alle syv investeringsforeninger står til at udbetale udbytte for 2020.

Da året endnu mangler nogle handelsdage, skal tallene tages med et vist forbehold, da der fortsat kan ske en forskydning, som kan få betydning for de endelige udbyttesatser.

De syv Formuepleje-investeringsforeninger, der er udbyttebetalende, er: Formuepleje Globale Aktier, Formuepleje Forbrugsaktier, Formuepleje Danske Aktier, Formuepleje Rusland, Formuepleje Global High Yield, Formuepleje EM Virksomhedsobligationer og Formuepleje Obligationer.

Investeringsforeningen Formuepleje havde i lighed med tidligere år planlagt, at alle udbyttebetalende foreninger kunne udbetale udbytte i februar, men det kommer ikke til at ske i Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer og Obligationer.

”Det skyldes, at der fra de danske skattemyndigheders side mangler klarhed om, hvorvidt afdelingerne med obligationer kan indeholde aktivtyper som betyder, at der skal betales kildeskat af udbetalt udbytte hos investorerne. Vi forventer en afklaring på dette inden april 2021,” oplyser Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Aktiefonde udbetaler udbytte som planlagt

De fire aktiefonde – Globale Aktier, Forbrugsaktier, Danske Aktier og Rusland – er ikke berørt af dette og udbetaler som vanligt aconto udbytte i februar 2021.

På dagen for udbyttebetalingen skal man være opmærksom på, at der sker et kursfald i de pågældende fonde, der svarer til udbyttebetalingen, fordi udbyttebetalingen bliver taget fra fondenes formue. For at beregne det præcise afkast i en udbyttebetalende fond, bør man altså medtage udbyttebetalingen for at få det mest præcise billede.

Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2020. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de:

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter
  • Afholdte administrationsomkostninger

De endelige udbytter for 2020 skal godkendes på den ordinære generalforsamling i den 8. april 2021, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Vil du høre mere om, hvorvidt dine Formuepleje-investeringer betaler udbytte, eller om de er akkumulerende, eller kunne du bare godt tænke dig at høre mere om Formueplejes investeringsløsninger, så tøv ikke med at kontakte en rådgiver på enten info@formuepleje.dk eller 87464900.

Oversigten over udbyttebetalingerne kan ses herunder - alle forventede udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis:

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver