Spring til indhold

3. august 2021

Farvel til topskat er et naturligt skridt mod et enklere skattesystem

Af Helle Snedker

Topskattedebatten her til lands er altid delikat, men har heldigvis atter været bragt til torvs denne sommer. Det er en rigtig fornuftig ide at tage debatten endnu et skridt videre – og måske endda skride til handling og en gang for alle få taget opgøret med den topskat, som måske skader mere, end den gavner. Det oplagte ville være at lade det ske i forbindelse med en større forenkling af skattesystemet.

Jeg har længe slået til lyd for en forenkling af det komplicerede danske skattesystem, da det er umådelig vigtigt, at enhver dansker kan gennemskue sin egen årsopgørelse, og at alle bestræbelser på at optimere sin privatøkonomi ikke tager udspring i, hvordan man kan spare i skat.

Topskatteslagsmålet kunne meget vel være en del af sådan en forenkling af skattesystemet, og derfor glæder det mig også, når nogen sætter spørgsmålet på dagsordenen, som senest De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen har gjort ved at gøre sig til fortaler for at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat.

Der ligger sikkert en god portion partipolitisk positionering til grund for det, så hverken det socialdemokratiske regeringsparti eller Enhedslisten, støttepartiet til venstre, skal tro, at De Radikale bliver en alt for venstreorienteret dansepartner, når der skal forhandles økonomiske reformer. Men hvis vi lader det politiske kandestøberi ligge for en stund, så er der altså rigtig god grund til at få topskattediskussionen bragt på banen igen, og derfor er der al mulig grund til at give De Radikale lidt applaus for at sætte emnet på dagsordenen.

Reelt er der nemlig ingen begrundelse for, hvorfor personer med indtægt over en vis grænse skal betale en endnu større andel til fællesskabet end alle mulige andre.

Topskatten fjerner incitamentet til mere

Instinktivt synes nogen måske, at topskatten rummer et retfærdighedselement, fordi det rammer dem, der tjener flest penge, men så skal man i det mindste gøre sig klart, at det har nogle negative bivirkninger. Det fjerner eksempelvis incitamentet til at tage ekstra ansvar, løbe en ekstra mil og give et yderligere nap. Nogle fravælger formentlig at tage et større ledelsesansvar, end de kunne, fordi det ikke rigtigt kan svare sig, mens andre lægger færre timer, fordi friheden, der i parentes bemærket er skattefri, vægter højere. Er det formålstjenstligt set fra et samfundsmæssigt perspektiv? Næppe.  

Vi hører også meget om, hvor mange hænder vi mangler i Danmark, og at den udfordring kun bliver større i årene, der kommer. For mig at se er en fjernelse af topskatten en enkel måde at motivere flere til at yde mere.

Topskat betales af dem, der efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag tjener mere end 544.800 kroner om året, og antallet af topskatteydere er nu om stunder under en halv million, efter at flere end 1 million danskere betalte topskat tilbage i 2008. Efter diverse skattereformer og forhøjelser af topskattegrænsen det seneste årti er der altså sket en klar udvikling i den rigtige retning, og det skal man trods alt huske at anerkende. Men der kan ske endnu mere, og en fjernelse af topskatten kunne være en del af den forenkling, som hele det danske skattesystem i den grad fortjener. 

Mange muligheder for at begrænse topskatten

Samtidig skal man jo også gøre sig klart, at topskatteyderne uanset hvad, alligevel har en rigtig god mulighed for at begrænse deres topskattebetaling ved at indbetale til ratepension og livrente. Det bør være en god anledning til at stoppe op og tænke over, om tiden ikke er inde til at tage helt afsked med topskatten. Det kunne snildt være første skridt i de forenklingsbestræbelser, som vi i den grad også byder velkommen indenfor området med investering af frie midler. 

I dag er det sådan, at vores årsopgørelse kan være et sidelangt, svært forståeligt mareridt, der er tæt på uoverskueligt og uigennemsigtigt, og hvor din skat afgøres af beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, ekstra fradrag for pensionsindbetalinger, nedslag for beskatning over 52,06 procent, nedslag for negativ kapitalindkomst, kompensation for forhøjede afgifter og meget mere.  

Det er lap på lap og klud på klud, og jeg tror ikke på, at ret mange andre end højtuddannede skattespecialister har overblikket – og selv de kan formentlig også miste overblikket over skattereglerne fra tid til anden. Derfor slår jeg til lyd for, at vi sender det danske skattesystem på en forenklingsmission, hvor et farvel til topskatten ville være en oplagt del af missionen.

Artiklen har også været bragt som kronik i Børsen tirsdag den 3. august 2021

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver