Spring til indhold

28. januar 2021

Overraskende god regnskabssæson forstyrres af markedsuro

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

De foreløbige regnskaber fra den igangværende regnskabssæson viser, at selskaberne igen-igen har gjort de lave forventninger til skamme og overrasket positivt. Både bankerne og teknologiselskaberne skiller sig positivt ud. Til gengæld bliver de pæne regnskaber ikke belønnet på grund af den verserende markedsuro.

Ved ugens udgang vil cirka 35 procent af selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks have aflagt regnskab for 2020, og den foreløbige konklusion er klar: igen-igen lykkes det selskaberne at overgå de generelle forventninger til afrapporteringen.

Frygten for dårlige resultater har været et tema gennem hele 2020 på grund af COVID-19-pandemien, men igen i dette kvartal ser de mørke forventninger ud til at blive gjort til skamme.

COVID-19 har af gode grunde, ikke mindst omfattende nedlukninger og markant ændret forbrugeradfærd, fået forventningerne kraftigt ned, men realiteterne har indtil nu været, at overvægten af selskaber klarer sig igennem den udfordrende situation bedre end frygtet. Forventningerne er altså generelt mørkere end realiteterne.

Banker og tech skiller sig ud

Især bankerne i USA kan denne gang fremvise gode kvartalsresultater, efter at de i december atter har fået mulighed for at foretage aktietilbagekøb og udbyttebetalinger, ligesom de beløb, der har været hensat til tab på udlån, ikke når det omfang, der i første omgang blev forventet. Det vil sige, at bankerne synes at slippe billigere ovenpå coronakrisen end først antaget, fordi der ikke har været så mange konkurser, som man forventede i udgangspunktet. De tilbageførte hensættelser er penge direkte ind på bankernes bundlinje.

Også de store teknologiselskaber som Apple, Microsoft og Facebook har været på banen med stærke regnskaber i denne uge.

Apple var stærke over hele linjen på nær de fremtidige forventninger, hvor man ikke guidede konkret på 1. kvartal, og det var medvirkende til en negativ kursreaktion. Både Microsoft og Facebook præsenterede ligeledes stærke regnskaber med fremgang over det meste af linjen, og det ser ud til, at de adfærdsændringer, som pandemien har medført, fortsætter med at påvirke teknologiselskabernes omsætning og indtjening positivt ganske enkelt, fordi efterspørgsel stiger på deres produkter og serviceydelser. Antallet af unikke Facebook-brugere er for eksempel steget 12 procent det seneste år.

God regnskabssæson midt i markedsuro

Med cirka 1/3 af regnskaberne aflagte for 4. kvartal 2020 domineres udviklingen som sagt af bankerne og de større techselskaber. Over de kommende dage og uger vil der komme mere bredde i regnskabsaflæggelserne, hvor også input fra andre sektorer og industrier bliver afgørende. Den seneste tids markedsuro kan ikke henføres til den aflagte regnskabskvalitet, men omhandler andre spekulative forhold, hvor kombinationen af detailspekulanter og hedgefonde i de seneste dage har medført likviditetsdræn flere steder i aktiemarkedet. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver