Spring til indhold

26. maj 2021

Formuepleje planlægger at fusionere Afdeling Danske Aktier

Af Kommunikationsafdelingen

Investeringsforeningen Formuepleje indkalder i slutningen af juni til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen ønsker at fusionere Afdeling Danske Aktier ind i Afdeling Globale Aktier.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje er på et bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 blevet enige om en fusionsplan for Afdeling Danske Aktier, så afdelingen fusioneres ind i Afdeling Globale Aktier.

Forslaget skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2021.

Årsagen skal findes i, at Afdeling Danske Aktier ikke rummer det store vækstpotentiale, og at en investering i Formuepleje Globale Aktier giver mere mening.

”Tidligere i år har vi fusioneret Formuepleje Forbrugsaktier og Rusland ind i Globale Aktier ud fra cirka samme overvejelser: Nemlig at investorerne opnår en langt bedre investering. Investorerne får en mere veldiversificeret portefølje og dermed også lidt lavere risiko end i en fond med et snævert dansk fokus,” fremhæver Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Er du investor i Afdeling Danske Aktier, vil din investering i afdelingen ophøre, og værdipapirerne vil blive ombyttet til andele i Formuepleje Globale Aktier, såfremt fusionen skrider frem som planlagt. Er der et overskydende beløb, vil dette blive udbetalt til din konto. At afdelingen ophører, betyder også, at investorerne i Formuepleje Globale Aktier ikke bliver yderligere eksponeret til danske aktier. 

Vedtages forslaget om fusionen på den ekstraordinære generalforsamling, skal vedtagelsen herefter have Finanstilsynets godkendelse, og under den forudsætning sker overdragelsen af nye investeringsbeviser i Formuepleje Globale Aktier automatisk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver