Spring til indhold

12. maj 2021

Et røntgenbillede af Formueplejes globale aktieportefølje

Af Formuepleje

Aktieinvesteringer udgør en vigtig del af rygraden i Formueplejes investeringseksponering og har som hovedformål at levere et konkurrencedygtigt langsigtet afkast til investorerne. Udvælgelsen af aktierne foregår efter en nøje defineret proces, hvor specifikke krav skal opfyldes for, at de børsnoterede selskaber kan blive en del af Formueplejes globale aktieportefølje. Det er forudsætningen for gode langsigtede afkast.

Afkastene i Formueplejes investeringsløsninger lagde solidt fra start fra begyndelsen af 2021, og en stor del af forklaringen skal findes i Formueplejes globale aktieporteføljer, der har ligget godt positioneret i forhold til den udvikling, der har fundet sted på aktiemarkedet siden november 2020, hvor den nuværende sektorrotation tog fart.

Formueplejes globale aktieportefølje består af en række nøje udvalgte virksomheder, som alle har det fælles karaktertræk, at de i udvælgelsesprocessen er blevet vurderet til at have en attraktiv aktiekurs i forhold til blandt andet kvaliteten og værdiansættelsen af virksomheden. Det er overordnet et af de vigtigste parametre, når Formueplejes aktieteam ender med at investere i et selskab efter en rigid proces, hvor en række krav skal opfyldes.

Formueplejes største aktieporteføljer findes i investeringsforeningerne LimiTTellus, Globale Aktier og Globale Aktier - Akkumulerende, hvor aktieudvælgelsen foregår i et samarbejde med AllianceBernstein.

I LimiTTellus, som er Formueplejes største aktiebaserede investeringsforening, og som udgør aktiedelen i Formueplejes balancerede løsninger (Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta), ligger der typisk omkring 50-70 børsnoterede selskaber. Ved udgangen af februar var antallet eksempelvis 59 selskaber fordelt over hele kloden.

Med så mange forskellige aktier opnår man en god risikospredning, og det er en vigtig grund til at vælge investeringsforeninger, hvor man med en enkelt investering får adgang til en bred aktieportefølje med en vifte af nøje udvalgte selskaber.

”Vi investerer i kvalitetsaktier. Det betyder, at det, vi udvælger efter, er kvalitet til en attraktiv pris. Det dækker naturligvis over, at prisen skal være rigtig i forhold til indtjeningen, men også over, at et selskab faktisk har bevist, at det kan levere en indtjening, hvis vi skal vælge at investere i det. Derudover indbefatter kvalitet også klima, CO2-aftryk og mere generelt ESG-forhold som en del af evalueringen. Det er en udvikling, vi for alvor oplever tage til i disse år,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

”Vores fokus ligger i den langsigtede værdiskabelse, og vi leder efter aktier, der giver mening i en langsigtet portefølje. Nogle er nervøse for, at aktierne handler i rekordniveauer efter så voldsom en oplevelse, som corona harværet med de konsekvenser, vi har set. Det behøver man dog ikke være, fordi vi har det langsigtede fokus, der gør, at vi ikke vil investere i de mest hypede selskaber, hvor aktiekursen langt overstiger det, som indtjeningen berettiger,” nævner Søren Astrup og forklarer, at de fravalg godt kan koste på kort sigt, som det skete i 2020, hvor de store amerikanske teknologiaktier og Tesla steg med raketfart:

”Vi har nogle af teknologiaktierne, hvor vi mener, at kurs og indtjeningen står mål med hinanden, men andre fravælger vi, fordi vi ikke kan regne investeringscasen hjem. Det gav os lidt baghjul sidste år, men i år har billedet været vendt rundt, fordi farten på blandt andet Teslas kursridt er aftaget en del. Selv om 2020 var et meget specielt år med de store kursfald i foråret og den hurtige genopretning efterfølgende, så er det ikke et år, som får os til at afvige fra den aktiestrategi, der er lagt. Vi tror på vores strategi, som over årene har bevist sit værd, og man skal passe på med at ændre for meget på baggrund af et enkelt år – og slet ikke et specielt år som 2020.”

 

 

Microsoft er en rygrad i aktieporteføljen

Af de 59 børsnoterede selskaber, der udgjorde Formuepleje LimiTTellus ved årsskiftet, er Microsoft den største position. Det amerikanske IT-selskab udgør over 4 procent af LimiTTellus og har været en væsentlig bidragyder til LimiTTellus’ afkast over årene og er i det hele taget en populær aktie, fordi virksomheden fra Redmond, Washington leverer år efter år derigennem ofte overgår markedets forventninger. Navnlig står værdiansættelsen mål med realiteterne.

Alphabet, Samsung, Facebook, Visa, Alibaba, Jyske Bank, Coca-Cola og Adidas er andre kendte navne på listen over de selskaber, som LimiTTellus er investeret i. Men hvad skal der egentlig til, før vi køber ind i en aktie – og modsat: Hvad skal der til, for at vi sælger ud?

”Det beror altid på en konkret vurdering. Microsoft har vi som nævnt haft i mange år, og den vurderes løbende som en del af porteføljen, men et selskab som Facebook havde vi ikke, før coronakrisen brød ud i marts sidste år. På det tidspunkt faldt kursen til et niveau, som efter vores vurdering var attraktivt i forhold til Facebooks stærke markedsposition, og derigennem blev den en del af porteføljen,” forklarer Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje, og uddyber:

”Hvornår vi sælger ud, sker egentlig ud fra de samme principielle overvejelser. Når vores kursmål indfris, sælges aktien.”

Udvalgte aktier skal skille sig ud

Typen af aktier, som AllianceBernstein og Formueplejes aktiechef især kigger efter, skal have nogle særlige karakteristika for at komme i betragtning til en endelig investering. Til at begynde med indgår der mere end 4000 aktier, der kan komme i betragtning i en kvantitativ analyse, og de gennemgås derefter kvalitativt, inden den endelige beslutning udmønter sig i, at der investeres i 50-70 selskaber. Det er en relativt rigid proces.

”Det skal være selskaber, der befinder sig i strukturelt attraktive og voksende industrier. Gerne virksomheder, der har opnået konkurrencefordele ved at sætte sig på et marked, hvor det er svært for nye aktører at trænge sig ind, de såkaldte wide moats (selskaber med stærke markedspositioner, hvor det er svært for nye aktører at trænge ind).

Ud over det kigger vi også på, om selskaberne er dygtige til at administrere deres kapital og har stærke balancer. Er kriterierne opfyldt, og det estimerede kursmål er mindst 20 procent højere end aktiekursen, kommer selskabet i betragtning,” forklarer Otto Friedrichsen, der mener, at aktiemarkedet befinder sig i en særlig fase, hvor de store teknologigiganter har sat dagsordenen og nærmest har opdelt aktiemarkedet i to:

”Udviklingen i aktiemarkedet har været særdeles polariseret, hvor vi nærmest har set det amerikanske S&P 500-indeks være opdelt i et S&P 5- og et S&P 495-indeks, hvor de fem dominerende selskaber har sat sig på 20-25 procent af markedsværdien i løbet af 2020. Når vaccinerne som forventet får bragt mere normale tilstande tilbage i markedet efter COVID-19, må man påregne, at de resterende selskaber i de brede markedsindeks skal indhente noget af det tabte i forhold til de fremstormende teknologiselskaber, så markedsudviklingen igen afspejler markedet som en helhed og ikke blot en håndfuld af de største teknologiselskaber.”

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02//2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver