Spring til indhold

23. februar 2023

Hvem styrer finanserne hjemme hos jer?

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Formueplejes kundedirektør vil have flere kvinder til at blande sig i de vigtige økonomiske beslutninger. Alt for tit er det manden, som styrer den fælles opsparing og porteføljen.

Så ramte vi 2023, og alligevel er finansiel rådgivning og investeringsplanlægning ofte et forhold mellem rådgiver og ”manden i huset”.

Alt for tit er det manden i parforholdet, som styrer formuen, ham, som fører ordet på møderne med formueforvalteren (som typisk også er en mand), og som beslutter, hvordan opsparingen skal investeres. Det er vel at mærke oftest ikke hans skyld, at det er sådan – men fordi hun beder ham om det.

Skævheden på investeringsmarkedet er blevet bekræftet igen og igen, bl.a. i en undersøgelse fra 2019 af den schweiziske kapitalforvalter UBS Global Wealth Manament, som spurgte 1800 kvinder om deres involvering i de store økonomiske beslutninger på hjemmefronten.

Resultatet var nedslående. 58 pct. svarede, at de overlader afgørende økonomiske beslutninger til deres partner. Værst stod det til blandt kvinderne i aldersgruppen 20-34 år og i gruppen +51 år, som for manges vedkommende helt havde meldt sig ud af den økonomiske beslutningsproces.

Selvom flere kvinder i dag viser interesse for at investere – og selvom kvinder overhaler mænd på uddannelsesniveau og for fleres vedkommende også på lønnen – er der stadig lang vej til ligestilling på investeringsområdet. Det skal vi gøre noget ved.

Imødekom begge parters ønsker

Vi formuerådgivere skal blive bedre til at inddrage begge ægtefæller i samtalen, så investeringsstrategien passer til begges ønsker. Vi skal være opmærksomme på at henvende os direkte til dig, kvinde, og spørge ind til dine fremtidsdrømme og bekymringer, for kvinder og mænd tænker ikke ens, men har forskelligt temperament og gør sig forskellige overvejelser.

Hvis vi ikke lykkes med at skabe et mere involverende og trygt rum for begge parter, risikerer vi, at kvinderne simpelthen vender os ryggen, når de en dag bliver alene (kvinder lever typisk længere end mænd). En nyere McKinsey-undersøgelse blandt amerikanske enker viser således, at 70 pct. skifter finansiel rådgiver inden for det første år, efter de har arvet. Simpelthen fordi rådgivningen i årevis har været en affære mellem den afdøde ægtefælle og rådgiveren, mens hun har følt sig talt forbi og ignoreret. Det er ikke godt nok. Det kan vi gøre bedre.

Hvad holder dig tilbage?

Men ansvaret ligger også hos dig, som måske tidligere har overladt de vigtige økonomiske beslutninger til din mand.

Hvad holder dig tilbage? Usikkerhed? Måske manglende interesse?

Er problemet det sidste, er det bare med at finde interessen frem, vi taler jo ikke om matadorpenge, men om den fælles opsparing.

Den, I skal leve lykkeligt af til jeres dages ende, og som engang skal komme børn og børnebørn til gode. Den, som gør, at I kan gå tidligt på pension og rejse til verdens ende, hvis I har lyst – og som du har krav på din halvdel af, hvis I bliver skilt.

Drejer det sig derimod om manglende selvtillid, kan du godt ranke ryggen, der er nemlig ikke hold i din usikkerhed og manglende tro på egne evner, tværtimod.

Faktisk viser analyser, at kvinder tænker mere langsigtet og har mere is i maven end mænd, når de investerer. Derfor er kvinder ofte dygtige til at vælge kloge, langsigtede investeringer, som giver et bedre afkast.

Vil du vide mere om investeringer, pensions- og formueforhold, er der masser af hjælp at hente. Hos Formuepleje inviterer vi fx jævnligt til informationsmøder, hvor alle er velkommen, og ingen spørgsmål er forkerte – det er bare om at spørge løs.

Du må gerne tage din mand med.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 23. februar 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver