Spring til indhold

13. juni 2022

Markedskommentar: Inflation og centralbanker giver aktiekursfald og rentestigninger

Af Formueplejes investeringskomité

Den seneste uge har budt på fornyet turbulens på de finansielle markeder. Renterne steg kraftigt, og de globale aktiemarkeder faldt med omkring 5%. Alene fredag i sidste uge faldt de amerikanske aktieindeks med omkring 3%, og aktiekursfaldene er fortsat mandag.

Rentestigningerne og aktiekursfaldene har desværre også haft negative konsekvenser for Formueplejes investeringsløsninger. Mandag er afkastet på Formuepleje Fokus -4,5%, Formuepleje Penta falder med 5,6% og Formuepleje Safe falder med 3,5%.  

Inflationstallet for maj for USA landede på 8,5%. Det var højere end markedsforventningerne, og selvom man skal være varsom med at drage konklusioner baseret på en observation, skuffede nyheden markedsforventningerne om, at inflationen i USA havde toppet i april på omtrent 8% og måske allerede havde begyndt et fald ned mod centralbankernes inflationsmål på 2%. Inflationen ser således ud til at være mere vedholdende, end markedet forventede i fredags.

Fortsatte nedlukninger og restriktioner i Kina og krigen i Ukraine påvirker stadig forsyningskæderne og energipriserne, hvilke er væsentlige faktorer, som påvirker udviklingen i inflationen. Mens inflationen i USA nu er bredere funderet, hvilket også skal ses i lyset af en høj efterspørgsel (specielt efter varer) under pandemien, øger dette sandsynligheden for en mere vedvarende inflation end først antaget af centralbankerne.

Centralbankernes primære våben er gradvist at hæve renterne i et forsøg på at begrænse efterspørgslen og dermed skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. De seneste tal for inflationen tyder på, at de nuværende udmeldinger fra centralbankerne ikke har været tilstrækkelige til at mindske det inflationære pres. Den naturlige reaktion for centralbankerne er derfor at stramme pengepolitikken yderligere end tidligere forudsat, hvilket vil øge risikoen for en kraftig opbremsning i væksten. Det er ikke noget, som markedet bifalder, da det vil lægge et højere pres på virksomhedernes indtjening end tidligere i takt med, at husholdningernes forbrugslyst daler som reaktion på de højere renter.

Markedsreaktionen har også været derefter med stigende renter over en bred kam. Siden mandag i sidste uge er renterne på danske realkreditobligationer steget kraftigt, med store kursfald på obligationerne til følge. Kursfaldene er især sket i kølvandet på mødet i den Europæiske Centralbank i torsdags, hvor Præsident Lagarde klart sagde, at styringsrenterne vil blive hævet til juli med 0,25 procentpoint, men hvor hun også åbnede døren på vid gab for, at renten allerede til september skal hæves med 0,50 procentpoint. Samtidig sagde hun også, at rentehævningerne ikke afsluttes i september, men vil fortsætte i månederne derefter.

Konsekvensen har været, at de 2-årige danske renter er steget med cirka 0,50 procentpoint, og de 10-årige renter er steget med 0,33 procentpoint siden begyndelsen af sidste uge. Udviklingen på merrenten på danske konverterbare realkreditobligationer har i samme periode været uforandret, og har altså ikke bidraget til kursfaldene.

Formuepleje nedbringer aktieeksponeringen

Centralbankerne har reageret på de stigende inflationsrater, men måske for sent og for lidt. Nu har de så erkendt, at inflationsstigningerne måske ikke var så midlertidige, som først antaget, og de strammer nu pengepolitikken meget kraftigere og meget hurtigere end forventet.

Netop fordi det som tidligere nævnt øger risikoen for en kraftig vækstopbremsning, besluttede vi i Formuepleje torsdag i sidste uge at nedbringe aktieeksponeringen i LimiTTellus med 10 procentpoint til 105% af den maksimale eksponering, svarende til en udnyttelse af aktieandelen på 80,7%.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver