Spring til indhold

9. november 2023

Forskudsopgørelsen kommer. Husk at bruge den

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Midt i november åbner Forskudsopgørelsen 2024 for indtastning. Det gør den hvert år, det nye er, at antallet af skatteydere der åbner forskuds- og årsopgørelsen, er stærkt stigende – og at der er nyt indhold for alle, som ejer fast ejendom.

Måske er det på sin plads med en opsummering af, hvad du med fordel kan være opmærksom på, når du kigger indenfor. Du kan rette i forskudsopgørelsen hele året, så hver gang der sker ændringer i dit økonomiske liv, har du mulighed for at rette den til. På den måde sikrer du, at du betaler præcis det du skal i skat. Hverken mere eller mindre.

Tjekliste – det skal du være opmærksom på:

 1. Indtægter. I forskudsopgørelsen fortæller du Skat, hvad du forventer at tjene næste år. Hvis du ikke kommer over topskattegrænsen, som i 2024 hedder 588.900 kr., kommer du til at betale ca. 37% i skat af dine indtægter (den helt eksakte %-sats afhænger af skatten i den kommune, du bor i og af kirkeskatten). Skifter du job og får en meget højere eller lavere løn, er det en god ide at fortælle det til Skat. Gør du ingenting, tager Skat udgangspunkt i din indtægt fra 2022 med pristalsregulering eller den indtægt, som du forskudsregistrerede for 2023 tillagt pristalsregulering.

  Hvad angår de nye grænser for topskatten og den meget omtalte "toptopskat", som blev meldt ud af regeringen tidligere på ugen, træder de nye regler først i kraft fra 2025 og har derfor ikke indflydelse på forskudsopgørelsen for 2024. 
 2. I 2024 vil du for første gang se konsekvenserne af de nye regler om ejendomsbeskatning. Du har i september modtaget en foreløbig ejendomsvurdering, og når du åbner forskudsopgørelsen, kan du se, hvad den betyder i kroner og ører. Både ejendomsværdiskat og grundskyld vil fremover blive opkrævet via forskuds- og årsopgørelsen. På forskudsopgørelsen vil du kunne se den foreløbige ejendomsvurdering 2022, som danner grundlag for, hvad du skal betale i skat i 2024. Du kommer til at betale 7,4 promille i grundskyld af din grundværdi (tallet er et gennemsnitstal for alle kommuner, tidligere var tallet 27 promille). Derudover skal du betale ejendomsværdiskat, som er reduceret fra 0,92% til 0,51%. (Hvis din ejendom er vurderet til 9.2 mio. kr. eller derover, stiger satsen over denne grænse til 1,4%). Stiger din samlede boligskat i forhold til tidligere, beregnes en skatterabat, som du beholder lige så længe, du bliver boende i ejendommen. En slags personligt bundfradrag kan man kalde det. Hvis boligskatten fremover stiger, gælder beskyttelsen ikke længere. På det tidspunkt vil du blive ramt af stigninger på linje med alle andre. Men du vil kunne indefryse fremtidige stigninger, så du først skal betale den dag, du sælger. Hvis boligskatterne falder i fremtiden, vil du ligeledes beholde din oprindeligt beregnede ”skatterabat”.

  Det er vigtigt også at fortælle Skat, når du køber og sælger fast ejendom – og om du bor i den faste ejendom, du ejer. Hvis du fx sælger med overtagelse til 1. april, men fraflytter allerede 1. februar, skal du ikke betale ejendomsværdiskat i perioden 1. februar til 1. april.

  Først når vi kommer ind i 2025, finder vi ud af, hvordan boligskatterne med virkning fra 2024 endeligt lander, og først da ser vi vores endelige 2022-vurdering, som i sidste instans kan betyde, at det vi har betalt i 2024, ikke er korrekt. Boligejere må altså væbne sig med tålmodighed.
 3. Ægteskab eller skilsmisse. Ved du, at du skal giftes eller skilles i 2024, er det også et anliggende for Skat. I en række tilfælde har det nemlig betydning, om du er gift eller ej. Bl.a. har det betydning for bundgrænsen for, hvornår din beskatning af aktieindkomst stiger fra 27% til 42%. Husk i øvrigt at uudnyttede bundfradrag på kapitalindkomst kan flyttes mellem ægtefæller.
 4. Renter og bidrag er fradragsberettigede. Har du (enten pga. låneomlægning eller køb af af bolig) udskiftet et lån med lav rente til et nyt med en højere rente, vil du have et højere fradrag. Sørger du for at forskudsregistrere det, får du glæde af det større fradrag året igennem. Tilsvarende kan du fortælle Skat, hvis du har investeringer, der beskattes som kapitalindkomst (alt det der ikke fremgår af Skats ”positivliste” samt indeståender i pengeinstitut eller private udlån, hvor der betales renter). Om du får ret i dine forventninger til din samlede kapitalindkomst for næste år eller ej, er det en god idé at give så realistisk et bud som muligt og eventuelt justere årsopgørelsen i løbet af 2024. Alt, hvad der foregår mellem private – fx et familielån eller lån mellem venner – kommer ikke automatisk til Skats kendskab, så også den type kapitalindkomst skal forskudsregistreres for at fradrag og skattebetaling sker korrekt.
 5. Hvis du går på pension eller ændrer dine indbetalinger på de pensionsformer, der giver fradrag i din personlige indkomst (ratepension og livrente), bør det også indgå i din forskudsregistrering, fx har det betydning for, om du får beskæftigelses- og jobfradrag. Desuden kan det være, at din indtægt som pensionist ikke ligger i samme niveau, som da du var lønmodtager eller drev virksomhed.
 6. Hvis du starter op eller stopper som selvstændig, er det også vigtigt at fortælle det til Skat. Ved at bruge forskudsopgørelsen sørger du for ikke at ende i den situation, hvor du har drevet virksomhed hele året, men ikke har sørget for at lægge penge til side til skattebetaling. Om du tilretter en enkelt gang ved årets start eller løbende igennem året, når det viser sig, hvor godt det går med salget, er helt op til dig og dit temperament.
 7. Kørsel. Der er fradrag for kørsel, hvis du har over 24 km transport om dagen til og fra arbejde – men kun hvis du rent faktisk tager på arbejde. Der er altså ikke fradrag de dage, hvor du sidder hjemme ved køkkenbordet og arbejder, til gengæld gælder kørselsfradraget, ligegyldigt om du cykler, tager toget eller kører med en kollega. Hvis du i løbet af året skifter arbejdsplads og får kortere eller længere afstand til din arbejdsplads, eller hvis du ender med flere eller færre hjemmearbejdsdage, har du pligt til at rette det på forskudsopgørelsen.
 8. Studiestart eller -stop. Skal du i gang med studierne, eller afslutter du en uddannelse, vil det formodentligt også betyde en væsentlig ændring af dine indtægtsforhold – og også her er beskæftigelses- og jobfradrag i spil.
 9. Deleøkonomi. Det er moderne at dele, men deler du din bolig, sommerhus, mobilhome, sejlbåd eller andet – og får penge for det, er indtægterne skattepligtige. Der er en skov af regler for beskatning inden for deleøkonomi, og det er værd at sætte sig ind i reglerne, for fradragsmulighederne er gode – men ofte afhængige af, hvordan delingen finder sted. Hvis du allerede nu ved, at du lejer sommerhuset ud i 2024, er det oplagt at få oplysningerne med på forskudsopgørelsen, så du undgår ærgerlige overraskelser, når året er gået.

Bliver du træt og irriteret, når du hører ordet Skat – så prøv at tænke på Skat som en positiv omstændighed i dit liv. Du betaler kun skat, når du tjener penge. Og du betaler kun mere i skat, når du er blevet rigere.

Er du alligevel utilfreds og synes, du betaler for meget i skat – så må du sætte krydset et andet sted, næste gang der er folketingsvalg.

Desværre er Skat også komplekst, og mange har svært ved at gennemskue reglerne. Derfor skal Skat have ros for at have gjort og forsat gøre et godt stykke arbejde, så det bliver lettere som dansker at forstå reglerne. Der er masser af information på skat.dk – her kan du også få fat i en medarbejder, hvis du har spørgsmål. Send fx dit spørgsmål via tast-selv-service og bed om at blive ringet op, når den rette medarbejder er ledig.

Glædelig forskudsopgørelsesindtastning!

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 9. november 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver