Spring til indhold

21. december 2023

Investering af frie midler – sådan beregner du skatten i Formueplejes fonde

Af Helle Snedker

Hvad hører under kapitalindkomst, hvad tæller som aktieindkomst – og hvordan er det nu med lagerbeskatnings- og realisationsbeskatningsreglerne? Få overblik over skatten, når du investerer dine frie midler i Formueplejes fonde.

Et nyt år er lige om hjørnet, og det er tid at (gen)besøge de skattemæssige aspekter af dine investeringer.

Her får du et hurtigt overblik over de vigtigste opmærksomhedspunkter i forbindelse med skat og årsskifte, når vi taler investering af frie midler i Formueplejes børsnoterede fonde.

Skat skelner mellem aktieindkomst og kapitalindkomst, og skatten beregnes ud fra enten lagerprincippet eller realisationsprincippet.

Lagerprincippet betyder, at du hvert år skal betale skat af afkast, uanset om dette er realiseret eller ej.

Realisationsprincippet betyder, at skatten udløses det år, hvor gevinsten realiseres og/eller udbyttet udbetales.

Hvilken beskatningsform, som gælder, får indflydelse på beskatningen af dine investeringer. Derfor er det en god idé løbende at overveje dine dispositioner og optimere dine skattemæssige forhold, og som altid er nytåret en oplagt anledning.

Aktie- eller kapitalindkomst?

Aktieindkomst består af udbytter og realiserede kursgevinster på aktier og udbyttebetalende aktiefonde fra investeringsforeninger samt af kursgevinster – det gælder både realiserede og ikke-realiserede fra lagerbeskattede aktiefonde (herunder de akkumulerende aktiefonde, som er på Skats positivliste).

Husk at der er tale om nettoaktieindkomst, da du i udbytter og gevinster kan fradrage realiserede tab ved salg af aktier og udbyttebetalende aktiefonde  samt tab –

både realiserede og ikke-realiserede – på lagerbeskattede aktiefonde (herunder de akkumulerende aktiefonde på Skats positivliste).

Til aktieindkomsten hører:

 • Formuepleje Globale aktier – udbyttebetalende (realisationsbeskattet)
 • Formuepleje Globale aktier – akkumulerende (lagerbeskattet)
 • Formuepleje LimiTTellus – akkumulerende (lagerbeskattet)
 • Formuepleje Better World Environmental Leaders – akkumulerende (lagerbeskattet)
 • Formuepleje Better World Global Opportunities – akkumulerende (lagerbeskattet)
 • Formuepleje Global Future – akkumulerende (lagerbeskattet)*

Op til et afkast på 58.900 kr. betaler du 27 % i skat. Afkast derover betaler du 42 % i skat af. Er du gift, fordobles afkastgrænsen til 117.800 kr. (2023-grænser).

I 2024 stiger beløbsgrænserne, og du skal betale 27 % procent i skat af de første 61.000 kr., og 122.000 kr. tilsammen, hvis du er gift.

Kapitalindkomst består af renter og realiserede kursgevinster på obligationer og udbytteudloddende obligationsfonde samt kursgevinster – både realiserede og ikke-realiserede fra lagerbeskattede fonde (herunder fonde som ikke er på Skats positivliste).

Der beregnes en nettokapitalindkomst, da du i renteindtægter og gevinster kan fradrage renteudgifter på lån og realiserede tab ved salg af obligationer og udbyttebetalende obligationsfonde samt tab –både realiserede og ikke-realiserede – på lagerbeskattede fonde (herunder fonde som ikke er på Skats positivliste).

Beskatningen af nettokapitalindkomsten afhænger af, om der er tale om negativ eller positiv kapitalindkomst:

Positiv nettokapitalindkomst beskattes med ca. 37 %  til 42 % .

Negativ nettokapitalindkomst har en fradragsværdi på ca. 25 % (over 50.000 kr. for ugifte / 100.000 kr. for ægtefæller) eller fradragsværdi på 33 % (når nettokapitalindkomsten er mindre end 50.000 for ugifte / i alt 100.000 for ægtefæller).

Til kapitalindkomsten hører:

 • Formuepleje Mix Low, -Medium og -High – akkumulerende (lagerbeskattede)
 • Formuepleje Pareto, -Safe, -Epikur, -Penta – akkumulerende (lagerbeskattede)
 • Formuepleje Fokus – akkumulerende (lagerbeskattet)
 • Formuepleje Global High Yield, -EM Virksomhedsobligationer – udbyttebetalende (realisationsbeskattede)
 • Formuepleje Obligationer – udbyttebetalende (realisationsbeskattet)

Nyt år – tid at gennemgå porteføljen

Vi anbefaler, at du bruger en time mellem jul og nytår til at gennemgå porteføljen:

 • Identificér gevinster og tab og få et klart billede af din skattemæssige situation.
 • Forudsig indtjening i det nye år: For lagerbeskattede fonde er det en god idé at forskudsopgøre den forventede indtjening og budgettere med skatteforpligtelser i det nye år.
 • Vurder realisationsmuligheder: Overvej, om det er hensigtsmæssigt at realisere gevinster – eller vente og dermed udskyde skatten.
 • Realisationsbeskatning giver fleksibilitet, fordi du først beskattes i det øjeblik, du sælger dine aktiver og realiserer en gevinst. Skatten pålægges det år, salget finder sted.

Og glem ikke, at fra 1. januar 2024 begynder en eventuel restskat at trække renter. Så julen er en god mulighed for at få gjort regnestykket op og finde ud af, om du skylder Skat penge. I givet fald er det oplagt at lave en frivillig acontobetaling så hurtigt som muligt. Så sparer du nemlig 5,5% i rente til Skat – renter der vel at mærke ikke er fradragsberettigede. Det er væsentligt mere end det du kan få, hvis du lader pengene stå på din konto indtil den dag, hvor du får din årsopgørelse.

Godt nytår! PS – Formuepleje holder naturligvis også åbent mellem jul og nytår, hvis du har tid og lyst til at tale med os. Tøv ikke med at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål af skattemæssig eller investeringsfaglig karakter. Vi er her for det samme.

*Afdelingen Global Future kræver som minimum 10 millioner kroner investeret

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver