Spring til indhold

17. september 2021

Kursfald i dansk realkredit mangler en rygende pistol – og derfor vil det normalisere sig igen

Af Formueplejes investeringskomite

Udviklingen i konverterbare danske realkreditobligationer er p.t. ramt af et nervøst og stresset marked uden entydig forklaring på, at kurserne falder. Men det rammer afkastet i Formuepleje Fokus og de af Formueplejes investeringsløsninger, hvor der indgår en stor andel af konverterbare danske realkreditobligationer, negativt. Formueplejes investeringskomite har en klar forventning om, at markedet vil normalisere sig igen.

Konverterbare danske realkreditobligationer har fortsat kursfaldene i denne uge, og det påvirker desværre også afkastudviklingen i Formuepleje Fokus, der er faldet knap 3 procent den seneste uge. Det influerer også negativt på afkastet i Formueplejes konceptforeninger som Safe og Penta, hvor der ligeledes indgår en høj andel af danske realkreditobligationer.

Årsagen til faldet i dansk realkredit skal findes i, at merrenten på konverterbare danske realkreditobligationer (OAS-spændet) i den forgangne uge er steget til det højeste niveau i år – også højere end i juni, hvor den hidtidige top blev nået. Siden årsskiftet er OAS-spændet således steget mere end et halvt procentpoint, og alene de seneste tre handelsdage er OAS udvidet med 10-12 basispunkter.

Det opsigtsvækkende er, at spændudvidelsen kun hidrører konverterbare realkreditobligationer, mens alle andre tilsvarende kreditprodukter, for eksempel flexlånsobligationer, ligger uforandret. Det er også værd at bemærke, at udviklingen ikke har sammenhæng med rentestigninger, idet renterne kun er kørt en smule op i løbet af uge.

Forklaringerne på, at OAS bliver ved med at stige er flere og ikke entydige: Først og fremmest virker det til, at vi p.t. har med et meget nervøst og stresset marked at gøre, hvor nogle danske investorer er presset af den stigende varighed på de konverterbare, mens andre er tilbageholdende på grund af den høje volatilitet. Derudover ser vi, at udenlandske investorer fortsat er aktive, men det er på både køb- og salgssiden.

Den manglende rygende pistol på kursfald i konverterbare danske realkreditobligationer er dog samtidig en hovedforklaring på, at vi i Formueplejes investeringskomite fortsat mener, at de konverterbare realer ser ekstremt attraktive ud for investorerne målt op imod alternativerne.

Forventningen er en normalisering 

Vores forventning er fortsat, at OAS-spændet vil ”normalisere” sig igen, men præcist hvornår kan man ikke sige. Der vil givet gå en periode, hvor investorerne vil kræve en højere præmie for at købe konverterbare realkreditobligationer, efter at man har oplevet disse kursfald i år, så der kan gå en rum tid, før vi ser niveauerne fra årets start være tilbage. Omvendt er OAS-spændet kørt så langt ud, at en vis form for spændindsnævring også på kortere sigt vil være naturlig, når der falder ro på igen.

De højere OAS-niveauer betyder dog samtidig, at det løbende afkast er væsentligt forbedret, så hvis OAS’erne forbliver på det nuværende niveau, er der et forventet 12 måneders horisontafkast ved uændret rente i Fokus (efter omkostninger) på cirka 4,5 procent og Penta (før omkostninger) på cirka 4,5 procent. Det vil blive yderligere forbedret, hvis OAS kommer lidt ned igen.

Med den nuværende kursudvikling i konverterbar dansk realkredit er det muligvis en ringe trøst, men det er en vigtig skelnen, at den negative udvikling skyldes OAS-udvidelsen og ikke rentestigninger. Kreditkvaliteten er således fortsat i top, og så længe der ikke er tale om øget konkursrisiko, er der større sandsynlighed for at indhente det tabte inden for overskuelig fremtid, når der er tale om en OAS-udvidelse i forhold til, hvis der var tale om rentestigninger, hvor sandsynligheden er mindre for, at de kommer ned igen.

Hvis OAS indsnævres med 20 basispunkter (svarende til 40 procent af stigningen i år), er det vores forventning, at afkastet i Penta vil blive forbedret med cirka 4 procent og cirka 5,5 procent i Fokus.

Bundlinjen er altså, at vi har en klar forventning om, at markedet vil normalisere sig igen. Vi er absolut ikke tilfredse med, hvordan udviklingen i obligationsafkastene har været i år, men som langsigtet investor ser vi fortsat et ret stort potentiale foran os.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver