Spring til indhold

26. marts 2020

Sådan styrer Formuepleje investeringerne gennem corona-krisen

Søren S. Astrup

Markederne har den seneste tid oplevet kursudsving af en størrelse vi ikke har set før i moderne børshistorie. Desværre er vi ikke gået ram forbi med de kraftige kursfald, som corona-krisen har udløst, men er dog overbeviste om, at verdensøkonomien vil være i stand til at håndtere krisen, således at væksten igen bliver ganske kraftig, når virussen kan håndteres medicinsk. Det vil de finansielle markeder før eller siden indrette sig efter og således igen vise fremgang.

Undervejs i det meget negative forløb de seneste uger har vi løbende tilpasset og aktivt styret vores positioner i porteføljerne – præcis som vi plejer.

Den aktuelle volatilitet på markederne rammer dog også Formueplejes porteføljer, og de store kursfald og enkelte dage med kraftige kursstigninger betyder, at vi hyppigere end ellers rebalancerer porteføljerne. På den måde sikrer vi, at eksempelvis andelene af aktier og obligationer altid bliver på de ønskede niveauer. I de porteføljer, hvor vi anvender gearing, sørger vi selvfølgelig på samme måde for at tilpasse, så gearingen ikke stiger. Vi sikrer på den måde, at positionerne hele tiden er tilpasset, så de holder sig i de risikokategorier, de også havde, før uroen satte ind.

Det er med andre ord helt afgørende for os, at alle positioner løbende rebalanceres efter forholdene, for kun på den måde sikres det, at vores tabsrisiko ikke stiger. Samtidig bevarer vi muligheden for at deltage i upside, når markederne vender. Kursudsvingene i Formueplejes porteføljer er store lige nu – og det vil forekomme at udsvingene er større end det, man ellers ser i markederne. Det skyldes den specielle situation, at dansk realkredit ikke har virket som modvægt i de perioder, hvor aktier er faldet mest. Det er usædvanligt og vil rette sig hurtigt, når markedet er ovre den værste turbulens.

Derfor har kursfaldene i flere af vores porteføljer virket ekstra voldsomt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at risikoen skal ses i et længere perspektiv og ikke på basis af de daglige kursudsving.

Når man som investor skal vurdere risikoen, mener vi, det vigtigste er se på at udviklingen på baggrund af tabsrisikoen på 36 måneders sigt og minimum 24 måneder og ikke på de daglige kursudsving. Det er ud fra de risikoparametre vi styrer vores porteføljer og den måde vi dagligt styrer vores positioner, så vores aktieandel, obligationsandel og vores gearingsniveauer holdes præcis der hvor vi mener de skal være hver dag, så vi navigerer sikrest gennem markederne.

Du kan altid holde dig orienteret omkring den daglige eksponering i Formueplejes fonde i vores faktaark, som findes under Fonde og Afkast.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver