Spring til indhold

23. april 2021

Derfor fusionerer Formuepleje investeringsforeninger

Søren S. Astrup

Det er besluttet at fusionere Formuepleje Forbrugsaktier og Rusland ind i Formuepleje Globale Aktier. Få forklaringen på, hvad der sker, hvis du er investor i en af de to foreninger her.

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Formuepleje har vedtaget, at de to afdelinger Formuepleje Forbrugsaktier og Formuepleje Rusland bliver fusioneret ind i Formuepleje Globale Aktier. Fusionerne afventer dog Finanstilsynets godkendelse, før de træder endeligt i kraft.

Hvad er baggrunden for beslutningen?

Der er en særskilt forklaring for hver af de to foreninger.

For Forbrugsaktiers vedkommende handler det om, at afdelingen har et meget snævert investeringsfokus og derfor en høj risiko. I 2020 leverede Forbrugsaktier et meget højt afkast, fordi den er kendetegnet ved at indeholde en høj andel af momentumaktier, som vi nu vurderer som dyrt prisfastsatte. På grund af det vurderer vi ikke, at vækstpotentialet er stort på langt sigt.

For Afdeling Ruslands vedkommende handler det om, at transitionen mod demokratiske og økonomiske reformer i Rusland er gået i stå, ligesom der er indført yderligere handelsrestriktioner fra EU’s og USA’s side over for Rusland. Ikke meget tyder på, at den udvikling vender. Afdeling Rusland er desuden lille, med relativt høje omkostninger og tilsvarende høj risiko, hvor risikoen i Formuepleje Globale Aktier er lavere.

Skyldes beslutningen dårlige afkast?

Absolut ikke. Begge foreninger har leveret gode afkast, og Forbrugsaktier har for eksempel fem stjerner hos Morningstar og Rusland har fire.

Hvad sker der rent teknisk, hvis du ejer investeringsbeviser i Forbrugsaktier og/eller Rusland?

Begge afdelinger ophører, og investorer i de to afdelinger modtager i stedet andele i Formuepleje Globale Aktier, som er en veldiversificeret global aktieportefølje, og et eventuelt kontantvederlag for den resterende del af pengene.

Da afdelingerne ophører, betyder det også, at investorer i Formuepleje Globale Aktier ikke pludselig bliver eksponeret til cykliske forbrugsaktier (fra Afdeling Forbrugsaktier) eller russiske aktier (fra Afdeling Rusland).

Skal man selv gøre noget, eller sker overdragelsen automatisk?

Det foregår automatisk under forudsætning af, at Finanstilsynet godkender vedtægtsændringerne. Herefter bliver investeringsbeviserne i Afdeling Forbrugsaktier og Afdeling Rusland erstattet af investeringsbeviser i Formuepleje Globale Aktier. Det eventuelt overskydende beløb vil blive indsat på din konto.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver