Spring til indhold

26. november 2020

Aktiekommentar: det vigtigste valg i min livstid

Af Otto Friedrichsen

7 ud af 10 amerikanere betragter det kommende valg som det vigtigste i deres livstid. Men er det virkelig så vigtigt, om den næste præsident i USA hedder Donald Trump eller Joe Biden?

Lad mig slå fast: Det kommende præsidentvalg er naturligvis en vigtig begivenhed, og hvem, der løber med sejren, vil have betydning for den fremtidige udvikling i verdens største økonomi. Derudover er det et valg, som kommer til at afgøre sammensætningen i kongressens to kamre, Repræsentanternes hus og Senatet, som definerer det politiske grundlag for den nye præsident.

Det sidste fylder i min optik alt for lidt i vurderingen af valgets samlede betydning.

Det er ikke for at negligere næste uges begivenhed, men den kommer ikke bag på nogen, heller ikke aktiemarkedet. Her har investorerne over de seneste måneder analyseret meningsmålinger, betting odds, partiprogrammer, konsekvensberegninger, historiske reaktionsmønstre og meget mere for at positionere sig optimalt. For aktieinvestorer handler det derfor ikke om at gætte, hvem der bliver næste præsident, men i stedet om at forholde sig til, hvad markedet og investorerne forventer, og ikke mindst hvad der sker, hvis markedet ikke får ret (ganske som i 2016).

Otte scenarier og markedets forventninger

To kamre i kongressen giver fire kombinationsmuligheder mellem republikansk (R) og demokratisk (D) flertal – og otte, når de to præsidenter tages med i ligningen: Trump eller Biden som præsident og kombinationerne RR, DR, RD og DD i kongressens to kamre. Fire af udfaldsrummene kan i et vist omfang afskrives, da et skifte til et republikansk flertal i repræsentanternes hus virker usandsynligt givet demokraternes nuværende position og ikke mindst antallet af sæder, der er på valg.

De reelle udfaldsrum er Trump eller Biden som præsident og et demokratisk flertal i repræsentanternes hus og sidst mulighed for enten et republikansk eller demokratisk flertal i senatet. For aktieinvestorer er der dermed fire reelle alternativer, man skal forholde sig til.

Scenarier og forventet markedsreaktion

Kilde: Formuepleje og Bloomberg. Opdateret 23-10-2020

På baggrund af meningsmålinger og odds fra betting-firmaer er der en tiltagende overbevisning i markedet om en sejr til Biden (63%), og at kongressens to kamre får demokratisk flertal (85% og 62%) – en såkaldt blue wave victory, uden det dog automatisk giver Biden carte blanche i alle politiske afstemninger.

Det alternative 9. scenarie

En sidste mulighed er dog, at der ikke er et klart resultat i løbet af den 4. november. Altså, hvor ingen kan udråbes som vinder, og hvor optælling af brevstemmer, politisk støj omkring electorial college, manglende accept af valgresultat osv. skaber støj og usikkerhed. De seneste uger er markedet i stigende grad begyndt at indregne dette scenarie i forventningerne. Det ses bl.a. i prisen for at afdække sin aktierisiko.

Ønsker man at tegne en forsikring, der beskytter ens portefølje mod aktiekursfald hen over den 3. november, er det relativt dyrt. Dette er helt normalt, da valget kan give aktiekursfald eller forhøjede kursudsving. Det iøjnefaldende er dog, at prisen for at forsikre sin aktieportefølje gennem resten af november og december også er markant højere end normalt. Det betyder, at markedet ser en risiko for, at der ikke umiddelbart bliver udråbt en vinder, og at det vil medføre en periode med usikkerhed og eventuelt kursfald – ganske som ved valget i 2000 mellem George Bush og Al Gore.

Alt det har markedet allerede i tiltagende grad taget højde for. Kommer der en periode med et uafklaret valg, vil markedsreaktionen i et vist omfang være indarbejdet, mens en klar sejr til Biden givetvis vil fjerne den forsigtighed, der i øjeblikket tages af markederne i relation til det alternative scenarie og således understøtte aktierne.

Fokus på bolden ikke manden

Som aktieinvestor bør ambitionen som sagt ikke være at gætte, hvem der bliver den næste amerikanske præsident. Markedet har nemlig i tiltagende grad allerede taget stilling til dette spørgsmål, og indikerer ligeledes forventningerne til sammensætningen af den amerikanske kongres. Derfor er det i langt højere grad denne markedsforventning, som investor bør forholde sig til og ikke mindst markedsreaktionen på kort og langt sigt, hvis disse forventninger skulle vise sig at være forkerte.

Dette gælder i alle fire scenarier plus det alternative scenarie, samtidig med at man skal være opmærksom på, at den finanspolitiske linje for nuværende nok ikke ændres til det værre uanset udfaldet på næste tirsdag.

Artiklen er også bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og som morgenkommentar på Finans.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver