Spring til indhold

16. juli 2020

Krisen har skubbet vigtige dagsordener i baggrunden

Af Formuepleje

Handelskrig mellem USA og Kina, præsidentvalgkamp i USA og svære forhandlinger med risiko for, at brexit ender uden aftale mellem EU og Storbritannien. Alle de ting ville under normale omstændigheder have givet anledning til hyppige og store overskrifter i første halvår, men alt har været overskygget af den globale coronapandemi, der brød ud i begyndelsen af året.

På forhånd var det forventet, at det amerikanske præsidentvalg den 3. november ville blive årets altoverskyggende globale begivenhed, men med covid-19-virussens udbrud er dysten mellem Trump og Biden indtil nu blevet klart overgået i opmærksomhed.

Lad mig slå fast, at det er med god grund, at coronakrisen har skubbet alt andet bag i køen. De hurtigste og mest voldsomme dyk på de finansielle markeder og i verdensøkonomien nogensinde medførte, at centralbanker og regeringer verden over måtte reagere i et omfang og et tempo, vi aldrig tidligere har set. Heller ikke under finanskrisen for 12 år siden.

Pointen er bare, at det går handelskrigen mellem USA og Kina ikke væk af, og det amerikanske præsidentvalg er af indlysende grunde heller ikke en begivenhed, man kan tillade sig at negligere. Det samme gælder brexit og især risikoen for, at forhandlingerne kollapser.

Handelskrigen er jo på sin vis en tidløs tvist, som ikke behøver at blive løst nu og her. Desuden er den en central del af en langt større magtkamp mellem verdens to økonomiske stormagter. Det er en strid, der ofte har sendt kurserne på verdens børser op eller ned, men nogen akut problematik er det – i modsætning til covid-19 og brexit – ikke.

Præsidentvalgkampen ville under normale omstændigheder være i fuld gang nu, men nu kører den på noget, der minder om 60-70 pct. Efter sommerferien skal man nok forvente, at dysten mellem Donald Trump og Joe Biden kommer til at bevæge sig op i gear, men dog fortsat vil være påvirket af coronaudviklingen.

Mens coronakrisen har raset, har Donald Trump faktisk tabt terræn i en grad, som har gjort Joe Biden til relativt stor favorit og nu har i omegnen af 60 pct. chance for at overtage magten i Det Hvide Hus.

Demokraterne står også til at fravriste Republikanerne deres flertal i Senatet, og så har vi pludselig potentielt en situation, hvor både præsidenten og flertallet i Kongressen er Demokraternes for første gang siden 2009.

Det kan ændre spillereglerne fuldstændigt og bane vejen for skattestigninger eksempelvis via en tilbagerulning af Donald Trumps skattereform. Om det sker, er naturligvis for tidligt at konkludere, men det er et scenarie, der ikke er urealistisk, og som alle aktører i de finansielle markeder skal være beredte på, fordi det uden tvivl kan påvirke markedsstemningen i negativ retning.

Med risici følger muligheder

Hvad angår brexit tæller uret ned, uden at en aftale mellem EU og Storbritannien er hverken i syne eller i hus. Den 30. juni udløb deadline for at forlænge overgangsperioden yderligere. Derfor har EU og Storbritannien nu kun et halvt år til at undgå et hårdt brexit, medmindre vi bliver vidner til endnu en feberredning i de tidlige morgentimer i Bruxelles i slutningen af december.

Ved udgangen af året skal briterne altså enten indlede et nyt handelsforhold til EU eller sige endegyldigt farvel uden nogen handelsaftale og overgå til WTO-vilkår. Der er fortsat lidt tid at løbe på, men hvis covid-19 fortsætter med at stjæle al fokus fra beslutningstagerne, bliver det også vanskeligere at nå til enighed om en god aftale mellem EU og briterne. Dermed er risikoen for et hårdt brexit øget, og det vil ikke være nogen god nyhed for de finansielle markeder.

Det er altså nogle væsentlige dagsordener, som den globale pandemi har fået skubbet bag i køen. Det siger naturligvis noget om situationens alvor, men også noget om, at der selv ved en tilbagevenden til en normaltilstand i verdensøkonomien uden præg af for meget corona fortsat findes en række risikofaktorer i de finansielle markeder.

Risiciene er heldigvis suppleret af masser af muligheder, og som investor skal man være opmærksom på begge dele.

Artiklen er også bragt som debatindlæg i Børsen den 16. juli 2020.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver