Spring til indhold

17. januar 2024

Risikerer vi skrækrenter som i 1980’erne, eller skal vi tilbage til minusrenter?

Af Eva Kildegaard Andersen

Hverken-eller, lyder svaret fra finansprofessor Jesper Rangvid, formand for Rådet for Afkastforventninger. Lavere økonomisk vækst, længere levetid og en øget opsparing blandt verdens befolkning er faktorer, som holder de langsigtede renter nede.

Skal renten op eller ned? Ja, det skal den, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge!

Professor Jesper Rangvid åbnede aftenens rentetema med et af sine yndlingscitater, som han har lånt af en CBS-kollega. På årets Formueplejedage inviterede han inden for i ”Rangvids renteskole” og gav en lektion i nogle af de strukturelle forhold, der afgør renteniveauet over tid. Det blev til en underholdende gennemgang af den historiske udvikling med særligt fokus på perioden fra 1980’erne til i dag.

”Vi har haft en periode på 40 år, hvor renten bare er faldet og faldet. Nogle vil huske dengang i 1980’erne, da vi nåede toppen, og realkreditrenter var oppe på 22 procent. Så begyndte renterne at falde, og da vi troede, at nu kunne de ikke falde mere, fik vi negative renter i nogle år. Det vil sige, at når staten lånte penge, var långiverne villige til at betale for at få lov at låne staten penge. Det er jo helt vanvittigt.”

”Så kom pandemien og med den inflationen og de voldsomme rentestigninger, som vi har set de seneste par år. Det føles voldsomt. Men i et langsigtet økonomisk perspektiv ser det ikke så voldsomt ud. Det virker bare sådan, når man kommer fra et niveau under nul og går til 3-4 procent.”

Vi bliver ældre og sparer mere op – det driver renten ned

Rangvid fortsatte med eksempler på, hvordan renteudviklingen er styret af strukturelle faktorer som befolkningsvækst og gennemsnitslevetid.

Befolkningsvæksten og demografien har blandt andet betydning for den økonomiske aktivitet og arbejdskraftens tilgængelighed. Det kan mærkes, at vi lever længere og sparer mere op til alderdommen, særligt i et land som Kina med 1,4 milliarder indbyggere.

”Kina har ikke et særlig godt socialsystem, så i takt med, at kineserne bliver rigere, sparer de rigtig meget op. Kineserne er blevet rigtig meget rigere, og det bliver til rigtig meget opsparing, når 1,4 milliarder kinesere sparer op og køber obligationer og dermed er med til at drive renten ned. Det gælder ikke kun kineserne, vi andre sparer også mere op, fordi vi lever længere. Vi skal være længere tid på pension, derfor sparer vi mere op til at finansiere vores pension.”

Derfor forventer økonomer, at renten forbliver lav

Lavere økonomisk vækst, længere levetid og en øget opsparingsadfærd i vækstøkonomierne er tre forudsætninger for, at renterne i de kommende år vil forblive i den lave ende, opsummerede Jesper Rangvid. Han og Rådet for Afkastforventninger forudser, at renten på stats- og realkreditobligationer de næste ti år vil ligge på omkring tre procent om året og på længere sigt på 3,5 procent.

”Det strukturelle, såsom befolkningsudviklingen, er vi ret sikre på. Data er hentet fra Verdensbanken. Der er stor sandsynlighed for, at levetiden bliver længere, at vi bliver ældre og sparer mere op.

Samtidig er befolkningsvæksten nedadgående. Vi bliver godt nok flere mennesker i verden, fra 8 milliarder i dag til omkring 11 milliarder i år 2100. Men hastigheden, hvormed vi bliver flere, falder. Det er også en tendens, som på den lange bane vil trække renterne ned – og den tredje er en lavere økonomisk vækst.”

Faktorer, som omvendt kan trække renterne op, er faldende arbejdskraft, øget nedsparing og voksende gæld, som kan påvirke renterne i opadgående retning, forklarede han.

”Regner man på udviklingen i levetiden fra 1950 til i dag, svarer det til, at vi vinder fire timers ekstra levetid hver dag. Det er en sjettedel af døgnet! Vi sidder her i en time, det vil sige, vi har fået ti minutter gratis! Der skal altså spares op til pensionen, når vi lever meget længere.”

Om Jesper Rangvid

Jesper Rangvid er professor i finansiering ved Copenhagen Business School (CBS), formand for Rådet for Afkastforventninger og medlem af Formueplejes bestyrelse. Rådet for Afkastforventninger offentliggør halvårlige afkastforventninger. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne

Artiklen har været bragt i seneste magasin. Du kan læse den og de andre artikler i magasinet i iPaper her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver