Spring til indhold

15. oktober 2019

Din formue vokser ikke under hovedpuden

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

På grund af de negative renter er der lagt op til nogle investerings- og opsparingsmæssigt smalle år med lave afkast. Medmindre man gør sig umage og går på jagt efter noget mere og bedre. For at sikre den optimale pension og opsparing kræver det mere end nogensinde en aktiv stillingtagen.

De negative renter har skabt en helt ny situation: For samfundsøkonomien, for den finansielle sektor og ikke mindst for alle opsparerne. Senest har vi kunnet læse, hvordan danskerne i de kommende 10 år skal regne med et markant lavere afkast på deres opsparinger. Det er ikke munter læsning, hvis man har en ambition om at øge sin formue.

På grund af de lave og lige nu endda negative renter er det især obligationsafkastet, der kommer under pres, så der efter omkostninger årligt kun er 0,1 procent tilbage til pensionsopsparerne. Det afkast vil inflationen hurtigt få spist, hvis priserne blot stiger nogenlunde som normalt.

Vi har altså med en helt ny og ganske uvant situation at gøre her. Når forventningerne til det fremtidige afkast sænkes på den måde, stiller det uden tvivl nogle større krav til pensionsopsparerne. Man kan vel næsten strække sig så vidt som at sige, at det er vigtigere end nogensinde, at danskerne tager aktivt stilling til deres pensioner og i deres opsparinger i det hele taget.

Medmindre man selvfølgelig er tilfreds med at se sine hårdt opsparede penge miste deres værdi ved at få købekraften formindsket. Det er den risiko, der er, som det ser ud lige nu med den uvante situation, hvor negative renter er blevet normalt.

Danmark er en formuende nation

Danskerne er på en og samme tid et af de mest forgældede og mest formuende folk i verden. Men selv når man tager højde for gælden, har vi som nation en stor formue, fremgår det af professor Jesper Rangvids seneste og højst interessante rapport om danskernes opsparing. Og siden finanskrisen for 10 år siden, er vi blevet endnu mere velpolstret. Det er en god nyhed, fordi det viser, at vi kan faktisk kan ændre på situationen.

Nu mangler vi bare at gøre det på den rigtige måde: Man kan eksempelvis godt spørge sig selv om nødvendigheden i, at danskerne har tæt på 1000 milliarder kroner stående i banken. Det svarer til 400.000 kroner i en familie med to voksne.

Nogle af disse penge skal sikkert bruges inden for en overskuelig fremtid, og så er det helt rigtigt at have dem stående i banken. Ved man med sikkerhed, at de først skal bruges om 3-5 år eller endnu længere ude i fremtiden, ville det dog være fornuftigt at investere dem i stedet. Kun på den måde slipper man for bankens nulrenter eller obligationernes negative renter.

Det kræver selvfølgelig, at man skruer op for risikoen – og vi ved, at det fra tid til anden kan ende med tab, når man investerer. Det skal man også gøre sig klart. Men vi ved også med mindst lige så stor sikkerhed, at det over tid betaler sig at investere. Har man den rigtige investeringshorisont og risikospredning, er der meget at hente på den front. Det skal selvfølgelig altid ske med en risiko, så man bevarer den gode nattesøvn og ikke ligger søvnløs over udsigten til, at ens opsparing mister sin værdi.

Den rigtige investeringshorisont er 3-5 år og opefter, hvis man vil kalde sig langsigtet investor. Den rigtige risikospredning for private handler om, at man ikke nøjes med at investere i en, to eller tre enkeltaktier, som et meget stort af danskerne gør for deres private midler.

Plads til forbedring i den danske investeringskultur

2/3 af private danske aktieinvestorer har ifølge Rangvids rapport kun en aktie, mens 16 % har to og 6 % tre, og langt de fleste med et snævert fokus på danske aktier, fordi dem kender man. Der er plads til forbedring på den front og er et tegn på, at den danske investeringskultur har meget at lære endnu. Den optimale risikospredning kræver dels endnu flere forskellige aktier og dels, at man kigger ud over Danmarks grænser og får udenlandske aktier med i porteføljen.  

På grund af de negative renter er der lagt op til nogle investerings- og opsparingsmæssigt smalle år, og det bør enhver pensionsopsparer som nævnt skrive sig bag øret. Heldigvis har man selv muligheden for at påvirke sit afkast ved at gøre sig umage og gå på jagt efter noget mere og bedre. Ulempen er, at man nok ikke kommer uden om at skulle løbe en smule mere risiko end blot at have pengene stående i banken eller sy dem ind i puden derhjemme. Der er ikke noget rigtigt og forkert, når man vælger risiko, men tommelfingerreglen er, at jo længere tid, der er til, at man skal bruge pengene, jo højere risiko kan man vælge, men det er lige så vigtigt at være ærlig over for sig selv og ikke vælge højere risiko, end man kan tåle. Alle med investeringserfaring ved, at der kommer udsving, og dem skal man kunne stå igennem.

Men ved aktivt at få sine penge investeret, kan man dog sige, at man betaler lidt tilbage til samfundet, fordi man er med til at skabe arbejdspladser og holde hjulene i gang. Står pengene og samler støv i banken, er de i hvert fald ikke til megen nytte. Ikke kun mennesker har godt af at arbejde. Det gælder også dine penge. Grebet rigtigt an, kan de ligefrem blive til flere. Også i svær afkasttid, som den vi går i møde på grund af de negative renter.

Kronikken er bragt i dagbladet Børsen den 15. oktober.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver