Spring til indhold

29. april 2022

Ordinære generalforsamlinger afholdt 2022

Af Formuepleje

Formuepleje har fredag den 29. april 2022 afholdt generalforsamlinger i de børsnoterede foreninger, der tæller en investeringsforening samt fem kapitalforeninger.

Investeringsforeningen Formuepleje

Der var for foreningens afdelinger foreslået udbetaling af følgende udbytter:

Afdeling

ISIN-kode

I kr. pr. bevis.

Globale Aktier

DK0060337095

31,60

Global High Yield

DK0016108640

6,40

EM Virksomhedsobligationer

DK0060632842

0,00

Obligationer

DK0060632925

0,00

Der blev endvidere henvist til fondsbørsmeddelelse af den 24. januar 2022 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgik, at de foreslåede udbytter for afdeling Globale Aktier og afdeling Global High Yield allerede var udbetalt som á conto udbytter.

 

Kapitalforeningerne

For kapitalforeningerne Epikur, Fokus, Pareto, Penta og Safe udbetales der ikke udbytte, da alle kapitalforeningernes afdelinger er akkumulerende.

 

Forslag om fusion og vedtægtsændringer (Investeringsforeningen Formuepleje)

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag til fusion og vedtægtsændringer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

 

Forslag om vedtægtsændringer (Kapitalforeningerne) 

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer.

 

Bestyrelsessammensætning (alle foreninger)

Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose var på valg, og begge var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver