Spring til indhold

30. april 2020

Investeringer i krisetider er ikke meget anderledes

Af Helle Snedker

Med de voldsomme kursfald vi så i februar og marts er det som investor oplagt at spørge, hvad man skulle have gjort anderledes. Men som langsigtet investor skal man lægge en plan og et budget og holde sig til det – også i krisetider. På den måde er der ikke stor forskel på at investere i normale tider og krisetider.

En nedtur, som den vi forårsaget af coronapandemien har levet i siden slutningen af februar, er alt andet end sjov, men den er til gengæld lærerig og en god påmindelse om, hvad risiko er for en størrelse, når man investerer.

Aktier kan ikke kun stige i det uendelige, og det samme ved vi nu også gælder for ellers sikre aktiver som guld og obligationer. Det vidste vi sådan set godt i forvejen, men når tingene er steget i værdi i lang tid i træk, kan man uforvarende komme til at glemme det.

Betyder det så, at du har valgt helt forkert, hvis du har set værdien af din pensionsopsparing falde med 20-25 procent de seneste måneder og det samme for dine investeringer i frie midler? Nej, på ingen måde.

Medmindre du med vilje investerer meget kortsigtet, er du langsigtet investor og har typisk en investeringshorisont på 3-5 år eller endnu længere. For langsigtede investorer er der i virkeligheden ikke den store forskel på investering i en krisetid og under mere normale markedsforhold, som vi kender dem.

Faktisk vil jeg gå så vidt som at sige, at det er nøjagtig det samme. Du skal have den samme tilgang, uanset om der er krise eller ej. Er man langsigtet investor sådan for alvor, så har man lagt en plan og et budget, som man holder sig strikt til under alle vejrforhold.

En god plan og et godt budget kræver blandt andet, at man har forholdt sig til et worst case scenario, som det vi oplevede i februar og marts og stadig er påvirket af. Det var en voldsom oplevelse, som vi først nu begynder at ane konsekvenserne af. Men tror man på, at verden en dag vender tilbage nogenlunde, som vi kendte den, så er den verden også værd at investere i.

Hvad budgettet angår, skal man opstille et budget for, hvor mange penge, man ved, der skal bruges de kommende tre år til husholdningen, ferier, biler og alt det andet, der nu engang skal bruges penge på. Alle de penge, der er tilbage efter det, kan og bør i princippet bruges til at investere.

Jeg medgiver, at det lyder let, og at det for mange kan være svært at omsætte ”den rigtige plan” og ”det rigtige budget” til praksis, men det er opskriften: Læg en plan, læg et budget og find den rigtige risikoprofil.

Lige nu spørger mange helt naturligt sig selv, om tiden er inde til at slå til og investere sine penge, eller om markederne kan falde lige så voldsomt igen.

Er man langsigtet investor med ovennævnte investeringshorisont på minimum 5 år, så er tidspunktet sådan set altid rigtigt at investere. Har man 100 kroner i dag, er et sandsynligt værste udfald, at de også kun er 100 kroner værd om fem år. Det viser næsten al investeringserfaring. Højst sandsynligt er de dog vokset, og det er dybest set derfor, man skal investere sine penge. Der er ingen grund til at tro, at vi over en tre- eller femårig periode ikke vinder det tabte igen.

Har man lagt den rigtige plan, kan man ved at vælge den rigtige risikoprofil også sove godt og trygt om natten. Selv i tider som disse.

Klummen er bragt i Erhverv+ den 30. april 2020.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver