Spring til indhold

10. august 2023

Sådan får de nye regler indflydelse på din folkepension

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Nærmer du dig pensionsalderen, men er ikke klar til at slippe arbejdet? Så læs med her om de nye regler for folkepensionen, som skal gøre det attraktivt at arbejde, selvom du på papiret er ”pensionsmoden”.

Vi mangler arbejdskraft i Danmark, og alligevel sender vi arbejdsdygtige, mødestabile, livserfarne kræfter hjem i sofaen eller ud på golfbanen, selvom mange stadig har både lysten og energien til at blive på arbejdsmarkedet lidt endnu. Det skal nye regler nu lave om på – og det er godt nyt for folkepensionisterne.

Sidste år blev reglerne ændret, så du som folkepensionist ikke længere bliver modregnet i din folkepension, hvis din ægtefælle eller samlever fortsætter på arbejdsmarkedet og har lønindtægt, efter du er stoppet med at gå på arbejde.

I år følger så nye regler for din egen arbejdsindkomst. Nu er det nemlig muligt at fortsætte med at lave alt det, du er god til (og som vi kommer til at savne, hvis du stopper med at arbejde) – uden at du bliver straffet i form af en modregning i folkepensionen.

Ændringen blev vedtaget 1. juni, men gælder fra 1. januar i år. Det betyder, at der vil finde en efterregulering sted i 2024. De ændrede regler gælder både for din folkepension og for et eventuelt pensionstillæg. Alt det er i sig selv en rigtig god nyhed og vil forhåbentlig motivere flere til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, selvom de har nået pensionsalderen.

Men hvad er det egentlig, du har udsigt til, når du stopper med at arbejde? Udbetalinger fra det offentlige til en pensionist omfatter:

  • Folkepension – grundbeløb 6.694 kr./mdr. uanset om du er gift eller ej
  • Folkepension – tillæg 7.745 kr. for enlige / 3.963 kr. for gifte/samlevende
  • Ældrecheck 19.200 kr. pr. år
  • Personligt tillæg (hvis du er folkepensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk – ingen faste regler)

Hvad angår grundbeløbet, har du ret til det, uanset hvad du i øvrigt har af indkomst, hvorimod tillægget bliver reduceret og bortfalder helt, hvis grænserne i nedenstående oversigt passeres:

Pensionstillæg Nedsættes ved indkomst på eller over: Bortfalder ved indkomst over:
Enlig 91.300 kr. 392.100 kr.
Gift/saml m pensionist 182.900 kr. 480.100 kr.
Gift/saml m ikke-pensionist 182.900 kr. 331.500 kr.

Udover lønindtægt er der en række andre økonomiske bidragskilder, som indgår i ovenstående grænse-værdier. Det gælder for eksempel dine pensionsopsparinger. Selvom arbejdsindkomst ikke længere modregnes, bliver pensionstillægget altså stadig reduceret i forbindelse med udbetalinger fra dine pensionsordninger.

Aldersopsparingen

Der er dog en undtagelse: Aldersopsparingen. For aldersopsparingen gælder nemlig andre regler.

Aldersopsparingen er af flere grunde en stærk ”sparegris” at putte penge i, som du gemmer, til du går på pension – og gerne investerer undervejs. Desværre er der grænser for, hvor meget du kan indbetale på den. Du kan således maksimalt indbetale 8.800 kr. om året på en alderspension, indtil der er syv år til din folkepensionsalder. Herefter kan du indbetale 56.900 kr. årligt, forudsat du endnu ikke får udbetalt penge fra fx ratepension eller livrente – så gælder grænsen på de 8.800 kr. om året igen.

Der er mange forhold at være opmærksom på, når du sparer op – og mindst lige så meget du skal være opmærksom på, når du sparer ned.

Den lave skat på afkast i pensionsmiljøet og risikoen for modregning betyder, at det kan være en overvejelse værd at vente med pensionsudbetalingerne og i stedet begynde med at spise mursten og frie midler.

Helt enkelt er det ikke, for skulle du gå hen og dø, inden dine livrente-udbetalinger er kommet i gang, bliver du snydt for pengene – og så havde det måske været mere hensigtsmæssigt at have påbegyndt udbetaling af livrenten tidligere.

Udskyder du dine pensionsudbetalinger for længe og får en for kort udbetalingsperiode, risikerer du at skulle betale topskat af pengene.

Måske har du oveni en lille post aktier, som du har haft siden 2005. I så fald kan du have skattefrihed på afkastet, og så giver det måske mening at vente længst muligt med at begynde at spise af aktierne.

Forvirret? Så er der heldigvis hjælp at hente hos en dygtig rådgiver, som er specialiseret i at optimere din økonomi og få mest muligt ud af din sparegris – uanset om du vælger at blive på arbejdsmarkedet lidt endnu – eller om du foretrækker golfbanen, mere tid med børnebørnene eller noget helt tredje.

Denne artikel har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 10. august 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver