Spring til indhold

14. februar 2023

Halvleg for amerikanske aktier – positive regnskabsoverraskelser dækker over lave forventninger

Af Otto Friedrichsen

Tendenser blandt amerikanske virksomheder indikerer en stigende grad af bekymring for fremtidig omsætning og indtjening, og bl.a. varslingen af 100.000 amerikanske fyringer i januar betyder, at faren for en hård økonomisk opbremsning endnu ikke er drevet over.

Renter, valuta og aktier bevæger sig i øjeblikket op og ned på baggrund af nøgletal, centralbank-retorik og forventningerne til enten en hård eller blød økonomisk landing. Midt i informationsstrømmen og forventningsdannelsen er virksomheder i både Danmark, Europa og USA i gang med at aflægge regnskaber for 4. kvartal 2023. Vanen tro er de amerikanske virksomheder foran, og virksomhederne i S&P 500-indekset nåede i sidste uge halvvejs i processen.

Hvor makroøkonomiske nøgletal og budskaberne fra verdens centralbanker giver pejlinger på den overordnede økonomiske udvikling, giver præsentationen af de første regnskaber for 4. kvartal 2023 et mere detaljeret indblik i virksomhedernes situation på tværs af sektorer og industrier. Et indblik, som er vigtigt for forventningerne til virksomhedernes fremtidige indtjening og aktiernes afkastpotentiale på længere sigt.

Faldende indtjening, fyringer i luften og bekymring for fremtiden

Virksomhedsregnskaberne og budskaberne på selskabsniveau rummer særligt tre hovedpunkter, som er værd at hæfte sig ved:

Flertallet af de amerikanske selskaber overrasker positivt, både når det gælder omsætning og indtjening. Baggrunden er bl.a., at indtjeningsforventningerne til virksomhederne i de seneste tre måneder er blevet sænket med cirka 7%. Allerede inden regnskabsaflæggelsen er forventningerne altså sænket markant, hvorfor flere virksomheder alt andet lige, overrasker positivt. En nærmere analyse afslører dog, at de positive overraskelser, hvad angår virksomhedernes omsætning og indtjening, er færre end normalt. Samlet er omsætningen i 4. kvartal steget med 5,2% i forhold til samme kvartal i 2021, mens indtjeningen er faldet med -3,4%.

Selskaberne har generelt øget fokus på omkostninger. Usikre forventninger og tegn på lavere efterspørgsel presser omsætningen, og rekordhøje overskudsgrader for den samlede gruppe af amerikanske selskaber betyder, at selskaberne kigger indad for at beskytte den fremtidige indtjening. Mange amerikanske virksomheder er allerede i gang med at nedbringe de samlede omkostninger og flere annoncerer fyringer. I december blev der i USA annonceret lidt over 40.000 fyringer primært blandt teknologi- og finansvirksomheder. Det tal voksede i januar til over 100.000, og varslingen af de tusindvis af fyringer står i skarp kontrast til det aktuelle stærke arbejdsmarked med en arbejdsløshed på 3,4% og 11 mio. ubesatte stillinger. Med til billedet hører, at der efter Covid-pandemien har været en ekstraordinær ansættelsesaktivitet, og de aktuelle meldinger skal derfor ses i en større sammenhæng.

Endelig handler den aktuelle regnskabssæson mindre om, hvordan det er gået det seneste kvartal, men mere om, hvad virksomhederne forventer sig af de kommende kvartaler. I de seneste uger har makrotal og budskaber fra verdens centralbanker sat gang i spekulationerne om en enten hård eller blød økonomisk landing, men hvordan den aktuelle vækstopbremsning lander, afhænger i høj grad af virksomhedernes syn på fremtiden. Naturligt nok er mange virksomheder lige nu forsigtige med at melde bombastisk ud om indtjeningsforventningerne. Tiden er præget af en opbremsning i væksten, og skuffende udmeldinger fra især de konjunkturfølsomme dele af aktiemarkedet har påvirket aktiekursen negativt på selskabsniveau. Samtidig ser vi faldende priser på mange varegrupper, fyldte varelagre og en faldende efterspørgsel. Alt sammen faktorer, som risikerer at lægge pres på de fremtidige overskudsgrader og indtjeningen.

Det er stadig muligt at opnå den bløde økonomiske landing, som centralbankerne sigter mod, men som tiden går, falder sandsynligheden.

Desværre har regnskaberne og forventningerne fra virksomhederne indtil videre ikke fjernet risikoen for en hård økonomisk landing eller en recession. Som aktieinvestor bør man derfor forholde sig ydmyg, forsigtig og opmærksom over de kommende kvartaler og være klar til at reagere på de muligheder, som sandsynligvis vil opstå.

Artiklen har også været bragt som mandagskommentar på Finans.dk den 13. februar 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver