Spring til indhold

6. april 2024

Kvartalsorientering: Udsigt til dalende inflation, renter og den bløde økonomiske landing

af kommunikation

Den forgangne uge afholdt Formuepleje kvartalsorientering i Aarhus, København og online. Investeringsdirektør Rasmus Cederholm og viceinvesteringsdirektør Otto Friedrichsen gennemgik det seneste kvartals bevægelser på de finansielle markeder, de store makroøkonomiske temaer og sluttede af med udviklingen i Formueplejes afdelinger.

Udgangspunktet i første kvartal var den fortsatte optimisme på de finansielle markeder, hvilket resulterede i positive afkast på tværs af aktier, obligationer, og virksomhedsobligationer.

Den positive udvikling ses i særdeles høj grad i USA, hvor den amerikanske økonomi fortsætter med at imponere, med forventninger om en BNP-vækst på hele 2,1% ved udgangen af 2024, langt over vækstforventningerne i både Europa, Japan og Storbritannien.

Det tilskrives blandt andet et stærkt arbejdsmarked, en robust ejendomssektor og en ekspansiv finanspolitik baseret på høj offentlig gæld. En udvikling der traditionelt set også vil fortsætte op til det kommende præsidentvalg.

USA i en vækstliga for sig selv

Europa og Kina viser tegn på stabilisering

Ifølge Rasmus Cederholm og Otto Friedrichsen halter Europa fortsat bagefter det amerikanske væksttog og har gennem noget tid oplevet overordnet stillestående vækst og i flere lande teknisk recession.

Men der noteres nu en gradvis stabilisering, især inden for servicesektoren, som har vist tegn på fremgang siden august sidste år. Ligeledes indikerer data fra Kina en stabiliserende vækst, hvilket har positiv betydning for handelspartnere som Tyskland og Europa generelt.

Inflation På Retur
Samtidig ser inflationen for alvor ud til at vise en nedadgående tendens både i Europa og på globalt plan. På trods af at visse områder, særligt i USA, har oplevet langsommere fald end forventet. Det har skabt en forventning om forsigtige rentesænkninger fra centralbankerne, dog med en noget mere konservativ tilgang til igangsættelsen end tidligere antaget. Hvor man i slutningen af 2023 talte om 6-7 rentenedsættelser i år, er tallet nu sat ned til omkring tre i både USA og Europa.

Markedet har ændret opfattelse

Amerikansk økonomis unikke vækst sammenlignet med resten af verden, samt en generel nedadgående inflation, forventes af markedet at føre til de snarlige rentesænkninger. Dermed har centralbankerne fortsat en stor rolle i markedernes udvikling, med signaler om kommende rentenedsættelser både fra Den Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske centralbank (FED).

Global inflation har toppet

Noget, der dog kan forstyrre forventningerne til rentenedsættelser, kom fredag eftermiddag, hvor den amerikanske jobrapport landede. Den viste et forsat bomstærkt arbejdsmarked USA, hvor der i marts blev skabt 303.000 nye job, markant over markedets forventning på omkring 214.000. Risikoen for et overophedet arbejdsmarked lægges sammen med inflationstallene, når den amerikanske centralbank FED skal beslutte, om det er tid til at sætte renterne ned – og her kan et glohedt jobmarked givetvis føre til en tøvende tilgang til lempelser.

Magnificent 7 og Granolas
Aktiemarkederne leverede solide afkast i første kvartal, og der var fortsat særlig fokus på sektorer som kunstig intelligens og fedmemedicin, hvor virksomheder som Novo Nordisk og Eli Lilly har skilt sig ud som værende med helt fremme i forrest i udviklingen.

Amerikanerne er som oftest også lidt foran, og markederne her viste også styrker, der ikke kan matches andre steder i verden. Som tidligere er de såkaldte ”Magnificent 7” – de største tech aktier med blandt andre Microsoft, Nvidia, Apple og Amazon, i en klasse for sig, men i Europa er der nu også opstået en pendant til de storslåede 7.

De har fået den, måske ikke helt så dramatiske betegnelse, ”Granolas”, og dækker over de 11 største europæiske virksomheder. Med blandt andre danske Novo Nordisk, Nestlé, ASML, L’Oréal og SAP iblandt.

De er værd at holde øje med – de har samlet det seneste år givet et afkast på mere end 25 procent. Samtidig forventes selskaberne at levere en vækst på omkring 7 procent endda til en lavere værdiansættelse og dermed risiko end f.eks. den amerikanske teknologisektor.

Stærke europæiske afkast

Fremadskuende formuepleje

Samlet set peger det i retning af en fortsat stabil og optimistisk udvikling i den globale økonomi, drevet af stærk vækst i USA og tegn på stabilisering i både Europa og Kina. På trods af en forsigtig tilgang fra centralbankerne, synes der at være en generel enighed om, og høj sandsynlighed for, at økonomien i både Europa og USA er på vej mod en blød landing udenom alvorlig recession eller nedgang, til gavn for både aktier og obligationer.

I det lys forklarede investeringsdirektør Rasmus Cederholm, at Formuepleje opretholder en forsigtig tilgang med en neutral aktieeksponering og en svagt undervægtet krediteksponering.

Det skal afspejle en lidt mere ydmyg risikotagning baseret på de nuværende markedsforventninger og prisfastsættelser.

Kvartalsorientering

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver